De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

BESTEMMINGSRUIL Ruilen van bouwgronden op ongewenste locaties gemeente Zemst 23 november 2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "BESTEMMINGSRUIL Ruilen van bouwgronden op ongewenste locaties gemeente Zemst 23 november 2012."— Transcript van de presentatie:

1 BESTEMMINGSRUIL Ruilen van bouwgronden op ongewenste locaties gemeente Zemst 23 november 2012

2 1 2 3 4 Inhoudsopgave Bestemmingsruil november 2012 Situering gemeente Zemst Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Zemst RUP03bis Te Beschermen Landschappelijke zichten Andere gemeentelijke intiatieven Vragen 5 6

3 1 2 3 4 Situering gemeente Zemst 5 6 Bestemmingsruil november 2012

4 1 2 3 4 5 6 Situering gemeente Zemst Zemst: gelegen tussen de stedelijke gebieden Vilvoorde en Mechelen omgeven en doorsneden door belangrijke infrastructuren: -kanalen: Mechelen-Leuven Brussel-Schelde -belangrijkste waterloop: Zenne -spoorwegen: Brussel-Antwerpen Halle-Muizen -autowegen: N1 en E19 Bestemmingsruil november 2012

5 1 2 3 4 5 6 Situering gemeente Zemst 5 grotere kernen (Zemst, Weerde, Hofstade, Elewijt, Eppegem) in de oostelijke helft 1 kleinere en landelijke kern Laar + gehucht Bos in de westelijke helft LAAR ZEMST BOS EPPEGEM HOFSTADE WEERDE ELEWIJT Bestemmingsruil november 2012

6 1 2 3 4 Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan 5 6 Bestemmingsruil november 2012

7 1 2 3 4 5 6 Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Krachtlijnen Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan: goedgekeurd in 1998 (momenteel in herziening) Toekomstvisie voor Zemst: Zemst, de groene oase voor wonen, recreatie en landbouw tussen Mechelen en Brussel Dit is een ambitieus streven naar zes aantrekkelijke en leefbare woonkernen, elk met hun eigen karakteristieken en kwaliteiten, en omgeven door talrijke natuur-, bos- en landbouwgebieden die samen de enige corridor van open ruimte tussen Mechelen en Brussel uitmaken Bestemmingsruil november 2012

8 1 2 3 4 5 6 Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Gewenste ruimtelijke structuur Bestemmingsruil november 2012

9 1 2 3 4 5 6 Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Bindende bepalingen Ruimtelijke kernbeslissing 4 - vrijwaren van de beter niet te bebouwen bouwkavels De gemeente voert een actief beleid om een beperkt aantal prioritaire plaatsen waar het gewestplan bouwkavels voor wonen of bedrijven voorziet, maar die om ecologische en vooral landschappelijke redenen beter niet worden bebouwd, effectief van bebouwing te vrijwaren. De gemeente past door middel van uitvoeringsplannen het gewestplan op deze plaatsen aan en, indien de noodzaak zich voordoet, zal zij met een gericht aankoop- of ruilbeleid deze kavels uit de woonzone verwerven. Concreet betreft het vier plekken voor in totaal ca. 30 woonkavels en ca. 1,5 ha bedrijfsgrond (dit laatste eigendom van het Vlaams Gewest) langsheen Ambroossteenweg, Elewijtsesteenweg, Hoogstraat en Brusselsesteenweg. Bestemmingsruil november 2012

10 1 2 3 4 RUP03bis Te Beschermen Landschappelijke Zichten 5 6 Bestemmingsruil november 2012

11 1 2 3 4 5 6 RUP03bis Te Beschermen Landschappelijke Zichten Doel: Een aantal kavels gelegen in woongebied of K.M.O.-zone, die vanuit landschappelijk oogpunt belangrijk zijn, vrijwaren van bebouwing. Prioriteit wordt gegeven aan plekken - waar lintbebouwing kernen en gehuchten aaneen zou laten groeien - waar de openheid van rivier- en beekvalleien zou worden aangetast 4 deelgebieden: - 2 gebieden met een herbestemming naar een open ruimte functie - 2 compensatieplekken Instrument: Planologische ruil Bestemmingsruil november 2012

12 1 2 3 4 5 6 Deelzones compensatieplekken herbestemming naar open ruimtefunctie RUP03bis Te Beschermen Landschappelijke Zichten Bestemmingsruil november 2012

13 1 2 3 4 5 6 Deelzones Deelzone 1: Brusselsesteenweg Doel: Versterken open ruimte Gebied als scheiding tussen bedrijvigheid (Z) en dorpskern (N) Vrijwaren zicht op de Zennevallei RUP03bis Te Beschermen Landschappelijke Zichten Bestemmingsruil november 2012

14 1 2 3 4 5 6 Deelzones RUP03bis Te Beschermen Landschappelijke Zichten Bestemmingsruil november 2012

15 1 2 3 4 5 6 Deelzones RUP03bis Te Beschermen Landschappelijke Zichten Bestemmingsruil november 2012

16 1 2 3 4 5 6 Deelzones RUP03bis Te Beschermen Landschappelijke Zichten Bestemmingsruil november 2012

17 1 2 3 4 5 6 Deelzones RUP03bis Te Beschermen Landschappelijke Zichten Bestemmingsruil november 2012

18 1 2 3 4 5 6 Deelzones Gewestplanbestemming: - Gebied voor ambachtelijke bedrijven en kmo’s -Agrarisch gebied Bestemming RUP: - Te faseren zone - Parkgebied met landschappelijke waarde RUP03bis Te Beschermen Landschappelijke Zichten Bestemmingsruil november 2012

