De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Riolen, reservoirs, tanks, kelders,leidingen, schachten, kokers… Vochtig, donker, slecht geventileerd.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Riolen, reservoirs, tanks, kelders,leidingen, schachten, kokers… Vochtig, donker, slecht geventileerd."— Transcript van de presentatie:

1 Riolen, reservoirs, tanks, kelders,leidingen, schachten, kokers… Vochtig, donker, slecht geventileerd

2 Wat is een besloten ruimte ? Nauwe toegang Nauwelijks natuurlijke ventilatie/verluchting Slechte vluchtmogelijkheid Slechte verluchting Weinig bewegingsruimte Kleine vochtige onhandige ruimte Kabels op onverwachte plaatsen Niet bestemd voor langdurig verblijf

3 Brand- en explosie Explosiegrens wordt bereikt Ontvlambare gassen zwaarder dan lucht Welke risico’s ?

4 Verstikking Onvoldoende verluchting Zuurstofgehalte daalt Vervuiling neemt toe

5 Vergiftiging Vlug te hoge concentratie gev.prod. Lekkende leidingen, uitwaseming

6 Elektrocutie Vochtige ruimtes Elektrisch geleidend

7 Knellen Te kleine ruimte Roerwerk aanwezig Vallen en uitglijden Vochtigheid en mosvorming Kabels en andere obstakels Lawaai Versterking van elk geluid (klankkasteffect)

8 Werkvergunning Veiligheidsmaatregelen Metingen Alvorens de ruimte te betreden Zuurstofgehalte boven 19% Damp- gasconcentratie is lager dan 10% van de onderste explosiegrens Concentratie gevaarlijk product is lager dan de grenswaarde Onderste explosiegrens : Laagste verhouding van een product t.o.v. de omgevingslucht waarbij er een explosie kan ontstaan.(zie hfst brand) Grenswaarde : Maximum toegelaten gebruikersconcentratie van een product.(zie hfst gev.producten)

9 Veiligheidsmaatregelen Verluchting of ventilatie Productieproces zelf Omgeving Lekken Ventilatie Afzuiging

10 Veiligheidsmaatregelen Veiligheidswacht Min. 2 personen 1 binnen, 1 buiten (VW) Taken VW : communicatie onderhouden ventilatie-inrichting nazien hulpdiensten verwittigen hulp bieden Evacuatie

11 Veiligheidsmaatregelen Geldige werkvergunning Aanwezigheid van een veiligheidswacht Goede toegankelijkheid Uitgangen vrijhouden Signalisatie aan de buitenkant Ruimte zo veel mogelijk vrijhouden van gev.prod. Toevoerleidingen zijn losgekoppeld of steekflenzen Niet voor personen onder de 18 jaar Evacuatie moet mogelijk zijn Toegangsvoorwaarden

12 Veiligheidsmaatregelen Zo kort mogelijk Toestellen op veiligheidsspanning Eventuele elektrische installatie in de besloten ruimte spanningsvrij maken. Werken aan elektriciteit steeds spanningsloos Speciale aandacht voor de isolatie van elektrische snoeren Verblijfsduur Elektrocutie

13 Veiligheidsmaatregelen Standaard : Overall Veiligheidsbril Veiligheidshandschoenen Veiligheidsschoenen/laarzen Veiligheidshelm Onafhankelijke ademhalingsbescherming Gehoorbescherming Persoonlijke beschermingsmiddelen Eventueel aangevuld met : Harnas : verplicht indien gev. gassen aanwezig

14 Specifieke risicovolle apparaten O.a. roerwerken – kunnen onverwacht worden ingeschakeld. – schakelaar vergrendelen Apparaten met bewegende delen Op lekken controleren Flessen buiten laten staan Tijdens pauzes en op het einde van de werken – branders en slangen buiten. Zuurstof- en gasflessen

15 Specifieke risicovolle werkzaamheden Brandbare stoffen weghalen/afdekken Lassen en snijden Blusmiddelen binnen handbereik houden Extra opletten voor zuurstoflek Plaatselijke afzuiging voor lasdampen voorzien Veiligheidsspanning bij elektrisch lassen Transformator buiten de besloten ruimte plaatsen

16 Specifieke risicovolle werkzaamheden Onafhankelijke adembescherming >grenswaarde Werken met verf, vernis of oplosmidd. Verluchting/afzuiging > 10%onderste expl.grens Geaarde verfspuitinstallatie gebruiken (stat.elektr.) Ventileren tot enkele dagen na het verven (concentratie controleren) Ruimte niet afsluiten ( sommige verfproducten verbruiken zuurstof tijdens drogen)

17 Samenvattend Moeilijk toegankelijk, vochtig en onhandig Slechte verluchting - grenswaarde  Brandgevaar  Geleiding  Electrocutiegevaar  Draaiende delen Risico’s Werkvergunning noodzakelijk Zuurstofgehalte meten Verluchting/ventilatie voorzien Veiligheidswacht voorzien Veiligheidsspanning PBM’s dragen Gasflessen buiten Preventie

18 Risico’ en maatregelen bij werken in RIOLEN


Download ppt "Riolen, reservoirs, tanks, kelders,leidingen, schachten, kokers… Vochtig, donker, slecht geventileerd."

Verwante presentaties


Ads door Google