De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Samenwerking Palliatieve Thuiszorg en WZC : (on) mogelijk ? Gerda Okerman Vormingsverantwoordelijke VZW Netwerk Palliatieve Zorg Gent-Eeklo.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Samenwerking Palliatieve Thuiszorg en WZC : (on) mogelijk ? Gerda Okerman Vormingsverantwoordelijke VZW Netwerk Palliatieve Zorg Gent-Eeklo."— Transcript van de presentatie:

1 Samenwerking Palliatieve Thuiszorg en WZC : (on) mogelijk ? Gerda Okerman Vormingsverantwoordelijke VZW Netwerk Palliatieve Zorg Gent-Eeklo

2 Aanbod palliatieve thuiszorg naar eerstelijn PTZ = tweedelijn Ondersteuning eerstelijn • Advies pijn- en symptoomcontrole • Spuitaandrijver • Uitklaren levenseindevragen • Inschatten wat nodig is in situatie en gepaste hulp inschakelen • Psycho-sociale ondersteuning patiënt en omgeving • Psychologische ondersteuning hulpverleners • Emancipatorische taak naar hulpverleners

3 Aanbod PTZ Gent-Eeklo naar eerstelijn PTZ = tweedelijn Palliatieve Thuiszorg Gent-Eeklo : • 8 verpleegkundigen • 2 equipeartsen Betrokken huisarts heeft eindbevoegdheid … … ook eindverantwoordelijkheid

4 Belang van samenwerking : • Ervaring met palliatief team vormt attitude tov palliatieve zorg en taakperceptie Peretti-Watel, Social Science & Medicine – 2005 Snow, J Palliat Med - 2009 • Onderzoek dr. P. Pype Samen een palliatieve patiënt begeleiden: ‘bedside teaching’

5 Aanbod PTZ naar het WZC • Ondersteuning vanuit PTZ beperkt tot – Advies pijn- en symptoomcontrole – Uitlenen spuitaandrijver – Helpen bij uitklaren euthanasievragen – Ondersteuning van het team – Bijwonen MDO – Debreefing na moeilijke situatie • Maar geen rechtstreekse psychosociale ondersteuning bewoner en familie !

6 Palliatieve Zorg in het WZC • Wie is verantwoordelijk voor PZ ? – Referent PZ • Welke (bijkomende) opleiding ? • Expertise – routine ? • Hoeveel vrijstelling ? – CRA – Werkgroep PZ – … • Visie van het bestuur / directie van het WZC : – hoeveel aandacht voor PZ ? – Hoeveel aandacht voor communicatie en VZP ?

7 Taken van de Referent Palliatieve Zorg in een WZC 1.Communicatie 2.Advies en ondersteuning 3.Beslissingsproces

8 • Signalen van patiënt en familie (h)erkennen • Verkennend werk (vóór gesprek met arts) • Stimuleert gesprek (ts. arts & bewoner/familie) • Aanwezigheid bij gesprek (ts. arts & bewoner/familie) • Als steun voor de bewoner en de familie • Als vertegenwoordiger van het team 1. Communicatie

9 2. Advies en ondersteuning – Advies pijn- en symptoomcontrole – spuitaandrijver – Uitklaren levenseindevragen – Psycho-sociale ondersteuning bewoner en familie – Inschatten wat nodig is in situatie en gepaste hulp inschakelen Indien nodig : advies vragen aan palliatieve thuiszorg

10 3. Beslissingsproces • Objectieve (i.t.t. subjectief gekleurde) informatie • Goede afstemming met bewoner, familie en team • Rekening houden met alle zorgperspectieven • De bewoner staat centraal Betrokken huisarts heeft eindbevoegdheid … … ook eindverantwoordelijkheid

11 Besluit 1. Directies : – Visie palliatieve zorg – Enthousiaste medewerkers naar adequate opleidingen sturen – Voldoende tijd en ruimte geven om de referent de palliatieve zorg te laten uitbouwen

12 Besluit 2. Referent palliatieve Zorg – Bijscholingen – Professionaliteit – Samenwerking met alle disciplines / teamwork indien nodig : Beroep doen op PTZ voor advies

13 Besluit 3. Artsen : – Ervaringen met PTZ in thuiszorgsituaties meenemen en toepassen in WZC – Appél doen op aanwezige Referent – Teamwork Indien nodig : Beroep doen op PTZ voor advies

14 VZW Palliatieve Thuiszorg Gent-Eeklo Bilksken 36 – 9920 Lovendegem Tel : 09 218 94 06 Fax : 09 233 93 90 ptz.genteeklo@palliatieve.org www.palliatieve.org


Download ppt "Samenwerking Palliatieve Thuiszorg en WZC : (on) mogelijk ? Gerda Okerman Vormingsverantwoordelijke VZW Netwerk Palliatieve Zorg Gent-Eeklo."

Verwante presentaties


Ads door Google