De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

TOOLBOXMEETING WERKEN LANGS DE OPENBARE WEG

Verwante presentaties


Presentatie over: "TOOLBOXMEETING WERKEN LANGS DE OPENBARE WEG"— Transcript van de presentatie:

1 TOOLBOXMEETING WERKEN LANGS DE OPENBARE WEG
VEILIG WERKEN MET GEVAARLIJKE VEZELS (ASBEST) WERKEN MET GEVAARLIJKE STOFFEN WERKEN LANGS DE OPENBARE WEG

2 DOEL Doel van dit deel is uitleg te geven over de mogelijke risico’s en maatregelen m.b.t. het veilig werken langs de weg: Duidelijkheid te geven over de risico’s; Duidelijkheid te geven over de risicogebieden; Duidelijkheid te geven over de te nemen maatregelen; Voorkomen van ongevallen; Voldoen aan arbowet inzake voorlichting en onderricht.

3 WIE IS VERANTWOORDELIJK?
Het bedrijf dat de opdracht uitvoert moet: een vergunning aanvragen; de juiste materialen ter plekke hebben; een instructie aan de medewerkers geven.

4 WIE IS VERANTWOORDELIJK?
De wegbeheerder is: de gemeente; de provincie; rijkswaterstaat; het waterschap. Deze hebben de opdracht om: ervoor te zorgen dat de weggebruikers veilig van de weg gebruik kunnen maken; zorgen voor goed onderhoud, belijning, borden en markeringen.

5 WIE IS VERANTWOORDELIJK?
De werknemer moet zorgen voor de juiste afbakening; voldoende veilige ruimte houden tussen deze afbakening en de werkplek; zelf achter deze afzetting blijven; zelf de afzetting niet veranderen; opvolgen van de aanwijzingen van de wegbeheerder en de politie; de afzetting na de werkdag goed achterlaten.

6 WAAR KAN IK DIT VINDEN? Publicatie CROW 96-B kantoniersboekje; voor alle wegen, behalve de snelwegen. Publicatie CROW 96-A voor snelwegen; hier mag je alleen werken met toestemming van rijkswaterstaat.

7 PRAKTISCHE TIPS (1) Kortdurende werkzaamheden draag de voorgeschreven veiligheidskleding; zet je auto zo neer dat deze je beschermt; zet het stuur zodanig dat bij een botsing de auto van je afdraait en niet de weg opdraait; zet altijd tijdelijke afzetting neer; zet tijdelijke afzetting ook op stoepen en trottoirs; let goed op jezelf; let ook op de andere verkeersdeelnemers.

8 PRAKTISCHE TIPS (2) Langdurigere werkzaamheden draag de voorgeschreven veiligheidskleding; besteedt de afzetting uit aan een specialistische firma zet de werkplek af zoals de wegbeheerder het aangeeft in de vergunning; verander niets aan de afzetting; de afzetting na de werkdag goed achterlaten; let goed op jezelf; let ook op de andere verkeersdeelnemers.

9 HET ZEKEREN VAN DE LADING (1)
Plichten werkgever Voor de werkgever zijn er twee verplichtingen met betrekking tot ladingzekering: het ter beschikking stellen van een goed uitgerust voertuig; het ter beschikking stellen van een voor de betreffende lading geschikt voertuig; inzet van voldoende geschoold personeel.

10 HET ZEKEREN VAN DE LADING (2)
Plichten werknemer De werknemer heeft drie plichten met betrekking tot het transport: de plicht tot controle van de ladingzekering en de lastverdeling voor aanvang transport; de plicht tot regelmatige controle van de genomen ladingzekering gedurende transport; de plicht tot aanpassing van zijn rijstijl op de lading.

11 INZET VAN SPANBANDEN Alleen onbeschadigde spanbanden gebruiken; Spanbanden mogen niet worden geknoopt; Spanbanden niet gebruiken voor het heffen van lasten; Geen lading op de spanband plaatsen; Spanbanden niet over scherpe kanten spannen; Duidelijk leesbaar etiket moet aanwezig zijn; Gebruik goede bevestigingspunten die tegen de spankrachten bestand zijn.

12 VERVOER VAN GEVAARLIJKE STOFFEN
Voorkom verschuiven van de lading; Neem alleen stoffen mee die in de originele, goedgekeurde verpakking zitten Zorg voor duidelijk, goed leesbare etiketten Zet gasflessen vast; Controleer of de afsluiters goed dicht zijn Controleer verpakkingen op breuk en lekkage; Zorg voor voldoende ventilatie; Zorg voor de juiste middelen en PBM’s. Voor grotere hoeveelheden geldt ADR!!

13 Vragen?

14 Bedankt voor uw aandacht!
VEILIG WERKEN MET GEVAARLIJKE VEZELS (ASBEST) WERKEN MET GEVAARLIJKE STOFFEN Bedankt voor uw aandacht! Bedankt voor uw aandacht!


Download ppt "TOOLBOXMEETING WERKEN LANGS DE OPENBARE WEG"

Verwante presentaties


Ads door Google