De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zelfmanagement Longpunt 18-6-2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zelfmanagement Longpunt 18-6-2015."— Transcript van de presentatie:

1 zelfmanagement Longpunt

2 Zelfmanagement: de voorwaarden
De patiënt-kenmerken De kenmerken van de hulpverlener De organisatie van de hulpverlening

3 De dokter en zelfmanagement
https://www.youtube.com/watch?v=5YhoskzYx_M

4 zelfmanagement film zelfmanagement

5 Ontwikkelingen arts-patient relatie
Eerste helft vorige eeuw de zgn. om bestwil strategie Tweede helft vorige eeuw: proces van democratisering -> zelfbeschikking Ontwikkeling van de wens om autonomie

6

7 Definitie zelfmanagement
De mate waarin de patiënt de verantwoordelijkheid neemt in de behandeling en een gezonde leefstijl volgt. Iemand neemt bewust besluiten over de manier waarop hij met de ziekte omgaat en keuzes maakt mbt de behandeling. Longfonds: zelfmanagement is het managen van de eigen aandoening met als doel: een optimale gezondheid en maatschappelijke participatie, en een minimale afhankelijkheid van de professionele hulp

8 Aspecten van zelfmanagement
Leefregels Bereidheid tot veranderen Behoefte aan inzicht en controle Ernst van copd en exacerbatie frekwentie

9 COPD zelfmanagementprogramma richt zich op gedrag
Verminderen ziektelast Gezonde leefstijl (stoppen met roken, voldoende lichaamsbeweging, voeding) Passende vaardigheden: medicatietrouw, gebruik medicatie, ademhalingstechnieken, energie besparen, tijdig herkennen van een exacerbatie (=longaanval)

10 Zelfmanagement film 2 (hypertensie)
https://www.youtube.com/watch?v=8adpFg9wlhM

11 De kernbegrippen nader beschouwd
Samenwerking De ernst van de COPD Veranderings-bereidheid Begeleidings-mogelijkheden Competenties/geschiktheid

12 Samenwerking Patiënt als partner in de zorg
Over en weer vertrouwen t.b.v. een constructieve samenwerking Formuleren van gezamenlijke doelen Overeenstemming van het proces Bereikbaarheid van de POH

13 De kernbegrippen nader beschouwd
Samenwerking De ernst van de COPD Veranderings-bereidheid Begeleidings-mogelijkheden Competenties

14 De ernst van de COPD De mate van de ziektelast (licht, matig en ernstig) De perceptie van de patiënt m.b.t. de ziektelast De perceptie van de POH/HA m.b.t. de ernst Ziektelast parameters: -FEV1 (longfunctie) -MRC -CCQ vragenlijsten -BMI (gewicht/lengte² -anamnestische gegevens De coping strategieën (= welke manieren om met ziekte om te gaan)

15 De kernbegrippen nader beschouwd
Samenwerking De ernst van de COPD Veranderings-bereidheid Begeleidings-mogelijkheden Competenties

16 Veranderings-bereidheid
veranderingsfasen Gedeelde besluitvorming Motivatie en self-efficacy (=geloof in succes) Vaststelling in welke fase patiënt bevindt

17 De fasen van verandering
Voorbeschouwing Overweging Voorbereiding Actie (start stopproces) Volhouden terugval

18 De kernbegrippen nader beschouwd
Samenwerking De ernst van de COPD Veranderings-bereidheid Begeleidings-mogelijkheden Competenties

19 Begeleidings-mogelijkheden
Motiverende gespreksvoering Begeleidingsmogelijkheden koppelen aan de fasen van verandering Belemmeringen in de begeleiding Begeleiding als onderdeel van psychosociale zorg

20 Motiverende gespreksvoering (1)
Ambivalentie Beslissingsbalans Gesprektechniek en verandering Verandertaal uitlokken

21 De nadelen van de status quo De voordelen van verandering
Motiverende gespreksvoering (4) Verandertaal uitlokken als strategie voor het oplossen van ambivalentie Stel open vragen over: De nadelen van de status quo De voordelen van verandering Patient's optimisme over verandering Patiënt's bedoeling om te veranderen

22 De kernbegrippen nader beschouwd
Samenwerking De ernst van de COPD Veranderings-bereidheid Begeleidings-mogelijkheden Competenties/geschiktheid

23 Geschiktheid POH/HA Goede samenwerkingsrelatie opbouwen met de patiënt
Goede afstemming tussen professioneel perspectief en perspectief van de patiënt Veranderingsbereidheid bij patiënt vaststelt Goede samenwerking met andere professionals

24 Individuele Zorgplan Welke klachten u heeft
- Waar uw behandeling uit bestaat - Hoe u het beste met uw ziekte om kan gaan - Wat u zelf kunt doen om uw klachten te verminderen - Met welke zorgverleners u te maken heeft.

25 zelf management film samenvatting


Download ppt "Zelfmanagement Longpunt 18-6-2015."

Verwante presentaties


Ads door Google