De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom op de Wmo ledenbijeenkomst W. Kuiper, lid directieraad VNG 29 maart 2006.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom op de Wmo ledenbijeenkomst W. Kuiper, lid directieraad VNG 29 maart 2006."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom op de Wmo ledenbijeenkomst W. Kuiper, lid directieraad VNG 29 maart 2006

2 PROGRAMMA •14.00 – 14.30 Aftrap van de ledenbijeenkomst en terugblik op bestuurlijk traject Wmo door J. Klijnsma •14.30 – 15.45 Plenaire discussie en gelegenheid tot het stellen van vragen aan vertegenwoordigers van de VNG •15.45 – 16.00 Blik op de toekomst •16.00 Afsluiting met borrel

3 DOEL VAN DE BIJEENKOMST •Informatie bieden over uitkomsten overleg kabinet en VNG van 1 maart jl. •Met elkaar over het behaalde onderhandelingsresultaat discussieren •Aandachtspunten voor de toekomstige belangenbehartiging noteren Gedachteuitwisseling, informeren, discussieren, vragen stellen en beantwoorden, adviseren, oproepen doen….

4 TERUGBLIK •Bestuurlijke afspraken over de Wmo in de aanloop op de kamerbehandeling •Inbreng richting Tweede Kamer •Uitkomsten plenaire behandeling •Recente bestuurlijke afspraken tussen Kabinet en VNG

5 Bestuurlijke afspraken vóór de kamerbehandeling Elementen uit akkoord van maart 2005: -Geen knip in de huishoudelijke verzorging -Invoeringsdatum half jaar verschoven naar 1-7- 2006 -IJkjaar is t-1, overheveling “schoon aan de haak” -Integratieuitkering voor nieuwe middelen -Indexering van macrobudget via extramurale 75- plussers -Budget historisch verdeeld in eerste jaar Wmo

6 Inbreng richting Tweede Kamer •Visiedocumenten •Kaartenactie •Persoonlijke benadering van kamerleden De inbreng van leden was hierbij essentieel: •Commissie Welzijn en Volksgezondheid •Klankbordgroep van ambtenaren •Ledenraadpleging •Adviezen, commentaar en tips via tientallen gesprekken, telefoon en mails……..honderden mails (waarvoor dank!)

7 Uitkomsten plenaire behandeling in Tweede Kamer (jan en feb 2006) •Invoeringsdatum 01-01-2007 •Gehele huishoudelijke verzorging gaat over naar de Wmo •Introductie van het compensatiebeginsel •Reikwijdte pgb is toegenomen •Toename procesverplichtingen en administratieve lasten

8 Recente bestuurlijke afspraken Kabinet en VNG (maart 2006) 1.€ 30 miljoen extra invoeringskosten (totaal € 75 miljoen) 2.Uitvoeringsbudget verhoogd tot € 60 miljoen structureel 3.Jaarlijks bestuurlijk overleg over macrobudget adhv advies “onafhankelijke derde”, instantie met brede taak 4.IJkjaar is 2005 voor budget 2007 en 2008 5.VWS faciliteert CIZ voor deelname aan loketten, geen meerkosten voor gemeenten 6.Pgb mag niet het einde van het collectief vervoer betekenen 7.Monitor over de omvang van de meerkosten van de procesverplichtingen en van het breed pgb 8.€ 7 miljoen structureel voor klantevredenheidonderzoek

9 AANZET VOOR PLENAIRE DISCUSSIE •De besturingsfilosofie van de Wmo •Reikwijdte van de wet •Regie •Administratieve lasten •Het financiele kader

10 Veelgehoorde vragen.. •De besturingsfilosofie: Wat zijn de consequenties van het compensatiebeginsel? •Het financiele kader: Is voldoende budget in de toekomst gegarandeerd? Is de verdeling juist? •Hebben gemeenten nog wel beleidsvrijheid? Is de Wmo niet dichtgeregeld?

11 Vooruitblik •Eerste Kamer behandeling •Belangenbehartiging o.a. AMvB, informatie verplichting •Implementatie •Toekomst van de Wmo in relatie tot de (toekomst van de) AWBZ

12 •Hartelijk dank voor uw komst! •Graag attenderen wij u op www.vng.nl voor een up-to-date overzicht van alle ontwikkelingen aangaande de Wmowww.vng.nl


Download ppt "Welkom op de Wmo ledenbijeenkomst W. Kuiper, lid directieraad VNG 29 maart 2006."

Verwante presentaties


Ads door Google