De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Pagina 1 Besloten ruimten in de buitendienst. Pagina 2 Veilig werken in besloten ruimten 1. Wat is een besloten ruimte? 2. Waarom bijzondere aandacht?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Pagina 1 Besloten ruimten in de buitendienst. Pagina 2 Veilig werken in besloten ruimten 1. Wat is een besloten ruimte? 2. Waarom bijzondere aandacht?"— Transcript van de presentatie:

1 Pagina 1 Besloten ruimten in de buitendienst

2 Pagina 2 Veilig werken in besloten ruimten 1. Wat is een besloten ruimte? 2. Waarom bijzondere aandacht? 3. Herkenbaarheid besloten ruimte 4. Gevaren in besloten ruimtes 5. Veiligheidsmaatregelen om veilig te kunnen werken 6. Als het mis gaat...............is het soms te laat!! Een voorbeeld uit de recente praktijk!

3 Pagina 3 De trieste praktijk http://www.youtube.com/watch?v=ifFHSCsmuj0

4 Pagina 4 Twee dagen later http://www.youtube.com/watch?v=EJq9beZBnag

5 Pagina 5 Wat zijn besloten ruimten? 1. Slecht te ventileren 2. Moeilijk te betreden en/of te ontvluchten 3. Niet ontworpen voor verblijf van personen 4. Het is er krap....vaak donker... 5. Gevaarlijke stoffen aanwezig 6. Gebrek aan zuurstof

6 Pagina 6 Ruimtes zoals rioolstelsels, kruipruimtes, opslagtanks en kelders zijn goed herkenbaar. Moeilijker herkenbaar zijn ongeventileerde ruimtes, pijpleidingen, open vaten en putten en sleuven. Herkenbaarheid besloten ruimtes

7 Pagina 7 Gevaren in besloten ruimten

8 Pagina 8 Moeilijk toegankelijk

9 Pagina 9 Brandbare of explosieve stoffen 1. Gassen 2. Dampen 3. Vaste stoffen fijn verdeeld 4. Hoog zuurstofgehalte

10 Pagina 10 Giftige / bedwelmende stoffen (mond, huid, luchtweg) Al snel een overschrijding van de grenswaarde!

11 Pagina 11 Verstikking Te laag (< 18%) zuurstofgehalte

12 Pagina 12 Micro-organismen (biologische agentia) Komen het lichaam binnen via: 1. Ademhalingswegen of slijmvliezen (ogen) 2. Huid 3. Mond

13 Pagina 13 Besloten ruimten zijn moeilijk te ventileren. Brandbare, explosieve of giftige stoffen kunnen hierdoor niet eenvoudig worden verwijderd. Ventileren

14 Pagina 14 Bewegende delen Roerwerken, pompen in een kleine ruimte zorgen voor beknellingsrisico's. 1. Onverwacht in beweging 2. Weinig ontsnappings- mogelijkheden 3. Gladheid 4. Uitstekende delen

15 Pagina 15 Water 1. Verdrinkingsgevaar 2. Extra gevaar voor elektrocutie 3. Hinderlijk 4. Onverwacht instromend water

16 Pagina 16 Beperkte bewegingsruimte Risicoverhogende factoren: 1. Hoge fysieke belasting 2. Extra vermoeidheid 3. Minder alertheid

17 Pagina 17 Vallen, uitglijden (vochtig, obstakels) 1. Besmeurde trappen, leuningen, bordessen 2. Weinig verlichting 3. Kleine ruimte 4. PBM gebruik

18 Pagina 18 Elektrocutie 1. Vochtige ruimtes 2. Elektrisch geleidend

19 Pagina 19 Verkeer Verkeer bij toegang tot de besloten ruimte 1. Aanrijdgevaar 2. Beperkte vluchtwegen 3. Bereikbaarheid voor prof. hulpverleners.

20 Pagina 20 Veiligheidsmaatregelen

21 Pagina 21 Pro-actie = het voorkomen van risicovolle situaties 1. Nieuwbouw / renovatie: in bestek 2. Bestaande: vooraf gevaren vaststellen 3. Uitbesteding: in schriftelijke opdrachtverstrekking

22 Pagina 22 Preventie = organisatorische- & technische maatregelen om veilig te kunnen werken 1. Taakrisico-analyse 2. Werkvergunning 3. Overleg 4. Metingen 5. PBM's 6. Veilige hulpmiddelen

23 Pagina 23 Preparatie = “goed voorbereid (ook voor als het mis mocht gaan)” 1. Betrouwbare hulpmiddelen 2. Noodplan : Scenario's redden uit een besloten ruimte

