De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Woord van Leven Januari 2010.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Woord van Leven Januari 2010."— Transcript van de presentatie:

1 Woord van Leven Januari 2010

2 “Jij bent mijn getuige”
beeld: Willy Schut eerste dag 17/1 het leven vieren tweede dag 18/1 delen met elkaar derde dag 19/1 bewust leven met God vierde dag 20/1 het geloof vieren vijfde dag 21/1 lijden en verdriet zesde dag 22/1 trouw aan de Schriften zevende dag 23/1 hoop en vertrouwen achtste dag 24/1 gastvrijheid en delen Van 18 tot 25 januari vieren christenen op vele plaatsen in de wereld de gebedsweek voor de eenheid. Gewoonlijk schreef Chiara Lubich ( ) een commentaar bij het bijbelvers dat voor die gelegenheid was gekozen, en dat tevens Woord van leven van dezelfde maand werd. Dit jaar is het bijbelvers voor de gebedsweek: “Jij bent mijn getuige” (Lc 24,48). Om elkaar te helpen dit te beleven grijpen we hier terug op deze tekst van Chiara, gepubliceerd als Woord van leven in januari 1999, die een dringende oproep vormt aan ons christenen om samen te getuigen van de aanwezigheid van God in de wereld. week van gebed voor de eenheid raad van kerken in `Nederland

3 Zij zullen zijn volk zijn.”Openbaring 21,3
“God zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volk zijn.”Openbaring 21,3

4 Het Woord van God van deze maand stelt ons voor de vraag of wij deel willen uitmaken van zijn volk. Zo ja, dan moeten we Hem onder ons laten leven.

5 Maar hoe is dat mogelijk
Maar hoe is dat mogelijk? Hoe kunnen we hier op aarde al een voorproefje krijgen van de oneindige vreugde die er zal zijn bij het aanschouwen van God?

6 Dat is nu juist wat Jezus is komen openbaren
Dat is nu juist wat Jezus is komen openbaren. Dat is de betekenis van zijn komst: ons laten delen in zijn leven met de Vader en ons die liefde laten beleven.

7 Ook nu kunnen wij deze woorden in leven omzetten en God onder ons hebben. Maar om Hem onder ons te hebben moeten we, zoals de kerkvaders zeggen, aan bepaalde voorwaarden voldoen. Voor Johannes Chrysostomus is dat liefhebben zoals Jezus dat heeft gedaan. Voor Basilius is dat leven volgens de wil van God. En voor Origenes gaat het erom dat we op dezelfde lijn zitten in denken en voelen; daardoor bereiken we de eendracht die “ons verenigt en die de Zoon van God insluit“. Voor Theodorus de Studiet is dat de wederzijdse liefde.

8 Jezus zelf leert ons wat de voorwaarde is dat God onder ons kan wonen: “Heb elkaar lief zoals Ik jullie heb liefgehad" (vgl. Joh 13,34). De sleutel tot de aanwezigheid van God is de wederzijdse liefde. "Wanneer wij elkaar liefhebben, woont God in ons” (1 Joh 4,12), want: "Waar twee of meer mensen in mijn naam bijeen zijn, ben Ik in hun midden" (Mt 18,20), zegt Jezus.

9 Zij zullen zijn volk zijn.”Openbaring 21,3
“God zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volk zijn.”Openbaring 21,3 .

10 De dag waarop alle beloften van het Oude Testament vervuld zullen worden, ligt dus niet zo ver weg en is niet zo onbereikbaar als het wel lijkt: "Bij hen zal Ik wonen. Ik zal hun God zijn en zij zullen mijn volk zijn" (Ez 37,27).

11 Alles zal gebeuren in Jezus, die niet alleen toen, maar ook nu nog aanwezig is onder degenen die leven volgens de nieuwe wet van de wederzijdse liefde, de norm die hen tot een volk maakt, tot volk van God.

12 Dit Woord van leven is dus vooral voor ons christenen een heel duidelijke oproep om van Gods aanwezigheid te getuigen door de liefde. "Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen kunnen zien dat jullie mijn leerlingen zijn" (Joh 13,35). Wanneer we het nieuwe gebod zó in leven omzetten, vervullen we de voorwaarden voor de aanwezigheid van Jezus onder de mensen.

13 Als deze aanwezigheid er niet is, kunnen we niets
Als deze aanwezigheid er niet is, kunnen we niets. Zijn aanwezigheid geeft zin aan de broederschap van alle mensen die Jezus op aarde heeft gebracht.

14 Zij zullen zijn volk zijn” Openbaring 21,3
“God zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volk zijn” Openbaring 21,3 .

15 Ook al behoren we tot verschillende kerkgenootschappen, het is toch vooral aan ons christenen om de wereld het prachtige gezicht te laten zien van één enkel volk, dat bestaat uit mensen van allerlei naties, etnische groepen en culturen, uit ouderen en jongeren, zieken en gezonden. Van dat ene volk moet men kunnen zeggen: "Zie hoe ze elkaar liefhebben en bereid zijn het leven voor elkaar te geven“.

16 Dit is het ‘wonder’ waar de wereld naar uitziet
Dit is het ‘wonder’ waar de wereld naar uitziet. Het is een noodzakelijke bijdrage voor de vooruitgang van de oecumene, voor het bereiken van de volle, zichtbare eenheid van de christenen. Het is een ‘wonder’ dat binnen ons bereik ligt. Wanneer Hij onder de zijnen woont die verenigd zijn in liefde, kan Hij de situatie van de wereld veranderen en de hele mensheid tot eenheid brengen.

17 Zij zullen zijn volk zijn.”
“God zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volk zijn.” Openbaring 21,3 “Woord van Leven”, uitgegeven door de Focolarebeweging. Tekst van Chiara Lubich, Januari 1999.


Download ppt "Woord van Leven Januari 2010."

Verwante presentaties


Ads door Google