De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu Kosteneffectiviteit terrestrische EHS 28 oktober 2008 Tanja de Koeijer (WOT natuur en milieu) Rien Reijnen,

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu Kosteneffectiviteit terrestrische EHS 28 oktober 2008 Tanja de Koeijer (WOT natuur en milieu) Rien Reijnen,"— Transcript van de presentatie:

1 Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu Kosteneffectiviteit terrestrische EHS 28 oktober 2008 Tanja de Koeijer (WOT natuur en milieu) Rien Reijnen, Anjo de Jong, Martijn van Wijk, Jan Clement (Alterra) Karel van Bommel, Katrin Oltmer, Rolf Groeneveld (LEI)

2 Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu Doel Ontwerp ex-ante evaluatietool waarmee KE van gebieden kan worden bepaald Uitgangspunt: Duurzame instandhoudingscondities voor biodiversiteit (beheer, verdroging, vermesting) Ruimte uitgezonderd (natuurdoelenkaart leidend)

3 Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu Inhoud database Ontwikkeling database: Per grid 25x25m data verzameld t.a.v. Gepland natuurdoeltype (natuurdoelenkaart) Realisatie (aankoop/omvorming/aanwezig) Actuele Kwaliteit (% doelsoorten) Potentiële Kwaliteit (% doelsoorten) Gewenste duurzame instandhoudingscondities Actuele condities (verdroging/N-depositie) Maatregelen, kosten en uitgaven

4 Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu

5 Kosten (1) Alles naar jaarkosten: investeringen: 4% kapitaalkosten + evt afschrijving jaarlijkse kosten

6 Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu Kosten (2) Aankoop en inrichting Beheer en extra beheer Verdroging kosten inrichting gebied Kosten vernattingsschade landbouw Vermesting Autonoom beleid: doelstelling 2010 NEC-richtlijn Generiek: Technische mogelijkheden CAFÉ Lokaal: kosten uitplaatsen boerderijen en luchtwassers Effectgerichte maatregelen (extra beheer)

7 Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu Totale kosten per provincie (euro/ha/jaar)

8 Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu Kosteneffectiviteitscurves van cumulatieve hectares afgezet tegen cumulatieve kosten per jaar

9 Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu Overzicht goedkope en dure provincies per cluster natuurdoelen (fictief)

10 Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu Overzicht gebieden bij KE-realisatie 80% EHS: reductie 20% hele EHS (l) versus reductie per natuurdoeltype (r)

11 Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu Conclusies Met de methode kunnen de kosten in beeld gebracht worden van de gewenste EHS en worden dure en goedkope lokaties in beeld gebracht Tevens kan, gegeven een bepaald budget, aangegeven worden welke EHS dan gerealiseerd zou kunnen worden

12 Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu Vervolgonderzoek Optimalisatie biodiversiteit (interactie tussen naburig gelegen gebieden) Kosteneffectiviteit bij sub-optimale milieu- omstandigheden Prioritering op basis van andere doelen zoals recreatie flexibiliteit ivm ruimtelijke ordening problematiek in de praktijk.


Download ppt "Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu Kosteneffectiviteit terrestrische EHS 28 oktober 2008 Tanja de Koeijer (WOT natuur en milieu) Rien Reijnen,"

Verwante presentaties


Ads door Google