24 Pagina 24 Uitvoeren / repressie Handelen zoals in voorbereiding is bepaald. Werkvergunning.

25 Pagina 25 Nazorg = herstel normale bedrijfsvoering

26 Pagina 26 Preventie 1 1. Taakrisico-analyse 2. Wat zijn de risico's die zich bij deze werkzaamheden kunnen voordoen? 3. Op een structurele wijze inventariseren en beoordelen Bijvoorbeeld: 3.1 bewegende delen 3.2 gevaarlijke stoffen 3.3 gebrek aan voldoende zuurstof

27 Pagina 27 Preventie 2 Werkvergunning= formeel document waarin: 1. Betrokken medewerkers 2. Overzicht van (mogelijke) gevaren 3. Te nemen voorzorgsmaatregelen 4. Te gebruiken PBM's 5. Beschikbare voorzieningen 6. Overleg 7. Metingen 8. Handtekeningen

28 Pagina 28 Preventie 3 Wachtsman= veiligheidswacht= mangatwacht 1. Contact tussen personen besloten ruimte en buitenwereld 2. Toezicht op werkomgeving (toegangen/verkeer) 3. Toezicht op omstandigheden in ruimte 4. Redding/ ontruiming 5. Gaat onder geen enkele voorwaarde in besloten ruimte; ook het hoofd buiten de ruimte houden 6. Getraind

29 Pagina 29 Preventie 4 1. Verkeer 1.1 Autosnelwegen (CROW 96a) 1.2 Niet autosnelwegen/ wegen in bebouwde kom (CROW96b) 1.3 Zeer kortdurende werkzaamheden (CROW-instructie) 2. Toegangen veilig afzetten

30 Pagina 30 Preventie 5 Veiligstellen 1. Vloeistofniveau (leeg pompen) 2. Temperatuur (< 40 ºC.) 3. (Automatische) besturingen blokkeren 4. Bewegende delen blokkeren 5. Werkschakelaars afsluiten 6. Afspraken over vluchtwegen

31 Pagina 31 Preventie 6 Gasmeten 1. Meetbevoegde 2. Zuurstofconcentratie (> 19% en < 21,5%) 3. Explosie (< 10% LEL) 4. Giftige stoffen (< grenswaarde)

32 Pagina 32 Preventie 7 Ventileren Verdrijven van gevaarlijke gasvormige stoffen uit besloten ruimte. Hiermee wordt getracht binnen de gestelde normeringen te komen. Lukt dat niet dan moet adembescherming worden toegepast.

33 Pagina 33 Preventie 8 Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) 1. Basis pakket 2. Afhankelijk van de situatie

34 Pagina 34 Preventie 9 Voorzieningen 1 Elektrisch gereedschap (<120 V.= of < 50 V.~)- 1. Explosieveilig 2. Verplaatsbaar elektr. matr. (accu of SELV- of S-keten) 3. Verplaatsbare voedingsbronnen buiten ruimte

35 Pagina 35 Preventie 10 Voorzieningen 2 1. ”Heet werk” (snijden, lassen slijpen) 1.1 cilinders buiten besloten ruimte 1.2 pas op voor zuurstoflekkage 1.3 branders, slangen,koppelingen voor gebruik controleren 1.4 beveiliging in toevoerleidingen 2. communicatieapparatuur (portofoon/ telefoon) 3. brandblusmiddelen 4. vonkvrij gereedschap 5. verlichting

36 Pagina 36 1. Betrouwbare apparatuur (geborgd onderhoud) 2. Nooodplan mocht het mis gaan Preparatie

37 Pagina 37 Uitvoering 1. Werkvergunning ondertekend 2. Personen melden bij wachtsman 3. Veilige uitvoering conform werkinstructies/ procedures 4. Wanneer het mis gaat … adequaat ingrijpen en redding (wachtsman/ professionele hulpverlening) zoals vooraf in specifiek hulpverleningsplan is vastgelegd. 5. Sanctiebeleid bij niet opvolgen

38 Pagina 38 Nazorg 1. Herstel van normale bedrijfsvoering 2. Vastleggen leermomenten

39 Pagina 39 Film samenvatting

40 Pagina 40 Hoe is het bij ons?


Download ppt "Pagina 1 Besloten ruimten in de buitendienst. Pagina 2 Veilig werken in besloten ruimten 1. Wat is een besloten ruimte? 2. Waarom bijzondere aandacht?"

Verwante presentaties


Ads door Google