19 1 2 3 4 5 6 Deelzones Deelzone 2: Elewijtsesteenweg Doel: Vrijwaren zicht op - Zennevallei - Kerktoren Weerde - Kerktoren Eppegem Afwerken woonlint RUP03bis Te Beschermen Landschappelijke Zichten Bestemmingsruil november 2012

20 1 2 3 4 5 6 Deelzones RUP03bis Te Beschermen Landschappelijke Zichten Bestemmingsruil november 2012

21 1 2 3 4 5 6 Deelzones RUP03bis Te Beschermen Landschappelijke Zichten Bestemmingsruil november 2012

22 1 2 3 4 5 6 Deelzones RUP03bis Te Beschermen Landschappelijke Zichten Bestemmingsruil november 2012

23 1 2 3 4 5 6 Deelzones RUP03bis Te Beschermen Landschappelijke Zichten Bestemmingsruil november 2012

24 1 2 3 4 5 6 Deelzones Gewestplanbestemming: - Woongebied met landelijk karakter Bestemming RUP: - Woonzone - Agrarisch gebied met KLE RUP03bis Te Beschermen Landschappelijke Zichten Bestemmingsruil november 2012

25 1 2 3 4 5 6 Deelzones Deelzone 3: Damstraat Compensatieplek - Op hoek van 2 drukke wegen -Aansluitend bij dorpskern Zemst -Begrensd door begroende Zennevallei RUP03bis Te Beschermen Landschappelijke Zichten Bestemmingsruil november 2012

26 1 2 3 4 5 6 Deelzones Gewestplanbestemming: - Woongebied - Woonuitbreidingsgebied Bestemming RUP: - Woonprojectzone RUP03bis Te Beschermen Landschappelijke Zichten Bestemmingsruil november 2012

27 1 2 3 4 5 6 Deelzones RUP03bis Te Beschermen Landschappelijke Zichten Bestemmingsruil november 2012

28 1 2 3 4 5 6 Deelzones Deelzone 4: Schaliënhofstraat Compensatieplek - Nabij doorgangsweg - Aansluitend bij gehucht Bos - Begrensd door Kesterbeek - Lage waardering voor landbouwgebruik RUP03bis Te Beschermen Landschappelijke Zichten Bestemmingsruil november 2012

29 1 2 3 4 5 6 Deelzones Gewestplanbestemming: - Woongebied met landelijk karakter - Agrarisch gebied Bestemming RUP: - Woonprojectzone - Parkgebied met landschappelijke waarde RUP03bis Te Beschermen Landschappelijke Zichten Bestemmingsruil november 2012

30 1 2 3 4 5 6 Deelzones RUP03bis Te Beschermen Landschappelijke Zichten Bestemmingsruil november 2012

31 1 2 3 4 5 6 Ruimtebalans plangebiedtot. opp. gebied gewestplan- opp. bestemming herbestemming opp. Brusselsestwg4,3 haGebied voor ambachtelijke 2,3 ha bedrijven en K.M.O.’s Agrarisch gebied 2 ha Te faseren zone 2,3 ha Park met 2 ha landschappelijke waarde Elewijtsestwg1,7 haWoongebied met landelijk 1,7 ha karakter Woonzone 0,4 ha Agrarisch met KLE 1,3 ha Damstraat2,4 haWoonuitbreidingsgebied 1,3 ha Woongebied 1,1 ha Woonprojectzone 2,4 ha Schaliënhof1,4 haAgrarisch gebied 0,5 ha Woongebied met landelijk 0,9 ha karakter Woonprojectzone 1,1 ha Park met 0,3 ha landschappelijke waarde RUP03bis Te Beschermen Landschappelijke Zichten Bestemmingsruil november 2012

32 1 2 3 4 5 6 Ruimtebalans Resultaat: -Een afname van woongebied met ca. 1,1 ha -Een afname van agrarisch gebied met ca. 1,2 ha -Een toename van parkgebied (overig groen) met ca. 2,3 ha Daarnaast wordt: -ca. 1,3 ha woonuitbreidingsgebied geordend als woongebied -2,3 ha K.M.O.-zone gefaseerd tot 31/12/2017 Planbaten/Planschade Door inwerkingtreding RUP zijn er planschade en planbaten ontstaan. De betrokken partijen wensten de compensatie voor deze planschade –en planbatenregeling in der minne te regelen via onderhandse overeenkomsten met de gemeente Zemst. RUP03bis Te Beschermen Landschappelijke Zichten Bestemmingsruil november 2012

33 1 2 3 4 Andere gemeentelijke initiatieven 5 6 Bestemmingsruil november 2012

34 1 2 3 4 5 6 Andere gemeentelijke initiatieven Aankoopbeleid Gemeente Zemst koopt gronden aan ter vrijwaring van een landschappelijk zicht Uitvoering GRS Bestemmingsruil november 2012

35 1 2 3 4 5 6 Andere gemeentelijke initiatieven Aankoopbeleid Bestemmingsruil november 2012

36 1 2 3 4 5 6 Andere gemeentelijke initiatieven Aankoopbeleid Gemeente Zemst koopt gronden aan ter vrijwaring van een landschappelijk zicht Uitvoering GRS Bestemmingsruil november 2012

37 1 2 3 4 5 6 Andere gemeentelijke initiatieven Aankoopbeleid Bestemmingsruil november 2012


Download ppt "BESTEMMINGSRUIL Ruilen van bouwgronden op ongewenste locaties gemeente Zemst 23 november 2012."

Verwante presentaties


Ads door Google