De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bijeenkomst September 2015

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bijeenkomst September 2015"— Transcript van de presentatie:

1 Bijeenkomst 1.3 14 September 2015
Thema 2 Bijeenkomst 1.3 14 September 2015

2 Programma Welkom Terugblik week 1.2 Leerdoelen Thema’s:
Lesvoorbereidingsformats De beginsituatie Afsluiting

3 Terugblik week 1.2

4 Leerdoelen week 1.3 De student kan:
de verschillende onderdelen van het DA- model benoemen en uitleggen. uitleggen hoe hij de beginsituatie van leerlingen kan onderzoeken. SMART leerdoelen en lesdoelen formuleren.

5 https://www.youtube.com/watch?v=aXUmxIqqn0Y

6 Lesvoorbereiding Waarom is een goede lesvoorbereiding belangrijk?
Onderwijs moet ergens toe leiden Het voorbereiden van lessen dwingt tot aandacht voor docent- en leerlingactiviteiten Het wordt mogelijk om meerdere lessen te koppelen. De voorbereiding van een les leidt tot een lesplan en wordt op papier gezet (lesvoorbereidingsformulier)

7 Waarom zoveel aandacht voor lesvoorbereiding?
Voor (beginnende) leraren geldt: Oefening baart kunst Afwegen van (leer)activiteiten en mate van begeleiding Gemakkelijker afstemmen met collega’s Je krijgt meer grip op de wijze waarop je je doelen wilt bereiken en waar het aan schort als dat niet goed lukt. Zorgt voor overzicht & rode draad Je ziet sneller welke onderdelen uit de leergang minder geschikt zijn voor jou les en hoe (en vooral ook waarom) je die kunt vervangen of aanvullen.

8 Lesvoorbereidingsformats
Het VUT-model Het klassieke lesvoorbereidingsformulier Scenariogestuurde lessen Het didactisch analysemodel (week 1.3) Het directe instructie model (week 1.4)

9 Didactisch analyse model
Het klassieke didactisch basismodel (Van Gelder) Didactisch kader voor het opzetten van een educatieve activiteit Bevat de kernonderdelen van een lesvoorbereiding Niet alleen van toepassing op de leerling maar ook op docent

10 Het didactisch analysemodel
Leerdoelen uit het leerplan of curriculum Beginsituatie van de leerling of groep Leerdoelen die te realiseren zijn op basis van de beginsituatie Onderwijsactiviteiten zoals werkvormen en opdrachten Evaluatie op basis van de leerdoelen uit het leerplan of curriculum

11 Centrale vragen Wat moeten de leerlingen bereiken? (doelstellingen)
Waar moet ik allemaal rekening mee houden / waar moet en kan ik beginnen? (beginsituatie) Welke leerdoelen zijn realistisch haalbaar? (realistische doelen) Hoe kan ik de les zelf vorm geven? (onderwijsactiviteiten) Met welk resultaat heb ik mijn onderwijs gegeven, heb ik mijn doelen bereikt? (evaluatie)

12 Beginsituatie Voorkennis Abstractievermogen
Ervaring met onderwijsconcepten Leesvaardigheid Zelfstandigheid Groepsgerichtheid Waarden en normen Motivatie

13 Beginsituatie Mogelijkheden om de beginsituatie in kaart te brengen:
Observaties Toetsen Gespreken Boeken Leerlingdossiers

14 Opdracht beginsituatie 1
Maak groepen van 4 studenten Bespreek (kort) de beschreven beginsituatie’s van iedere student Kies als groep één beginsituatie uit die je verder uit gaat werken Scherp de beschreven beginsituatie gezamenlijk verder aan zodat deze zo volledig mogelijk is.

15 Realistische doelen Formuleren van leerdoelen Soorten leerdoelen
Gekoppeld aan eindtermen Inhoudscomponent Gedragscomponent Conditiecomponent Meetbaar Soorten leerdoelen Cognitieve leerdoelen Affectieve leerdoelen Sociale leerdoelen Motorische leerdoelen

16 Opdracht: beginsituatie 2
Wat: Geef met behulp van de toegewezen beginsituatie & onderwerp vorm aan het eerste deel van het lesformulier Hoe: werk de verschillende onderdelen uit op A3-papier Hulp: groepsgenoten + overzicht onderdelen lesvoorbereidingsformulier Tijd: 25 minuten voor de uitwerking Resultaat: A3 met uitgewerkte onderdelen van het lesvoorbereidingsformulier Klaar: Uitwisselen van verschillende formulieren waarbij iedere groep de andere groep (op papier) feedback geeft.

17 Lesvoorbereidingsformat
Doelgroep: aantal leerlingen, niveau, opleiding, bol? bbl? Lestijd: duur van de les? Blokuur? Beginsituatie: Voorkennis van lln? bijvoorbeeld : is het een eerste start van een nieuw thema of hebben lln al meerdere lessen mbt het thema gehad? Bijzondere omstandigheden enz. Leerdoelen /doelstellingen voor de leerlingen: maak gebruik van de aangepaste taxonomie van Bloom en beschrijf de leerdoelen concreet . Pas de criteria voor het beschrijven van leerdoelen toe. Geef een beknopte beschrijving van de verwachte leeropbrengst. Leerdoelen van de docent: welke vakinhoudelijke/ vakdidactische leerdoelen stel jij jezelf in deze les?

18 Afsluiting Noteer een persoonlijk leerdoel voor komende week op stage met betrekking tot het thema van vandaag.

19 Thuiswerk Lezen Handboek voor leraren hoofdstuk 2.5 Effectief leren H2
Afronden opdracht beginsituatie (indien van toepassing) Voorbereiding thema 1.4 (wiki)


Download ppt "Bijeenkomst September 2015"

Verwante presentaties


Ads door Google