De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Verantwoord gebruik van diergeneesmiddelen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Verantwoord gebruik van diergeneesmiddelen"— Transcript van de presentatie:

1 Verantwoord gebruik van diergeneesmiddelen

2 Aangescherpt beleid! Maat: AB gebruik in jaar 2009 Doelen:
AB gebruik in % omlaag AB gebruik in 2013 gehalveerd!

3 Een goede behandeling begint met de juiste diagnose
• Bepaal de ziekteverwekker. Er zijn verschillende soorten; virussen, bacteriën en parasieten • Stem behandeling op de ziekteverwekker af -Antibiotica werken alleen tegen bacteriën -Niet alle antibiotica werken tegen alle bacteriën Laat een gevoeligheidsbepaling doen (van belang voor toekomstige behandelingen) • Check de andere risicofactoren zoals klimaat, huisvesting en voeding Behandel alleen als dat nodig is!

4 Gebruik alleen geregistreerde
diergeneesmiddelen • Controleer het REG NL nummer • Lees en bewaar de bijsluiter • Houdt u aan het bedrijfsbehandelplan of overleg met uw dierenarts over het in te zetten middel

5 Wijk niet af van de aanbevolen dosering
• Bij te lage dosering: kans op onvoldoende resultaat en resistentievorming • Bij te hoge dosering: mogelijk gevaar voor het dier en/of een langere wachttijd • Bij voer of drinkwatermedicatie: doseer per kg lichaamsgewicht

6 Houdt u aan de aanbevolen toedieningswijze
Injectie • Let op de juiste injectieplaats: IM (Intramusculair) = in de spier SC (Subcutaan) = onder de huid • Zoek een schoon stuk huid en werk hygiënisch • Gebruik wegwerpmateriaal of schone spuiten • Gebruik scherpe naalden. Botte naalden veroorzaken meer pijn en veel weefselschade In het uier • Reinig en desinfecteer de speenpunt goed • Gebruik de korte punt van de injector Oraal (via voer of drinkwater) • Neem de juiste dosering (per kg lichaamsgewicht) • Zorg in voer voor goede menging • Zorg in drinkwater voor volledige oplossing Topicaal (op de huid) • Voorkom afdruipen naar het uier

7 Maak de behandeling altijd af, ook al lijkt het dier beter
• Te kort behandelen kan leiden tot terugkeer van het ziektebeeld en/of resistentie-ontwikkeling • Bij onvoldoende resultaat: overleg met uw dierenarts

8 Gebruik alleen combinaties van diergeneesmiddelen als
uw dierenarts dit adviseert Combinaties kunnen: - elkaars werking opheffen of juist versterken - schadelijk zijn - elkaars wachttijd beïnvloeden Eigenlijk is een combinatie van diergeneesmiddelen altijd een “nieuw” diergeneesmiddel. De wachttijden zijn dan ook de wachttijden voor off label use: 28 dagen voor vlees, 7 dagen voor melk

9 Denk aan uw veiligheid • Voorkom zelfinjectie
Bijv micotil: ernstige schade! Met dood als gevolg bij mensen! • Voorkom zelfinjectie • Voorkom inslikken en/of inademen, gebruik beschermingsmiddelen • Was uw handen na toediening of draag handschoenen

10 Voorkom overschrijding van de residunormen
• Houdt u aan de bijsluiter en de instructie van de dierenarts • Maak behandelde dieren goed herkenbaar (pootbanden, elektronisch, lijst in melkstal) en melk behandelde koeien als laatste • Laat de melk onderzoeken bij twijfel • Let op: ook andere diergeneesmiddelen, zoals wormmiddelen en pijnstillers kunnen residuen veroorzaken!

11 Wat moet u noteren? • Naam diergeneesmiddel, REG NL nummer en batchnummer • Datum toediening • Gebruikte hoeveelheid • Naam en nummer dier • Bij koppelbehandeling: afdeling en aantal behandelde dieren • Einde wachttijd na laatste toediening • Toediener • Leverancier van het diergeneesmiddel

12 Evalueer behandelingen regelmatig met uw dierenarts
• Dit is van belang voor toekomstige behandelingen • Meld bijwerkingen aan uw dierenarts

13 Bewaaradviezen diergeneesmiddelen
• Kijk op de verpakking en/of bijsluiter • Noteer de aanprikdatum op de flacon • Beperk de voorraad • Bewaar buiten het bereik van kinderen Verkeerd bewaren kan de werkzaamheid en de diergezondheid nadelig beïnvloeden

14 formularium = een lijst met 1e, 2e en 3e keuze middelen Iha:
1e keus: smalspectrum 2e keus: breed spectrum 3e keus, breedspectrum, gereserveerd voor humaan gebruik (bijv: baytril en cobactan)

15 Bedrijfsgezondheidsplan BGP
Spoorboekje voor diergezondheid op bedrijf Nadruk op preventie

16 Bedrijfsbehandelplan BBP
Welke dgm bij welke ziektebeelden? 1e, 2e en 3e keus DDD: dagdosering antibiotica per dierjaar

17 EINDE Vragen?


Download ppt "Verantwoord gebruik van diergeneesmiddelen"

Verwante presentaties


Ads door Google