De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Basisveiligehid B-VCA V0.4 Module 61 Brand- en explosierisico’s op de werkplek.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Basisveiligehid B-VCA V0.4 Module 61 Brand- en explosierisico’s op de werkplek."— Transcript van de presentatie:

1 Basisveiligehid B-VCA V0.4 Module 61 Brand- en explosierisico’s op de werkplek

2 Basisveiligehid B-VCA V0.4 Module 62 Genoeg situaties te bedenken

3 Basisveiligehid B-VCA V0.4 Module 63 Brandbare stof Zuurstof Ontskeningsbron o.a. temperatuur Branddriehoek Waar rekening mee te houden ?

4 Basisveiligehid B-VCA V0.4 Module 64 koolmonoxide zuurstof walm / roet brandbare stof Het verbrandingsproces

5 Basisveiligehid B-VCA V0.4 Module 65 Hoe eenvoudig brand te voorkomen? 12 3 X X X

6 Basisveiligehid B-VCA V0.4 Module 66 Beïnvloeden branddriehoek -1 X Noemt u nu een aantal brandbare stoffen op uw werk

7 Basisveiligehid B-VCA V0.4 Module 67 Beïnvloeden branddriehoek -2 X Zuurstof is een oxiderende stof. Wat was de eigenschap ook al weer hiervan?

8 Basisveiligehid B-VCA V0.4 Module 68 Beïnvloeden branddriehoek -3 X Dit hoeft beslist geen ‘open’ vuur te zijn. Weet u een aantal andere bronnen?

9 Basisveiligehid B-VCA V0.4 Module 69 extra elementen ? De uitbreiding naar brandzeshoek Brandbare stof Zuurstof Ontstekingsbron De mens zelf ! Katalysator Mengverhouding

10 Basisveiligehid B-VCA V0.4 Module 610 Brandtriangel én………………de mens (veroorzaakt 80% van alle brandjes op de werkplek)

11 Basisveiligehid B-VCA V0.4 Module 611 Brandbare stoffen vaste stof vloeistof gas metalen

12 Basisveiligehid B-VCA V0.4 Module 612 Brandklassen A.= droge brandenpapier, hout, katoen etc. B.= vloeistofbrandenbenzine, olie, thinner etc. C.= gasbrandenpropaan, aardgas etc. D.= metaalbrandenmagnesium, alumiumpoeder --= elektriciteitsbranden

13 Basisveiligehid B-VCA V0.4 Module 613 Fysische eigenschappen van stoffen F+F+ zeer licht ontvlambaar Vlampunt: lager dan 0 o C en Kookpunt: lager dan 35 o C F Vlampunt: lager dan 21 o C gevaarlijke eigenschap: bij kamertemperatuur vormt het een ontvlambaar mengsel dat ontstoken kan worden! licht ontvlambaar ontvlambaar Vlampunt: tussen 21 en 55 o C brandbaar Vlampunt: boven 55 o C K 0 K 1 K 2 K 3

14 Basisveiligehid B-VCA V0.4 Module 614 Zuurstof uit de lucht uit een gasfles uit oxiderende stoffen –bv. zuurstof zelf –kaliumpermanganaat Eigenschappen O 2 : is zelf ontbranbaar,maar ….. concentratie! onderhoudt een brand is zwaarder dan lucht! …….. risico?: zakt op de grond is bedwelmend voor het lichaam……én je ruikt zuurstof niet. oxiderend

15 Basisveiligehid B-VCA V0.4 Module 615 Vlampunt: Is de laagste temperatuur waarbij de damp (=concentratie-mengverhouding) van een vloeistof (of damp van een vaste stof) brandt

16 Basisveiligehid B-VCA V0.4 Module 616 Explosiegevaar Veroorzaakt door: elektriciteit stoten van stoffen wrijving van stoffen (stofexplosie) open vuur of vonk Explosieve stoffen gassen dampen poeders vloeibare vaste

17 Basisveiligehid B-VCA V0.4 Module 617 Explosiegrensen GAS (mengsel) LUCHT % lucht = 0 bovenexplosiegrens Geen explosie mogelijk, het mengsel is te rijk % zuurstof praktisch nul EXGPELBOISEIDEEXGPELBOISEIDE onderexplosiegrens LUCHT (mengsel) GAS Geen explosie mogelijk het mengsel is te arm % zuurstof ca. 20% ALLEEN VEILIG TOT 10% VAN OEG ! Is dit wel zo veilig ?

