De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

TOOLBOXMEETING WERKEN IN EEN NAUWE GELEIDENDE RUIMTE

Verwante presentaties


Presentatie over: "TOOLBOXMEETING WERKEN IN EEN NAUWE GELEIDENDE RUIMTE"— Transcript van de presentatie:

1 TOOLBOXMEETING WERKEN IN EEN NAUWE GELEIDENDE RUIMTE
VEILIG WERKEN IN EEN NAUWE GELEIDENDE RUIMTE VEILIG WERKEN MET GEVAARLIJKE VEZELS (ASBEST) WERKEN MET GEVAARLIJKE STOFFEN WERKEN IN EEN NAUWE GELEIDENDE RUIMTE

2 DOEL Doel van dit deel is uitleg te geven over de mogelijke risico’s en maatregelen m.b.t. Het werken in kruipruimten: Duidelijkheid te geven over de risico’s; Duidelijkheid te geven over de risicogebieden Duidelijkheid te geven over de te nemen maatregelen; Voorkomen van ongevallen; Voldoen aan arbowet inzake voorlichting en onderricht.

3 DEFINITIE Een kruipruimte is een lage ruimte onder of in een gebouw die meestal bereikt wordt door een kruipluik; Vaak ligt een groot gedeelte van de kruipruimte beneden het niveau van het maaiveld; Vaak is de toegang van de kruipruimte via een kruipluik in de vloer; Een kruipruimte is een ruimte waar activiteiten plaatsvinden die risico's met zich meebrengen op de gebieden, veiligheid, gezondheid en welzijn.

4 IS WERKEN IN EEN KRUIPRUIMTE NOODZAKELIJK?
Is het werkelijk nodig om in kruipruimte te zijn voor inspecties, reparaties, schoonmaak- en onderhoudswerkzaamheden; Kunnen de werkzaamheden ook buiten de kruipruimte worden uitgevoerd; Kan er een andere route voor bijvoorbeeld de bekabeling worden gekozen; Kan er een andere werkmethode worden gekozen?

5 IS DE VLOER VOLDOENDE DAADKRACHTIG?
Voorkom dat de vloerconstructie inzakt terwijl je eronder aan het werk bent; Beoordeel of de vloerconstructie voldoende draagkrachtig is; Denk hierbij aan houtrot, betonrot maar ook de belasting van de vloer bij werkzaamheden zoals de opslag van veel bouwmateriaal; Maak afspraken met anderen over de vloerbelasting; Overleg met opdrachtgever.

6 ZIJN DE AFMETINGEN VAN DE TOEGANG VAN DE KRUIPRUIMTE GESCHIKT?
De gewenste minimale maat van een kruipgat is 62 x 100 cm; De gewenste minimale hoogte van een kruipruimte is 80 cm; De gewenste vrije doorgang van een kruipruimte is 60 cm; De gewenste maximale afstanden tot een kruipgat zijn 7,5 meter bij een hoogte kleiner dan 80 cm; De gewenste maximale afstanden tot een kruipgat zijn 18 meter bij een hoogte groter dan 80 cm.

7 IS ER VOLDOENDE LICHT IN DE KRUIPRUIMTE?
Meestal moet er kunstlicht worden toegepast in een kruipruimte; Om electrocutie te voorkomen moet er gebruik gemaakt worden van apparatuur extra lage spanning; ELV is normaal niet hoger dan 50V bij wisselspanning of 120V bij gelijkspanning; De trafo moet buiten de ruimte worden geplaatst. Goede zaklampen en accuverlichting zijn toegestaan.

8 IS ER VOLDOENDE BEWEGINGSRUIMTE?
Soms kun je op handen en knieën voortbewegen, soms is het noodzakelijk om op je buik of je rug te kruipen; Kijk of er voldoende ruimte is om te kunnen werken; Zorg ervoor dat gevaarlijke uitstekende delen worden verwijderd. Denk hierbij aan betonijzer, beugel en bouwpuin; Voor bestaande kruipruimte die lager zijn dan 60cm geldt dat er niet langer dan 1 uur aaneen- gesloten mag worden gewerkt.

9 IS DE KRUIPRUIMTE SCHOON EN DROOG?
Soms staat er grondwater in de kruipruimte; Soms zijn er schimmels en spinnenwebben in de kruipruimte; Soms is er ongedierte in de kruipruimte; Soms is er afval gestort in de kruipruimte; Let bij een dompelpomp in de kruipruimte wederom op de veilige spanning.

10 IS IN DE KRUIPRUIMTE EEN ONVEILIGE ATMOSFEER?
Let op stank, gaslucht; Controleer de ventilatieopeningen; Zet luiken open en ventileer voldoende voordat je in de kruipruimte gaat; Bij twijfel altijd meten; Het zuurstofgehalte van lucht moet tussen de 18% en 21% liggen in verband met verstikking en brandgevaar; Moerasgas komt voor in veengebieden met vochtige bodem en wanden;

11 IS IN DE KRUIPRUIMTE EEN ONVEILIGE ATMOSFEER?
IJzer in kwelwater geeft wel stank maar is niet schadelijk; Werk nooit met filtermaskers. Let op bij H2S (rotte eieren), dit is giftig (lekkende riolering!) Pas op met verf en lijmen

12 ZIJN ER WERKMETHODEN DIE EXTRA RISICOVOL ZIJN?
Denk hierbij aan verlijmen van PVC; Denk hierbij aan solderen en lassen; Denk hierbij aan slijpen en schilderen; Probeer bovengenoemde werkzaamheden zoveel mogelijk te voorkomen door een andere werkmethode toe te passen; Houd gascilinders buiten de kruipruimte en zorg voor voldoende extra ventilatie; Gebruik alleen gereedschap en verlichting op een veilige spanning.

13 KAN ER ADEQUATE HULPEN WORDEN VERLEEND BIJ CALAMITEITEN?
Hierbij moet je denken aan beklemming, gewond, onwel, brand en explosie; De persoon is dan vaak niet meer zelf in staat om de kruipruimte verlaten; Van belang is dat er altijd iemand buiten de kruipruimte aanwezig is om te alarmeren; > Als dat een bewoner is, vertel hem dan van te voren wat hij moet doen; Zorg voor voldoende mogelijkheden en communicatie!!

14 Vragen?

15 Bedankt voor uw aandacht!
VEILIG WERKEN MET GEVAARLIJKE VEZELS (ASBEST) WERKEN MET GEVAARLIJKE STOFFEN Bedankt voor uw aandacht! Bedankt voor uw aandacht!


Download ppt "TOOLBOXMEETING WERKEN IN EEN NAUWE GELEIDENDE RUIMTE"

Verwante presentaties


Ads door Google