De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Rurale ondernemers realiseren ECOnomische x ECOlogische meerwaarde op het platteland door samenwerking & innovatie.µ Peter Bruggen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Rurale ondernemers realiseren ECOnomische x ECOlogische meerwaarde op het platteland door samenwerking & innovatie.µ Peter Bruggen."— Transcript van de presentatie:

1 Rurale ondernemers realiseren ECOnomische x ECOlogische meerwaarde op het platteland door samenwerking & innovatie.µ Peter Bruggen

2 Probleemstelling die leidde tot ECO² Compensatie bij grote economische projecten van gronden die nog in landbouwgebruik zijn Toenemende druk op ruimtegebruik in Vlaanderen In groep meer mogelijkheden tot bereiken van duurzame resultaten Aandachtspunt EU : meer biodiversiteit en gebiedsgerichte en gecoördineerde aanpak

3 Project ECO² Aandachtspunten voor succesvol systemen agrarisch natuurbeheer : – Hanteren economische principes – Ontstaan van samenwerkingsverbanden Project kende drie onderdelen 1.Samenwerkingsverbanden bij landschapsbeheer (agrobeheergroepen) 2.Faciliteren agrarisch aannemingswerk in landschapssfeer 3.Oprichten landschapsfonds in Gentse kanaalzone

4 Projectonderdeel 1 Uitbouwen samenwerkingsverbanden agrarisch landschaps- en natuurbeheer via Agrobeheergoepen (ABG)

5 Trajecten agro|beheergroepen ABG Waterconservering Wuustwezel Thema: waterconservering

6 Trajecten agro|beheergroepen + trajecten nazorg ruilverkaveling, landinrichting in elke provincie Thema: landschapsbeheer (houtkanten, poelen,…) Beheerovereenkomsten ABG Dijleland ABG Tongeren-Bilzen ABG Voerstreek ABG Brechtse Heide Vlaamse Ardennen RVK Merksplas e n Ravels Pajottenland Lage Kempen Boortmeerbeek ABG Schapenbeheer Loo –Boeren Merode

7 Trajecten agro|beheergroepen Thema: weidevogelbeheer, botanisch beheer – onderhandelingen ANB, W&Z, gemeente ABG Kruibeke-Bazel- Rupelmonde Linkerschelde- oever Kalkense Meersen Zemst Beverhoutsveld

8 Trajecten agro|beheergroepen Thema: akkervogelbeheer + erosiebestrijding ABG Schelde- en Leiekouters Ramskapelle- Nieuwpoort Pajottenland Tienen-Hoegaarden Trajecten agro|beheergroepen

9 Projectonderdeel 2 Faciliteren agrarisch aannemingswerk

10 Resultaten agrarisch aannemingswerk

11 Meer dan 327 opdrachten uitgevoerd voor – terreinbeherende verenigingen – Agentschap voor natuur en bos – Vlaamse Landmaatschappij – Provincie & gemeente – Sociale economie – Privé-personen – vooral hagen scheren 433 landbouwers actief in agrarisch aannemingswerk

12 Projectonderdeel 3 Oprichten landschapsfonds Gentse kanaalzone

13 Landschapsfonds Gentse kanaalzone uitbreiding Gentse haven  Vermindering leefkwaliteit kanaaldorpen Overgangszones : koppelingsgebieden – Inrichtingsplannen door VLM Landbouwgebied is hoofdfunctie in die zone  Landbouwers betrekken bij buffering Gewone middelen voor aanleg en onderhoud zijn onvoldoende

14 Landschapsfonds Gentse kanaalzone Landschapsfonds is uitstekend middel om alle betrokken partijen te sensibiliseren en te mobiliseren Resultaat : er is een fonds, beheerd door de Koning Boudewijnstichting met meer dan 85.000 euro afkomstig van giften van bedrijven

15 Beleidsaanbevelingen Vanuit ECO² (BB – VLM – ANB - agro|bedrijfshulp) evaluatie van sterkten/kansen en knelpunten => 17 beleidsaanbevelingen onder te brengen in 5 thema’s. Aanbevelingen om : 1.de participatie van landbouwers aan agrarisch natuur- en landschapsbeheer te verhogen 2.de samenwerking (en resultaat) tussen landbouwers op vlak van agrarisch natuur- en landschapsbeheer te ondersteunen 3.de kennisopbouw agrarisch landschaps- en natuurbeheer te verbeteren 4.de samenwerking te bevorderen tussen verschillende actoren op het vlak van natuur en landschapsbeheer 5.de oprichting van landschapsfondsen te stimuleren

16 Vervolgproject Eco² Opvolgen bestaande ABG’s Iswm VLM en ANB nieuwe ABG’s oprichten Continuïteit verzekeren door uitbouwen van een structuur en voorstel van wetgevend kader Opvolgen landschapsfonds Gentse kanaalzone Opzetten van nieuwe gebiedsgerichte, participatieve en marktgerichte projecten op het vlak van landschapsontwikkeling

17 Voorstelling Eindrapport Eco² gebiedsgerichte, marktgerichte en participatieve aanpak voor landschapsontwikkeling

18 Rurale ondernemers realiseren ECOnomische x ECOlogische meerwaarde op het platteland door samenwerking & innovatie.


Download ppt "Rurale ondernemers realiseren ECOnomische x ECOlogische meerwaarde op het platteland door samenwerking & innovatie.µ Peter Bruggen."

Verwante presentaties


Ads door Google