De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De uitdagingen voor 2008 en verder door dhr. Hubert Lyben, gedelegeerd bestuurder VMSW.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De uitdagingen voor 2008 en verder door dhr. Hubert Lyben, gedelegeerd bestuurder VMSW."— Transcript van de presentatie:

1 De uitdagingen voor 2008 en verder door dhr. Hubert Lyben, gedelegeerd bestuurder VMSW

2 Woonforum De uitdagingen voor 2008 slide 5 25 april 2008 Departement RWO

3 Woonforum De uitdagingen voor 2008 slide 5 25 april 2008 Departement RWO Huisvesting Antwerpen

4 Woonforum De uitdagingen voor 2008 slide 5 25 april 2008 Departement RWO Huisvesting Antwerpen Ons Onderdak

5 Woonforum De uitdagingen voor 2008 slide 5 25 april 2008 Departement RWO Huisvesting Antwerpen Ons Onderdak

6 Woonforum De uitdagingen voor 2008 slide 5 25 april 2008 Departement RWO Huisvesting Antwerpen Ons Onderdak

7 Samenwerking

8 Netwerkorganisatie

9 Samenwerking Netwerkorganisatie Kennisoverdracht en –deling – proefopstellingen en experimenten – conceptueel denken

10 Woonforum De uitdagingen voor 2008 slide 5 25 april 2008 Vereniging van Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen

11 Woonforum De uitdagingen voor 2008 slide 5 25 april 2008 Vereniging van Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen

12 Beheersovereenkomst

13 – deskundige partner voor sociaal wonen

14 Beheersovereenkomst – deskundige partner voor sociaal wonen – kwaliteitsvolle hypothecaire kredietverstrekker

15 Beheersovereenkomst – deskundige partner voor sociaal wonen – kwaliteitsvolle hypothecaire kredietverstrekker – kenniscentrum sociaal wonen

16 Beheersovereenkomst – deskundige partner voor sociaal wonen – kwaliteitsvolle hypothecaire kredietverstrekker – kenniscentrum sociaal wonen – waardetoevoegende dienstverlening

17 Beheersovereenkomst – deskundige partner voor sociaal wonen – kwaliteitsvolle hypothecaire kredietverstrekker – kenniscentrum sociaal wonen – waardetoevoegende dienstverlening Meetindicatoren en Streefcijfers

18 Betaalbaar wonen onder druk ondanks fors bijkomende middelen

19 Betaalbaar wonen onder druk ondanks fors bijkomende middelen “verloren” aan stijgende grond- en bouwprijzen – woning x 6 – grond x 10 sinds 1973

20 Betaalbaar wonen onder druk ondanks fors bijkomende middelen “verloren” aan stijgende grond- en bouwprijzen – woning x 6 – grond x 10 sinds 1993 25% v/h inkomen naar wonen (huurders en afbetalende kopers)

21 Betaalbaar wonen onder druk ondanks fors bijkomende middelen “verloren” aan stijgende grond- en bouwprijzen – woning x 6 – grond x 10 sinds 1993 25% v/h inkomen naar wonen (huurders en afbetalende kopers) ongelijke spreiding van sociale huurwoningen – 56 gemeenten met minder dan 1,5%

22 Voorontwerp decreet grond- en pandenbeleid

23 bestaande specifieke maatregelen mogelijkheden voor een omvattend gemeentelijk gemeentelijk grond- en pandenbeleid

24 Voorontwerp decreet grond- en pandenbeleid bestaande specifieke maatregelen mogelijkheden voor een omvattend gemeentelijk gemeentelijk grond- en pandenbeleid 1. bijkomende percelen 1. bijkomende percelen op de markt brengen via een stimulerend én sanctionerend beleid

25 Voorontwerp decreet grond- en pandenbeleid bestaande specifieke maatregelen mogelijkheden voor een omvattend gemeentelijk gemeentelijk grond- en pandenbeleid 1. bijkomende percelen 1. bijkomende percelen op de markt brengen via een stimulerend én sanctionerend beleid 2. bijkomend ‘sociaal woonaanbod’ 2. maatregelen om een bijkomend ‘sociaal woonaanbod’ (= huur, koop en kavels) te realiseren

