De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Woord van Leven Januari 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Woord van Leven Januari 2014."— Transcript van de presentatie:

1 Woord van Leven Januari 2014

2 Van 18 tot 25 januari wordt de Week van gebed voor de eenheid van de christenen gevierd. Dit jaar is als motto voor de Week van gebed gekozen: “Is Christus dan verdeeld?” (1 Kor 1,13). Chiara Lubich ( ), stichteres van de Focolarebeweging, schreef meestal een commentaar bij het gekozen Bijbelcitaat. Hier stellen we haar commentaar voor van januari 2005 bij de tekst: “Christus, enig fundament van de Kerk” (vgl. 1 Kor 3,11). Haar woorden kunnen bijdrage tot het verdiepen van het motto van dit jaar.

3 "Christus, enig fundament van de kerk." Vgl. 1 Korintiërs 3,11

4 Het bruiste er van leven.
In het jaar 50 kwam Paulus naar Korinte, een belangrijke havenstad in Griekenland. Het bruiste er van leven.

5 Anderhalf jaar lang verkondigde de apostel daar het evangelie en legde er de basis voor een bloeiende christelijke gemeenschap. Na zijn vertrek gingen anderen verder met het werk van de evangelisatie.

6 Maar de nieuwe christenen hechtten zich soms meer aan de mensen die de boodschap van Christus brachten dan aan Christus zelf.

7 Er ontstonden zo verschillende groepen
Er ontstonden zo verschillende groepen. "Ik ben voor Paulus", zeiden sommigen. En anderen, die meer voelden voor een andere apostel: "Ik ben voor Apollos", ofwel: "Ik ben voor Petrus“.

8 Vanwege deze verdeeldheid, die onrust bracht in de gemeenschap, benadrukt Paulus met kracht dat er misschien wel veel mensen zijn die meebouwen aan de Kerk – die hij vergelijkt met een gebouw, met een tempel – maar dat er maar één fundament is, de levende steen: Christus Jezus.

9 Vooral in deze maand, waarin de bidweek voor de eenheid van de christenen wordt gehouden, brengen de kerken en kerkelijke gemeenschappen gezamenlijk in herinnering dat Christus hun enig fundament is en dat ze de volle en zichtbare eenheid onder elkaar alleen kunnen vinden door zich aan Hem te binden en zijn evangelie te beleven..

10 "Christus, enig fundament van de kerk." Vgl. 1 Korintiërs 3,11

11 Ons leven op Christus funderen, betekent: één zijn met Hem, denken zoals Hij denkt, willen wat Hij wil, leven zoals Hij heeft geleefd.

12 Maar hoe kunnen we Hem tot ons fundament maken, onszelf in Hem wortelen? Hoe kunnen we helemaal één worden met Hem? Door het evangelie in praktijk te brengen.

13 Jezus is het Woord, dat wil zeggen: het Woord van God dat mens is geworden. Hij is het Woord dat de menselijke natuur heeft aangenomen. En wij zijn pas christen als we heel ons leven laten doordringen met het Woord van God.

14 Wanneer we zijn woorden beleven, meer nog, wanneer zijn woorden ons leven zijn en wij daardoor 'levende woorden' worden, dan zijn we één met Hem, dan binden we ons aan Hem. Dan zijn wij het niet meer die leven, dan leeft het Woord in ons allen.

15 Wanneer we zo leven, mogen we aannemen dat we bijdragen aan de realisering van de eenheid onder alle christenen.

16 Zoals het lichaam ademt om te leven, zo leeft de ziel wanneer ze het Woord van God beleeft.

17 Eén van de eerste vruchten is de geboorte van Jezus in ons en onder ons.

18 Dat brengt een mentaliteitsverandering met zich mee
Dat brengt een mentaliteitsverandering met zich mee. Of we nu Europeaan, Aziaat, Australiër, Amerikaan of Afrikaan zijn, ons hart wordt vervuld van dezelfde gevoelens van Christus ten opzichte van de omstandigheden, de mensen en de maatschappij.

19 Het Woord van leven maakt ons vrij van menselijke beperkingen, geeft vreugde, vrede, eenvoud, volheid van leven, licht. Doordat het ons verbindt met Christus, verandert het ons beetje bij beetje in Hem.

20 Maar er is één Woord dat alle andere samenvat
Maar er is één Woord dat alle andere samenvat. Dat is: liefhebben, God en de medemens liefhebben. Jezus vat daarin “heel de Wet en de Profeten” samen (vgl. Mt 22,40).

21 Feit is dat ieder Woord een Woord is van God, ook al wordt het uitgedrukt in allerlei menselijke termen. Maar omdat God Liefde is, is ook ieder Woord Liefde.

22 Hoe kunnen we dat beleven in deze maand
Hoe kunnen we dat beleven in deze maand? Hoe kunnen we ons verbinden met Christus, “enig fundament van de Kerk”? Door lief te hebben zoals Hij ons heeft geleerd.

23 “Bemin, en doe wat je wilt”, zo vatte Augustinus in één zin de norm voor het leven volgens het evangelie samen. Want als je werkelijk liefhebt, blijf je op de goede weg en vervul je ten volle de wil van God.

24 "Christus, enig fundament van de Kerk."
Vgl.1 Korintiërs 3,11 “Woord van Leven”, uitgegeven door de Focolarebeweging. Tekst van Chiara Lubich,”( ), Deze powerpoint in verschillende talen is te downloaden op: Lay-out Anna Lollo in samenwerking met Don Placido D’Omina (Sicilia, Italië) Informatie:


Download ppt "Woord van Leven Januari 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google