De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Toetsconferentie Fontys 10 november 2015 Elly Vermunt Commercieel en Financieel Management Lectoraat professioneel beoordelen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Toetsconferentie Fontys 10 november 2015 Elly Vermunt Commercieel en Financieel Management Lectoraat professioneel beoordelen."— Transcript van de presentatie:

1 Toetsconferentie Fontys 10 november 2015 Elly Vermunt Commercieel en Financieel Management Lectoraat professioneel beoordelen

2  Vijf bouwstenen:  De professie  Het programma van professioneel beoordelen  De professionele beoordelaar  De professionele student  Kwaliteitscultuur

3  Aanleiding/achtergrond onderzoek  Belang van betrekken van studenten  Kort: doel en probleemstelling en opzet onderzoek  Methoden om studenten te betrekken!  Uitwisseling  Terugkoppeling

4  Veel summatieve toetsen:  Positief voor certificering en selectie,  maar, effect op leren is discutabel.  Motivatie?  Betrokkenheid?

5

6  Toetscyclus/ BKE  Belang formatieve waarde van toetsen wordt steeds meer erkend  Participatief design

7

8 1. Leerwaarde kan worden verhoogd, door geven feedback:  Waar werkt student naar toe: Feedup  Waar staat student nu: Feedback  Hoe komt student is gewenste situatie: Feedforward

9

10

11 1. Leerwaarde kan worden verhoogd, door geven feedback:  Waar werkt student naar toe: Feedup  Waar staat student nu: Feedback  Hoe komt student is gewenste situatie: Feedforward 2. Zelfregulerend vermogen/ motivatie van student neemt toe. 3. Leerwaarde voor docent wordt vergroot.

12  Zicht krijgen op manieren waarop studenten kunnen worden betrokken bij de toetscyclus teneinde de formatieve waarde van de toets te vergroten.  Verhogen van formatieve waarde: zowel voor student als docent.

13  Een toets heeft formatieve waarde voor de student als de informatie die de student wordt geboden (door de docent of door anderen) deze student helpt de kloof tussen waar hij staat en waar hij naar toe moet te overbruggen.  Een toets heeft formatieve waarde voor de docent als de informatie die de docent tijdens het toetsproces ontvangt deze docent helpt zijn onderwijs en/of toets aan te passen zodat hij de student beter kan helpen de kloof te dichten tussen waar hij staat en waar hij naar toe moet.

14  Studie 1: Literatuurstudie  In kaart brengen manieren studenten te betrekken bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van een toets (de gehele toetscyclus).  Studie 2: Beschrijvend onderzoek  Hoe ervaren studenten de formatieve waarde van toetsen en in hoeverre worden zij betrokken bij de toetscyclus?  Studie 3: Effectonderzoek  Bepalen van effect van het betrekken van studenten bij de toetscyclus.

15  Op welke manier kan een docent studenten betrekken bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van een toets (de gehele toetscyclus) met het doel de formatieve waarde voor de docent en student te vergroten?  Literatuurstudie  op grond hiervan overzicht manieren om studenten te betrekken en  opbrengst voor student  en docent

16 FaseMogelijke activiteiten Opbrengst voor student Opbrengst voor docent Toetsontwerp / item- en toetsconstructie (feedup)  Leerdoelen actief met studenten bespreken.  Leerdoelen en beoordelingscriteria (bijvoorbeeld rubrics) samen met studenten ontwikkelen.  Tijdens de lessen ander werk beoordelen aan de hand van de beoordelingscriteria.  Studenten actief zelf toetsvragen laten ontwikkelen. Leerdoelen en beoordelingscriteria worden verhelderd. Docent ziet waar onduidelijkheid is bij studenten en kan hier bijsturen. Toetsafname / nakijken en beoordelen (feedback)  Studenten eigen werk laten beoordelen aan de hand van beoordelingscriteria (selfassessment).  Studenten elkaars werk laten beoordelen aan de hand van beoordelingscriteria (peerassessment). Studenten krijgen meer inzicht in beoordelingscriteria en de standaarden. Docent bemerkt waar nog onduidelijkheid zit en kan bijsturen. Analyseren / Interpreteren en nabespreken (feedforward)  Groepsgewijze nabespreking van een toets door studenten onderling.  Nabespreking waarbij docent student actief betrekt en feedback vraagt over vragen.  Studenten de eigen toets laten beoordelen (naast de docent beoordeling) aan de hand van beoordelingscriteria. Studenten krijgt meer inzicht in de beoordeling en de hiaten in zijn kennis. Docent krijgt informatie over toetsvragen en misconcepties en kan op grond hiervan de toetsen en zijn lessen verbeteren.

17  Leerdoelen en beoordelingscriteria zijn vaak onduidelijk (Carless, 2006; Higgins, Hartley, & Skelton, 2002).

18  Leerdoelen actief met studenten bespreken.  Leerdoelen en beoordelingscriteria (bijvoorbeeld rubrics) samen met studenten ontwikkelen.  Tijdens de lessen ander werk beoordelen aan de hand van de beoordelingscriteria.  Studenten actief zelf toetsvragen laten ontwikkelen.

19  Leerlingen staan meer open staan voor feedback als ze het nog kunnen gebruiken voor de verbetering van hun werk.* Methodes:  Studenten eigen werk laten beoordelen aan de hand van beoordelingscriteria (self-assessment).  Studenten elkaars werk laten beoordelen aan de hand van beoordelingscriteria (peer-assessment). *Butler, 1988; Carless, 2006; Kohn, 1994

20  Studenten eigen werk laten beoordelen aan de hand van beoordelingscriteria (naast de docent beoordeling).  Cijfer wordt pas later getoond.  Veel onderzoek toont aan dat indien studenten een beoordeeld werk terugkrijgen de meeste aandacht naar het eindoordeel (meestal een cijfer) gaat en niet naar de feedback. (Taras, 2001; William, 2011).

21  Groepsgewijze nabespreking van een toets door studenten onderling.  Nabespreking waarbij docent student actief betrekt en feedback vraagt over vragen.  Studenten de eigen toets laten beoordelen (naast de docent beoordeling) aan de hand van beoordelingscriteria.

22  BKE -> verantwoord toetsen -> verantwoorde beslissingen  Het gaat om het leereffect!  Zie verder: Vermunt, E. & Sluijsmans, D. (2015). Toetsen doe je samen met studenten. Onderwijsinnovatie (juni 2015).

23  Vragen?  Uitwisseling:  Wat doe je al?  Zie je mogelijkheden?  Voor welke manier?  Welke belemmeringen?


Download ppt "Toetsconferentie Fontys 10 november 2015 Elly Vermunt Commercieel en Financieel Management Lectoraat professioneel beoordelen."

Verwante presentaties


Ads door Google