De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Woord van Leven Juli 2012 “Wie heeft zal nog meer krijgen, en het zal overvloedig zijn; maar wie niets heeft zal zelfs het laatste worden ontnomen.”

Verwante presentaties


Presentatie over: "Woord van Leven Juli 2012 “Wie heeft zal nog meer krijgen, en het zal overvloedig zijn; maar wie niets heeft zal zelfs het laatste worden ontnomen.”"— Transcript van de presentatie:

1

2 Woord van Leven Juli 2012

3 “Wie heeft zal nog meer krijgen, en het zal overvloedig zijn; maar wie niets heeft zal zelfs het laatste worden ontnomen.” Matteüs 13,12

4 Als Jezus het heeft over het koninkrijk van de hemel spreekt Hij vaak in gelijkenissen.

5 De leerlingen vragen Hem waarom Hij beeldspraak gebruikt.

6 Jezus legt dan uit dat het niet aan iedereen gegeven is om de geheimen van het koninkrijk van de hemel te kennen, maar alleen aan mensen die er voor openstaan, die zijn woorden aannemen en ernaar leven. Onder Jezus’ toehoorders zijn er enkelen die hun ogen en oren bewust sluiten.

7 Daarom zien ze niets, hoewel ze ogen hebben; en horen ze niets hoewel ze oren hebben (vgl. Mt 13,13). Het zijn mensen die Jezus wel zien en horen, maar denken dat ze de waarheid al kennen. Daarom geloven ze niet in zijn woorden en zijn daden. Uiteindelijk zullen deze mensen ook het weinige verliezen dat ze hebben.

8 “Wie heeft zal nog meer krijgen, en het zal overvloedig zijn; maar wie niets heeft zal zelfs het laatste worden ontnomen.” Matteüs 13,12

9 Wat betekenen deze woorden van Jezus voor ons? Hij nodigt ons uit ons hart open te stellen voor het Woord dat Hij is komen verkondigen. En aan het eind van ons leven zal Hij ons vragen of we gehoord en gedaan hebben wat Hij gezegd heeft.

10 De evangelies laten ons zien dat Jezus van dorp naar dorp gaat.

11 In de straten, op de pleinen, in het veld en in de huizen en synagogen verkondigt Hij telkens weer de boodschap van onze redding. Hij richt zich tot iedereen, maar vooral tot de armen, de geringen, de uitgestotenen.

12 Hij vergelijkt zijn Woord met licht, met zout, met zuurdeeg, met een in zee uitgeworpen net, met zaad dat op de akker wordt uitgestrooid. En Hij zal zijn leven geven om het vuur dat zijn Woord bevat te laten branden.

13 Van het Woord dat Hij heeft verkondigd verwacht Jezus de omvorming van de wereld.

14 Daarom accepteert Hij niet dat mensen onverschillig blijven voor zijn boodschap of er lauw op reageren. Hij kan niet toelaten dat een zo groot geschenk zonder uitwerking blijft.

15 Daarom zegt Hij dat wie heeft nog meer zal krijgen, maar wie niet heeft zelfs het laatste zal verliezen. Wanneer iemand namelijk zijn Woord in praktijk brengt, zal Jezus hem steeds verder binnenvoeren in de onuitputtelijke rijkdommen en vreugden van zijn rijk.

16 Maar wanneer iemand dit Woord links laat liggen, zal Jezus het van hem wegnemen en toevertrouwen aan anderen die het wel vruchtbaar laten zijn.

17 “Wie heeft zal nog meer krijgen, en het zal overvloedig zijn; maar wie niets heeft zal zelfs het laatste worden ontnomen.” Matteüs 13,12 “Wie heeft zal nog meer krijgen, en het zal overvloedig zijn; maar wie niets heeft zal zelfs het laatste worden ontnomen.” Matteüs 13,12

18 Dit Woord van leven waarschuwt ons dus voor een ernstige fout die we zouden kunnen maken. We zouden het evangelie kunnen aannemen en het misschien zelfs ijverig gaan bestuderen en bewonderen, erover discussiëren, maar zonder het in praktijk te brengen.

19 Jezus verwacht van ons dat we zijn Woord aannemen en ons eigen maken, zodat het een kracht wordt en een leidraad voor al ons handelen. Als wij met ons leven van het Woord getuigen wordt het tot licht, tot zout en tot zuurdeeg en zal het beetje bij beetje heel de maatschappij omvormen.

20 Laten we daarom in deze maand speciale aandacht geven aan een van zijn vele Woorden en dat in praktijk brengen. Onze vreugde zal met nog meer vreugde verrijkt worden.

21 “Woord van Leven”, uitgegeven door de Focolarebeweging. Tekst van Chiara Lubich,”(1920-2008), Geschreven in 1996 www.focolare.nl Lay-out Anna Lollo in samenwerking met Don Placido D’Omina (Sicilia, Italië) Informatie: www.focolare.org Deze powerpoint in verschillende talen is te downloaden op: www.santuariosancalogero.org “Wie heeft zal nog meer krijgen, en het zal overvloedig zijn; maar wie niets heeft zal zelfs het laatste worden ontnomen.” Matteüs 13,12


Download ppt "Woord van Leven Juli 2012 “Wie heeft zal nog meer krijgen, en het zal overvloedig zijn; maar wie niets heeft zal zelfs het laatste worden ontnomen.”"

Verwante presentaties


Ads door Google