De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

September 2013 Woord van Leven “We moeten niet liefhebben met de mond, met woorden, maar waarachtig, met daden.” 1 Johannes 3,18.

Verwante presentaties


Presentatie over: "September 2013 Woord van Leven “We moeten niet liefhebben met de mond, met woorden, maar waarachtig, met daden.” 1 Johannes 3,18."— Transcript van de presentatie:

1

2 September 2013 Woord van Leven

3 “We moeten niet liefhebben met de mond, met woorden, maar waarachtig, met daden.” 1 Johannes 3,18

4 “Niet liefhebben met de mond, maar met daden”, schrijft de apostel Johannes. Hij waarschuwde de christenen voor mensen die hun geloof in Jezus wel met woorden beleden, maar daar geen daden op lieten volgen.

5 Want sommigen meenden dat daden als nutteloos of overbodig beschouwd konden worden, omdat Jezus alles al gedaan had.

6 Hun geloof was leeg en steriel, want zo’n geloof maakt geen werk van de bijdrage die Jezus van ons persoonlijk vraagt.

7 “We moeten niet liefhebben met de mond, met woorden, maar waarachtig, met daden.” 1 Johannes 3,18

8 Met daden liefhebben. De apostel zegt dat het ware geloof wordt getoond door lief te hebben, zoals Jezus heeft gedaan en dat ook aan ons heeft geleerd. Het eerste kenmerk van ­de liefde is dat ze concreet is.

9 Jezus heeft ons niet liefgehad met mooie toespraken, maar Hij ging weldoende rond en genas iedereen (Hnd 10,38).

10 Hij was volledig beschikbaar voor al wie bij Hem kwamen, te beginnen bij de zwaksten, de armsten, de mensen die aan de kant stonden. Hij gaf zijn leven voor ons.

11 Johannes zegt verder dat we behalve met daden ook in de waarheid moeten liefhebben.

12 De ware liefde drukt zich uit in concrete daden, maar laat zich ook inspireren door de waarheid die we in Jezus vinden.

13 Zij wil werken verrichten die over­eenstemmen met Christus’ mentaliteit en boodschap. We moeten dus liefhebben volgens de lijn en met de maat die Jezus ons heeft laten zien.

14 “We moeten niet liefhebben met de mond, met woorden, maar waarachtig, met daden.” 1 Johannes 3,18

15 Wat kunnen we met het Woord van leven van deze maand doen?

16 De boodschap is over­duidelijk. Het is een oproep tot een werkelijk christen-zijn, waar Jezus zoveel nadruk op heeft gelegd.

17 Dat is precies ook datgene waar de wereld van vandaag op wacht! De we­reld van nu wil vooral getuigen zien!

18 Laten we dus liefheb­ben, niet met woorden, maar met daden, te beginnen met de nederige diensten die ons iedere dag gevraagd worden door de mensen om ons heen.

19 En laten we in de waarheid liefhebben. Jezus deed altijd alles in overeenstemming met de wil van de Vader. Ook wij moeten dus altijd handelen in overeenstemming met de woorden van Jezus.

20 Hij wil dat we in ie­dere medemens Hem ontmoeten. Want alles wat we voor anderen doen be­schouwt Hij als aan Hem gedaan.

21 Verder wil Hij dat we de anderen echt liefhebben als onszelf, en dat we ook el­kaar liefhebben en bereid zijn ons leven voor elkaar te geven.

22 Laten we zo dus liefhebben. Dan kunnen ook wij instrumenten zijn van Jezus’ liefde voor deze wereld.

23 “Woord van Leven”, uitgegeven door de Focolarebeweging. Tekst van Chiara Lubich,”(1920-2008), www.focolare.nl Deze powerpoint in verschillende talen is te downloaden op: www.santuariosancalogero.org Lay-out Anna Lollo in samenwerking met Don Placido D’Omina (Sicilia, Italië) Informatie: www.focolare.org “We moeten niet liefhebben met de mond, met woorden, maar waarachtig, met daden.” 1 Johannes 3,18


Download ppt "September 2013 Woord van Leven “We moeten niet liefhebben met de mond, met woorden, maar waarachtig, met daden.” 1 Johannes 3,18."

Verwante presentaties


Ads door Google