De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Woord van Leven Juli 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Woord van Leven Juli 2013."— Transcript van de presentatie:

1 Woord van Leven Juli 2013

2 “Want de hele wet is vervuld in één uitspraak: ‘Heb uw naaste lief als uzelf’.”
Galaten 5,14

3 Dit is een uitspraak van de apostel Paulus, kernachtig, mooi en verhelderend.

4 Deze woorden zeggen ons wat de basis is voor het gedrag van een christen en wat hem altijd moet inspireren: de liefde voor de medemens.

5 In de verwezenlijking van dit gebod ziet de apostel de volledige vervulling van de wet. De wet zegt namelijk: niet doden, niet stelen, niet begeren, geen overspel plegen...

6 En we weten dat wie liefheeft niets van dat alles doet
En we weten dat wie liefheeft niets van dat alles doet. Wie liefheeft doodt niet, steelt niet...

7 “Want de hele wet is vervuld in één uitspraak: ‘Heb uw naaste lief als uzelf’.”
Galaten 5,14

8 Maar wie liefheeft beperkt zich niet alleen tot het vermijden van het kwaad. Wie liefheeft wil het goede en doet het goede. Zo iemand stelt zich open voor ande­ren en geeft zichzelf. Een ware christen komt er zelfs toe zijn leven te geven voor wie hij liefheeft.

9 Daarom schrijft Paulus dat wij door de naaste lief te hebben niet alleen de wet onderhouden, maar haar tot vervulling brengen.

10 “Want de hele wet is vervuld in één uitspraak: ‘Heb uw naaste lief als uzelf’.”
Galaten 5,14

11 Als heel de wet besloten ligt in de liefde voor de naaste, dan zijn de andere geboden hulpmiddelen. In de ver­wikkelingen van het leven zijn ze ons tot licht en leidraad. Ze helpen ons de weg te vinden om lief te hebben.

12 In al de gebo­den kunnen we Gods diepere bedoeling lezen
In al de gebo­den kunnen we Gods diepere bedoeling lezen. Hij wil dat we gehoorzaam zijn, zuiver, zachtmoedig, barmhartig, arm, gestor­ven aan onszelf... om beter het gebod van de liefde te kunnen verwezenlijken

13 “Want de hele wet is vervuld in één uitspraak: ‘Heb uw naaste lief als uzelf’.”
Galaten 5,14

14 We zouden ons kunnen afvragen waarom de apostel hier niet spreekt over de liefde tot God. Feit is dat de liefde tot God en de liefde voor de naaste geen concurrenten zijn van elkaar.

15 Integendeel, de liefde voor de naaste is juist uitdrukking van de liefde tot God.
God liefhebben betekent immers zijn wil doen. En zijn wil is dat we de naaste liefhebben.

16 “Want de hele wet is vervuld in één uitspraak: ‘Heb uw naaste lief als uzelf’.”
Galaten 5,14

17 Hoe kunnen we deze woorden in prak­tijk brengen?

18 Het is duidelijk: door onze medemens lief te hebben, door hem concreet lief te hebben. En dat betekent: gave zijn voor de ander, gave zonder eigenbelang. Wie zijn naaste liefheeft voor eigen doeleinden, hoe hoog en geestelijk ook, bemint niet. Het gaat erom dat we niet onszelf liefhebben, maar onze naaste..

19 Zo iemand zal “volmaakt” zijn “als de Vader” (vgl. Mt 5,48)
Zo iemand zal “volmaakt” zijn “als de Vader” (vgl. Mt 5,48). Hij heeft de wil van God in de kern getroffen en deze in praktijk gebracht. Hij heeft de wet ten volle vervuld.

20 We zullen bij het ‘eindexa­men’ van ons leven immers alleen over deze liefde worden ondervraagd!

21 “Want de hele wet is vervuld in één uitspraak: ‘Heb uw naaste lief als uzelf’.”
Galaten 5,14 “Woord van Leven”, uitgegeven door de Focolarebeweging. Tekst van Chiara Lubich,”( ), Lay-out Anna Lollo in samenwerking met Don Placido D’Omina (Sicilia, Italië) Informatie: Deze powerpoint in verschillende talen is te downloaden op: Grafica Anna Lollo in collaborazione con don Placido D’Omina (Sicilia, Italia)


Download ppt "Woord van Leven Juli 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google