De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Pijn in de palliatieve zorg Gerbrig Versteegen Maaike de Boer Marten van Wijhe Pijnkenniscentrum UMCG.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Pijn in de palliatieve zorg Gerbrig Versteegen Maaike de Boer Marten van Wijhe Pijnkenniscentrum UMCG."— Transcript van de presentatie:

1 Pijn in de palliatieve zorg Gerbrig Versteegen Maaike de Boer Marten van Wijhe Pijnkenniscentrum UMCG

2 Enquete vs. Verhaal (“narrative”) ● De nadelen van enquetes: ● Regressie naar het gemiddelde ● Grote populatie nodig om verschillen aan te tonen ● Moeilijk in de palliatieve situatie ● Kwantitatieve methode voor kwalitatieve gegevens ● Vergen grote organisatie, €€ ● Motivatie van geinterviewden blijft onbekend ● Dynamiek patient – behandelaar blijft onbelicht ● Mensen hebben er een hekel aan

3 En nu het verhaal (“narrative”) ● Basis = behandelaar patient relatie ● Kenmerk = dynamiek / verandering ● Als de vraag is: ● Waar gaat het om? ● Wat wil de patient? ● Exploreren van wensen op basis van ervaring ● Focusgroep methode kan antwoorden geven op kwalitatieve vragen.

4 Dus... ● Verwacht geen getallen ● 15 patienten per km² vinden dat ze vaak wel aardige zorg krijgen in Groningen. ● Verwacht wèl: ● Wat willen mensen? ● Wat zou anders mogen?

5 Focusgroep methode ● Manier van groeps interviews ● Vast patroon, afhankelijk van onderwerp ● Geinterviewden focussen op een onderwerp o.l.v. deskundigen

6

7 Groepen ● Verpleegkundigen ● Verpleeghuisartsen ● Oncologen ● Huisartsen ● Patienten & familie / nabestaanden

8 Verpleegkundigen ● Def. Palliatieve pijnbestrijding = laatste fase zo pijnvrij mogelijk ● Aandachtspunten: ● Opiofobie patiënten ● Overgang curatief – palliatief ● Verantwoordelijkheid goede medicatie durven nemen ● Medicatie doelen afstemmen ● Mogelijkheden complementaire geneeskunde – Voetmassage – Reiki – Therapeutic touch – Aromatherapie

9 Verpleegkundigen 2 ● Vervolg aandachtspunten ● Onderling informeren teamleden ● Onderling vertrouwen en respect ● Opleiding ● Cursus met artsen tbv samenwerking ● Communicatie ● Signalen omzetten in actie ● Scholings behoefte – Kennis – Attitude

10

11

12

13 Verpleeghuisartsen ● Def.: zorg in de laatste levensfase ● Beroepsgroep verder dan anderen ● Aandacht = luisteren ● Behoefte aan: ● systematische aanpak ● Ethische vorming ● Problemen: ● Blijven cureren ● Brieven van specialisten ● Thema hoop

14 Verpleeghuisartsen 2 ● Goed: ● Integraal behandel plan ● Minder goed: ● Communicatie ● Reflectie ● Technocratie ● Behoefte aan: ● Continue educatie per team

15 Oncologen ● Belang van diagnostiek bij pijn ● WHO ladder wordt te pas en te onpas gebruikt ● Psychologische aspecten zijn moeilijk ● Behoefte aan palliatieve structuur in ziekenhuis en daarbuiten – 1 loket

16 Teddybears

17 Huisartsen ● 5 jaar geleden door Dr WJ Meijler: – Scholing! – Inmiddels ingevuld vanuit AMC – peer groups

18 19 Patiënten, 1998 (S. Lenstra, scriptie) ● Suboptimale behandeling dyspnoea, misselijkheid, en pijn ● Tevreden met behandeling ● (behalve dyspnoea) ● Pijn en depressie correleren ● Ernstige pijn vermindert kwaliteit van leven ● Aantal en ernst fysieke klachten & mate van depressie niet gerelateerd aan kwaliteit van leven

19 5 Patiënten, 2005 (M. de Boer) ● Semigestructureerd interview ● Resultaten: – Effectieve pijnbestrijding ● Goede timing (begin, ophogen) – Tevreden over palliatie – Kwaliteit van leven < door ziekte (niet door pijn) – Kritiek: ● Bereikbaarheid vervangers artsen ● Informatieverstrekking aan mantelzorgers ● Pijnbestrijding / sedatie bij diagnostiek onvoldoende

20 Toekomst... ● Regelmatig representatieve peiling kwaliteit van palliatieve zorg, ● Terugkoppeling naar palliatieve teams.


Download ppt "Pijn in de palliatieve zorg Gerbrig Versteegen Maaike de Boer Marten van Wijhe Pijnkenniscentrum UMCG."

Verwante presentaties


Ads door Google