26 Voorontwerp decreet grond- en pandenbeleid bestaande specifieke maatregelen mogelijkheden voor een omvattend gemeentelijk gemeentelijk grond- en pandenbeleid 1. bijkomende percelen 1. bijkomende percelen op de markt brengen via een stimulerend én sanctionerend beleid 2. bijkomend ‘sociaal woonaanbod’ 2. maatregelen om een bijkomend ‘sociaal woonaanbod’ (= huur, koop en kavels) te realiseren 3. ‘bescheiden woonaanbod’ 3. maatregelen om een ‘bescheiden woonaanbod’ (= typologie en grootte) te realiseren

27 Bijkomend ‘sociaal woonaanbod’ in O-decreet G & P Beleid (1) 1. bindend sociaal objectief -vork -sociale huur, koop en kavels -Vlaams niveau + event. provincies

28 Bijkomend ‘sociaal woonaanbod’ in O-decreet G & P Beleid (1) 1. bindend sociaal objectief -vork -sociale huur, koop en kavels -Vlaams niveau + event. provincies 2. individuele gemeenten leggen BSO vast

29 Bijkomend ‘sociaal woonaanbod’ in O-decreet G & P Beleid (1) 1. bindend sociaal objectief -vork -sociale huur, koop en kavels -Vlaams niveau + event. provincies 2. individuele gemeenten leggen BSO vast 3. realisatie kan door -sociale woonactoren -PPS -private actoren

30 Bijkomend ‘sociaal woonaanbod’ in O-decreet G & P Beleid (2) 4. sociaal percentage in bouw- of verkavelingsverg. -woon- en aansnijdbaar woongebied -min. 25% soc. indien in publieke handen -bestemmingswijzigend RUP -kan tot. 40% soc. in publieke hand. 20% soc. & 20% ‘bescheiden’ indien in private hand -verplicht indien BSO niet bereikt

31 Bijkomend ‘sociaal woonaanbod’ in O-decreet G & P Beleid (3) 5. voor private actoren via ‘realiseringsovereenkomst’ -identieke prijs-, kwaliteits- en toezichtvoorwaarden -conformiteitsattstering door VMSW -attest = verlaagde BTW & registratie -HUUR. gegarandeerde overname door SHM. via cascadesysteem (andere, VMSW). aan NFS2-plafonds -VERKOOP. doorverkoop via SHM. aan NFS2-plafonds. grond aan 75% / 85% venale waarde

32 Bijkomend ‘sociaal woonaanbod’ in O-decreet G & P Beleid (4) 6. private actoren kunnen zelf infra. voorzien HUURoverkoop via verhoogde NFS2-plafonds KOOPvia nieuw subsidiesysteem onder VMSW-kwaliteitseisen/-attestering

33 Bindend sociaal objectief voor sociale huurwoningen vastgelegd voor periode 2009-2020 + 45.000

34 Bindend sociaal objectief voor sociale huurwoningen vastgelegd voor periode 2009-2020 + 45.000 de helft correspondeert met het actueel ‘gewoon UP’

35 Bindend sociaal objectief voor sociale huurwoningen vastgelegd voor periode 2009-2020 + 45.000 de helft correspondeert met het actueel ‘gewoon UP’ de andere helft betreft de ‘bijzondere inhaaloperatie’ wv. nog eens de helft (= 11.000) in gemeenten onder helft van Vlaams gemiddelde (= 3%)

36 Weerslag en randvoorwaarden O-decreet G & P Beleid Weerslag op – gemeenten – klassieke sociale huisvesters – VMSW

37 Weerslag en randvoorwaarden O-decreet G & P Beleid Weerslag op – gemeenten – klassieke sociale huisvesters – VMSW Randvoorwaarden – budgettaire middelen – ruimte-eis – toegang private actoren: transparantie, prijs en kwaliteit

38 Dank u allen Nu receptie, broodjesfestival en … behouden thuiskomst


Download ppt "De uitdagingen voor 2008 en verder door dhr. Hubert Lyben, gedelegeerd bestuurder VMSW."

Verwante presentaties


Ads door Google