De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Lien Verwaeren Kabinet Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Vlaamse Regering Naar een nieuw decreet Lokaal Cultuurbeleid.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Lien Verwaeren Kabinet Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Vlaamse Regering Naar een nieuw decreet Lokaal Cultuurbeleid."— Transcript van de presentatie:

1 Lien Verwaeren Kabinet Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Vlaamse Regering Naar een nieuw decreet Lokaal Cultuurbeleid

2 Wat voorafging… Het Regeerakkoord De Commissie Efficiëntiewinst voor Lokale Besturen De BBC Het Planlastendecreet Vlaams minister Joke Schauvliege

3 Het Planlastendecreet Ontwerptekst goedgekeurd op VR 8 april 2011 Sectorale plannen in één strategisch meerjarenplan Beleidsprioriteiten Wijzigingen aan het decreet Lokaal Cultuurbeleid en het Cultureel-Erfgoeddecreet Vlaams minister Joke Schauvliege

4 En nu…. Een nieuw decreet Lokaal Cultuurbeleid Vlaams minister Joke Schauvliege

5 Nog steeds drie ankerpunten Het gemeentelijk Cultuurbeleid Het Cultuurcentrum De Bibliotheek Vlaams minister Joke Schauvliege

6 Het gemeentelijke cultuurbeleid – Coördinatie als functie – Beschikken over een bibliotheek – Beschikken over een cultuurcentrum of een gemeenschapscentrum – Inspraak organiseren bij de strategische meerjarenplanning – Een minimaal bedrag besteden per inwoner aan verenigingen en instellingen – Beleidsrelevante informatie aanleveren Vlaams minister Joke Schauvliege

7 Mogelijke prioriteiten Gemeenschapsvorming Participatie van kansengroepen Verenigingen & vrijwilligers Diversiteit in het culturele landschap: aandacht voor nieuwsoortige initiatieven, individuele kunstenaars,… Vlaams minister Joke Schauvliege

8 Het Cultuurcentrum We behouden A, B en C categorie CC zetten vanuit intern aanwezig expertise in op – Receptieve functie – Eigen aanbod Beleidsrelevante informatie aanleveren Vlaams minister Joke Schauvliege

9 Mogelijke prioriteiten Inzetten op een ruim en divers aanbod Inzetten op cultuurparticipatie Actieve ondersteuning van amateurkunsten en socio-culturele verenigingen Cultuureducatie Vlaams minister Joke Schauvliege

10 De Openbare Bibliotheek Bibliotheken beschikken over interne expertise om in te zetten op: – Onafhankelijk, pluriform aanbod, breed en zorgvuldig samengesteld – Onlinecatalogus – Zo laagdrempelig en toegankelijk mogelijk aanbod – 75% vh budget besteden aan Nederlandstalige publicaties – Beleidsrelevante informatie aanleveren Vlaams minister Joke Schauvliege

11 Mogelijke prioriteiten Informatiegeletterheid en digitale kloof Digitalisering & innovatie van de sector Cultuurspreiding en cultuurparticipatie Stimuleren leesmotivatie (plezier) en de literaire competentie van kinderen en jongeren Vlaams minister Joke Schauvliege

12 Organisaties met een specifieke opdracht Inhoudelijk geen wijzigingen rond opdrachten van steunpunten, sectororganisaties, en voorzieningen voor bijzondere doelgroepen Vlaams minister Joke Schauvliege

13 Provincies en IGS Provincies blijven een taak behouden in kader van het streekgericht bibliotheekbeleid Ze kunnen ook projectsubsidies geven aan lokale besturen of ondersteuning bieden op vlak van cultuurcommunicatie en platformwerking De ondersteuning voor IGS op vlak van aanbod en communicatie blijft behouden Vlaams minister Joke Schauvliege

14 Grootstedelijke gebieden en de rand Geen wijzigingen voor Brussel Aparte prioriteiten naar de grootsteden Vlaamse Rand:cultuurraad kan daar bibliotheek oprichten ipv Lokaal Bestuur Vlaams minister Joke Schauvliege

15 Adviesraden De gemeente moet inspraak en participatie organiseren, en de culturele actoren betrekken Dat kan door: – 1 adviesraad over alle culturele materies – sectorraden Vlaams minister Joke Schauvliege

16 En nu? Decreet in september een 1 ste keer naar VR Daarna adviezen vragen bij SARC en RVS Eerste helft 2012 in Vlaams Parlement 30 oktober 2012 maakt VR voor alle domeinen de beleidsprioriteiten bekend 1 januari 2013: start nieuwe gemeentelijke legislatuur 15 januari 2014: intekenen op de prioriteiten Uiterlijk op 30 april 2014 bericht over het al dan niet toekennen van de subsidies Vlaams minister Joke Schauvliege

17 Vragen? lien.verwaeren@vlaanderen.be Vlaams minister Joke Schauvliege


Download ppt "Lien Verwaeren Kabinet Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Vlaamse Regering Naar een nieuw decreet Lokaal Cultuurbeleid."

Verwante presentaties


Ads door Google