De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Discipelschap.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Discipelschap."— Transcript van de presentatie:

1 Discipelschap

2 Weet je het nog? De jeugdgroep PRZ bestaat om jongeren actief te bereiken, ze in contact te brengen met elkaar, ze te stimuleren om Jezus te leren kennen en te volgen, voor elkaar te zorgen en God te eren met hun leven.

3 Discipel Wat is een discipel? Iemand die Jezus in alles volgt en
de dingen naar Zijn wil doet Nieuwe bijbelvertaling: Leerling

4 Wie zijn discipelen? 12 discipelen van Jezus Marcus 3:13-19
Wie waren dat? Marcus 3:13-19 Wat weet je van ze? Marcus 1+3

5 Wie zijn discipelen? Nog meer? Lucas 6:12-19 Matteus 28:19
12 En het geschiedde in die dagen, dat Hij naar het gebergte ging om te bidden, en Hij bracht de nacht door in het gebed tot God. 13 En toen het dag geworden was, riep Hij zijn discipelen tot Zich en koos er twaalf uit, die Hij ook apostelen noemde: 14 Simon, die Hij ook Petrus noemde, en Andreas, zijn broeder, en Jakobus en Johannes, en Filippus en Bartolomeüs, 15 en Matteüs en Tomas, [en] Jakobus, de zoon van Alfeüs, en Simon, bijgenaamd de Zeloot, en Judas, de zoon van Jakobus, 16 en Judas Iskariot, die de verrader geworden is. Matteus 28:19 19 Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb.

6 Wat doet een discipel? Lucas 9:1-6 (!) Matt 28:16-20 Zorgen voor domino effect

7 Hoe wordt/ben je discipel?
Job toewijding door alles heen Jes. 66:2 (!) This is the one I esteem: he who is humble and contrite in spirit, and trembles at my word. God zoekt geen bling maar nederigheid/berouw/hem vreest

8 Jezus verkleint de afstand
Jezus is op zoek naar jou Je bent kostbaar in zijn ogen Hij wil jou helpen in dit leven Hij heeft het beste met jou voor Hij wil jou gebruiken om anderen over Hem te vertellen Daarvoor moet je Hem goed kennen en Hem volgen Daarom wil Hij de relatie met jou aangaan!

9 Opvallend Verbonden met Jezus Afhankelijk van Hem
Het heeft een doel: vrucht dragen (komen we nog op) Geen vrucht, dan wegsnijden Wel vrucht, dan snoeien De grootheid van mijn Vader zal zichtbaar worden wanneer jullie veel vrucht dragen en mijn leerlingen zijn

10 Opvallend Ik heb jullie liefgehad, zoals de Vader mij heeft liefgehad. Blijf in mijn liefde: je blijft in mijn liefde als je je aan mijn geboden houdt Dan zal je vreugde volkomen zijn Jullie zijn mijn vrienden wanneer je doet wat ik zeg Dit draag ik jullie op: heb elkaar lief Jullie hebben niet mij uitgekozen, maar ik jullie, en ik heb jullie opgedragen om op weg te gaan en vrucht te dragen, blijvende vrucht

11 Opvallend Gods woord continu onderhouden en meedragen in ons hart en gedachten als een gids voor onze handel en wandel De gewoonte om persoonlijk contact met Hem te houden De relatie met Jezus is niet iets statisch (eens voor Hem gekozen dan zit het wel goed). Nee, het is de opdracht aan de discipelen om in Hem en in Zijn liefde te blijven. Actie vanuit de discipelen als antwoord op de roep van Jezus Johannes 13:35 Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn!!! Dat is het bewijs voor de wereld!!!

12 Actie! Pak jouw mobiele telefoon Open jouw agenda
Zet voor komende week de dagelijkse reminder met alarm: Leerling in actie (kies een tijdstip dat je er standaard tijd voor hebt) Lees deze studie na en doe er iets mee Succes!!


Download ppt "Discipelschap."

Verwante presentaties


Ads door Google