De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Presentatie voor de lokale Algemene Vergadering januari 2014 Aanpassingen aan het natuurdecreet Verkiezingscampagne Natuurpunt.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Presentatie voor de lokale Algemene Vergadering januari 2014 Aanpassingen aan het natuurdecreet Verkiezingscampagne Natuurpunt."— Transcript van de presentatie:

1 Presentatie voor de lokale Algemene Vergadering januari 2014 Aanpassingen aan het natuurdecreet Verkiezingscampagne Natuurpunt

2 Aanpassingen natuurdecreet  Waarom  Wat is er al gebeurd  Wat willen we verder nog

3 Waarom  Uitvoering instandhoudingsdoelstellingen (NATURA 2000)  Nieuwe plannen: managementplan per Speciale beschermingszone, NATURA 2000 programma voor Vlaanderen  “sterkste schouders”: ANB en verenigingen realiseren zoveel mogelijk doelstellingen op hun terreinen  Integratie natuur en bos  Geen onderscheid meer tussen bosbeheer en natuurbeheer: één type plan, één systeem van subsidies  Openstellen alle subsidiestelsels  Iedereen die natuurdoelen wil realiseren, kan subsidies vragen

4 Wat is er al gebeurd  Economische functie (houtproductie) binnen ecologische grenzen  Stand still principe: natuurkwaliteit moet ook na afloop beheerplan behouden blijven  Beheerplan is contract (boter bij de vis)  Evenwicht tussen Europese natuur en regionaal belangrijke natuur  Sterkste schouders: focus in aankoopbeleid ligt vast voor drie jaar  Bestaande terreinbeherende verenigingen en reservaten blijven bestaan

5 Wat willen we nog  Een volwaardige biodiversiteitsstrategie, naar Europees voorbeeld  Een hoger ambitieniveau voor de overheid (ANB)  Andere overheden (gemeenten, waterbeheerders, … ) moeten volop meewerken. Duidelijkheid over wie betaalt, is cruciaal.  De budgetten zijn te laag  De nieuwe subsidiebesluiten moeten verder zekerheid geven voor de bestaande reservaten

6 Verkiezingscampagne  Waarom  4 topprioriteiten voor meer en grotere natuur  Stem een politieker het bos in  Tijdslijn

7 Waarom een verkiezingscampagne •Geen politiek thema •Harde economische belangen •Terugdringen in Europees beschermde gebieden

8 4 prioriteiten voor natuur 1.Natuur op wandelafstand 2. Natuur als klimaatbuffer 3.Meer en grotere natuur 4.Natuur & ruimtelijke ordeningsbeleid

9 Natuur op wandelafstand •brengt ons tot rust •zet aan tot wandelen en fietsen •zuivert de lucht van fijn stof en dempt verkeerslawaai •maakt ons gezond en gelukkig Ons voorstel Alle Vlamingen kunnen op pad in een groot natuurgebied op minder dan twee kilometer van hun deur

10 Natuur als klimaatbuffer •Beschermt huizen en bedrijven tegen overstromingen •vermijdt dure herstelkosten •zorgt voor aangesloten gebieden voor bedreigde dieren Ons voorstel De natuurlijke overstromingsgebieden worden hersteld om Vlaanderen te beschermen tegen de klimaatsverandering

11 Meer en grotere natuur • garandeert gezonde gebieden voor bedreigde planten en dieren • bezorgt overweldigende ervaringen in de natuur • zwengelt bezoek aan lokale horeca en kleinhandel aan • is de goedkoopste bescherming tegen klimaatsverandering Ons voorstel Elk jaar groeit de oppervlakte beheerd natuurgebied met minstens 3.000 hectare.

12 Ruimtelijke ordeningsbeleid • is een belangrijk instrument om natuur effectief te realiseren • geeft garanties waar de natuur zal gerealiseerd worden • stimuleert de aankoop van bijkomende natuur Ons voorstel De resterende natuurtaakstelling van 30.000 hectare natuur- en bosgebied en 70.000 hectare natuurverwevingsgebied worden aangeduid op kaart en leiden tot effectieve bescherming en ontwikkeling van natuur.

13 Stem een politieker het bos in! Grote digitale klikcampagne om een politicus een dag het bos in te sturen. Lancering: 26 maart Wie: populairste politicus van de vijf grote democratische partijen Doel: verwondering voor natuur losweken bij de politiek via een grote klikcampagne en een dag in het bos voor de winnaar

14 Verkiezingscampagne – verwachte hoogtepunten •Januari: Grote natuurbevraging www.natuurpunt.be/enquete •Maart: lancering Rapport natuur op wandelafstand •26 maart: lancering campagne Het bos in stem op een politieker en stuur hem het bos in •29 maart: groot politiek kopstukkendebat •9 april: afsluiting campagne Het bos in Natuurpunt zend een politieker het bos in •April: rapport van de Vlaamse regering

15 Dank je!


Download ppt "Presentatie voor de lokale Algemene Vergadering januari 2014 Aanpassingen aan het natuurdecreet Verkiezingscampagne Natuurpunt."

Verwante presentaties


Ads door Google