De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ruimte voor wonen 1 Stephaan Barbery dienst ruimtelijke planning 26 november 2009.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ruimte voor wonen 1 Stephaan Barbery dienst ruimtelijke planning 26 november 2009."— Transcript van de presentatie:

1 Ruimte voor wonen 1 Stephaan Barbery dienst ruimtelijke planning 26 november 2009

2 Structuurplanning  Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS) Bepalen van de woonbehoefte Het maken van een ruimtelijke afweging  Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) ‘Sociale last' wordt opgelegd Streven naar een mix van typewoningen en ruimtelijke kwaliteit 2

3

4 GRS : bepalen van de woonbehoefte  Het ramen van de toename van het aantal huishoudens (gezinnen) tot 2012  Nagaan of deze toename binnen de bestaande woongebieden al dan niet kan  Besluiten : woongebied voldoende woonuitbreidingsgebieden ontwikkelen nieuwe woongebieden bestemmen 4

5 Woongebieden gewestplan

6 GRS kadert binnen hogere structuurplannen Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen 67% stedelijke gebieden 40% buitengebied Provincie verdeelt dit voor kleinere steden en gemeenten 6 1991-200769248 bijkomende woningen 2007-201215134-21263=RSV wijziging

7 het regelmatig meten van het bouwpotentieel Opdracht gemeenten: het sociaal objectief realiseren tegen 2020 : - sociale huurwoningen (8125) (per gemeente percentage) - sociale koopwoningen (3846) - sociale kavels (183) Provincie beslist over de verdeling koopwoningen en sociale kavels Grond en Pandenbeleid (GPB) 7

8 GRS = GPB. - wat is het aanbod? - wat is de behoefte of taakstelling? - conclusies moeten afgestemd zijn knelpunt : afstemmen van de termijnen pleidooi : woonbehoeftes vanuit structuurplanning opmaken tot 2020 8

9 Aanbod van wonen Structuurplanning : niet de 100% GPB gedetailleerder: potenties nagaan via vergunningenbeleid (maar om de drie jaar evalueren) Percentages toepassen:  0,5 ha woongebied  > 50 appartementen  > 10 percelen 9

10 Aanbod van wonen Percentages naargelang de actoren : -Vlaamse en semi-publieke besturen : Minimum 20% en maximum 40% sociale woningen -Privé : minimum 10% en maximum 20% sociale woningen === sociaal reglement voor sociaal wonen -40 % bescheiden woningen- aantal sociale woningen ===stedenbouwkundige verordening 10

11 Ontvoogde gemeenten?

12 Wonen in eigen streek  9 West-Vlaamse doelgemeenten: Blankenberge, Bredene, De haan, De Panne, Koksijde, Middelkerke, Nieuwpoort, Oudenburg en Zuienkerke  Bijzondere voorwaarde voor de overdracht van gronden en de daarop opgerichte constructies gelegen in woonuitbreidingsgebieden (behoudens uitzonderingen)

13 ruimtelijke afweging in GRS GRS maakt de afweging : - welke woonuitbreidingsgebieden ontwikkelen? - waar nieuwe woongebieden bestemmen? GRS kadert binnen RSV en PRS : -Aanbodbeleid binnen stedelijke gebieden -PRS bepaalt de kernen waar bijkomend ruimte voor wonen kan bestemd worden 13

14 GRS = GPB Woonuitbreidingsgebieden gemakkelijker te ontwikkelen voor sociaal objectief = in GRS gronden van huisvestingsmaatschappijen mee opnemen in aanbod Knelpunt = GPB bepaalt dat er kan afgeweken worden van GRS in functie van realiseren van sociaal objectief 14

15 Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) het opleggen van een 'sociale last' = toepassen van de percentages vanuit GPB in ruimtelijke uitvoeringsplannen 15

16

17 Decreet grond- en pandenbeleid: realiseren van een sociaal en bescheiden woonaanbod - normen in plangebieden

18 Ruimtelijke kwaliteit : werken met dichtheden  RSV = gemiddelden 15w/ha in buitengebied = gemiddelden 25w/ha in stedelijk gebied  GRS = visievorming : grotere dichtheden in centra, kleinere dichtheden in buitenwijken 18

19 Ruimtelijke kwaliteit : werken met dichtheden Knelpunt structuurplannen : legt dichtheden op voor de sociale woningen buitengebied : min 25 w/ha max 35w/ha stedelijk gebied : min 35w/ha max 100w/ha 19

20 Ruimtelijk kwaliteit werken met dichtheden www. woneninmeervoud.be www.sunarchitecture.nl 20

21 dienst Ruimtelijke Planning


Download ppt "Ruimte voor wonen 1 Stephaan Barbery dienst ruimtelijke planning 26 november 2009."

Verwante presentaties


Ads door Google