18 Basisveiligehid B-VCA V0.4 Module 618 Explosiegrenzen OEG: (= onderexplosiegrens) (=vlampunt) laagste concentratie van damp (meng-verhouding) die kan worden ontstoken BEG: (=bovenexplosiegrens) hoogste concentratie van damp die kan worden ontstoken Explosiegebied: is het gebied tussen OEG en BEG. OEG ook wel LEL (Lower Explosion Level) BEG ook wel UEL (Upper Explosion Level)

19 Basisveiligehid B-VCA V0.4 Module 619 Blusmiddelen Algemene werkingen: zuurstofverdringing/verstikking afkoeling negatieve katalyse Verschijningsvormen natte blusstoffen droge blusstoffen gasvormige blusstoffen

20 Basisveiligehid B-VCA V0.4 Module 620 Blusmiddelen Natte blusmiddelen Water Schuim Blussende werking en gevaren eerst afkoelend daarna verstikkend Gevaar: elektrocutie + milieu afdekkend brandende vloeistoffen drijvend op water Gevaar: elektrocutie

21 Basisveiligehid B-VCA V0.4 Module 621 Blusmiddelen Droge blusstoffen Poeder Zand Blussende werking en gevaren negatieve katalytische werking koelen is gering afdekkend en afkoelend schade

22 Basisveiligehid B-VCA V0.4 Module 622 Blusmiddelen Gassen –kooldioxide CO 2 oftewel koolzuursneeuw Blussende werking en gevaren verstikkend groot persoonlijk risico: neemt ook de zuurstof in de omge- vingslucht weg

23 Basisveiligehid B-VCA V0.4 Module 623 Brandklasse en blusstof Aard van het vuur MaterialenToepassing blusmiddel Adroge brandenpapier, hout, karton water schuim ABC-poeder D-poeder CO2 deken +++ + - + Bvloeistofbrandenkoolwaterstoffen, benzine alcohol, etc. water schuim ABC-poeder D-poeder CO2 deken - +++ ++ - + Cgasbrandenaardgas, propaan, butaan, aceton etc. water schuim ABC-poeder D-poeder CO2 deken - +++ - ++ - Dmetaalbrandennatrium, aluminiumpoeder, magnesium, etc. water schuim ABC-poeder D-poeder CO2 deken gevaarlijk - +++ gevaarlijk elektrische branden water schuim ABC-poeder D-poeder CO2 deken gevaarlijk + - +++ --

24 Basisveiligehid B-VCA V0.4 Module 624 Wat te doen bij brand? 1.melden volgens brandmeldprocedure 2.evt. brandbestrijden 3.evacueren volgens ontruimingsprocedure

25 Basisveiligehid B-VCA V0.4 Module 625 Diverse gassen en hun gevaren -1 Zuurstof O 2 1½ maal zo zwaar als lucht Reuk- en kleurloos Oxiderende stof Brandonderhoudend Bij het werken met zuurstof zijn een aantal absolute verboden opge- steld: – zie kader in boek Er mogen GEEN gasflessen op de werkplek staan. Maatregelen?…. Acetyleen Voor de herkenning is er een knoflookgeur aan toegevoegd In vrijwel ALLE mengverhoudingen met lucht EXPLOSIEF Is lichter dan lucht

26 Basisveiligehid B-VCA V0.4 Module 626 Diverse gassen en hun gevaren -2 Butaan en propaan Is zwaarder dan lucht Heeft een muffe geur Heeft explosiegrens van 5,5vol% tot 54vol% Vullen van karweiflessen is brandgevaarlijk. Moet altijd buiten en met speciale opstelling gebeuren. Je moet vakbekwaam zijn om dit te doen Er mogen GEEN gasflessen op de werkplek staan. Maatregelen?….

27 Basisveiligehid B-VCA V0.4 Module 627 Gebruik van gasflessen Algemene gebruiksregels: til nooit een fles op aan de kap of fleskraan voor aanbrengen reduceertoestel: verwijder stof en olie-aanslag plaats tevens vlamdover flessen altijd rechtstandig gebruiken fleskraan moet langzaam worden geopend haakse sleutel op fles of laskar aanwezig laten sluit fleskraan direct weer na gebruik probeer nooit een lekkage te repareren voorkom hitte en schokken aan fles flessen nooit rollen houdt volle en lege flessen gescheiden opslaan in geventileerde ruimte opslag moet kunnen worden afgesloten laat nooit flessen de nacht staan in ruimte of in bus vervoer flessen zonder appendages gasflessen zo ver mogelijk verwijderd houden van werkplek. In besloten ruimten verboden.


Download ppt "Basisveiligehid B-VCA V0.4 Module 61 Brand- en explosierisico’s op de werkplek."

Verwante presentaties


Ads door Google