De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Veiligheid van biogasinstallaties Prof. dr. ir. Raf Dewil Dept. Chemische Ingenieurstechnieken.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Veiligheid van biogasinstallaties Prof. dr. ir. Raf Dewil Dept. Chemische Ingenieurstechnieken."— Transcript van de presentatie:

1 Veiligheid van biogasinstallaties Prof. dr. ir. Raf Dewil Dept. Chemische Ingenieurstechnieken

2 Overzicht Inleiding: veiligheidsaspecten Belangrijkste veiligheidsproblemen –Brand/explosie –Toxiciteit –Besmetting door pathogene organismen –Verstikking Conclusie: Biogas: een gevaarlijk gas?

3 Veiligheid algemeen Risico = kans x gevolg –Kans = dat er iets misgaat –Gevolg = omvang van de gevolgen als er iets misgaat Risico’s zo klein mogelijk houden –Risico-inventarisatie en –evaluatie (cfr. HAZOP) –Risico’s zijn nooit uit te sluiten, maar hoe kleiner de kans, hoe kleiner het risico –Veiligheid = bewust nemen van aanvaardbare risico’s

4 Explosies en brand Belangrijkste risico bij biogasinstallaties Biogas bevat 50-75% methaan → energie-inhoud van 35.8 MJ/Nm 3 Explosief mengsel met omgevingslucht Vooral methaan Andere gassen in te lage concentraties aanwezig (waterstofsulfide, methylmercaptaan) Chemische explosies – fysische explosies

5 Explosiegrenzen Explosielimieten –LEL = lower explosion limit minimale concentratie waarbij explosie kan optreden –UEL = upper explosion limit maximale concentratie waarbij explosie kan optreden Voor de componenten in biogas is dit: GasLELUEL CH 4 5 %15 % CO 2 -- H2SH2S4.3 %46 %

6 Aanwezigheid van de gassen CH 4 lichter dan lucht → concentratieopbouw bovenin gebouwen CO 2 zwaarder dan lucht → concentratieopbouw op grondniveau H 2 S → concentratieopbouw op grondniveau GasSpecifieke dichtheid CH 4 0.5 H2SH2S1.2 CO 2 1.53

7 Ontvlamming en brandbaarheid Ontvlambaar mengsel: Mengsel van lucht (O 2 ) en een brandbaar gas dat na ontsteking voldoende energie (warmte) vrijmaakt om autonoom verder te branden Mengsels met > 50% methaan zijn ontvlambaar

8 Veiligheidsmaatregelen tegen explosies Nodig voor explosie: –Brandbaar gas –Zuurstof –Activering Inherent aanwezig: zuurstof Brandbaar gas: vermijd lekken Energie: vermijd vonken/vlammen

9 Vonken Vonkvrije elektrische toestellen Gebruik van aangepaste werktuigen (geen staal) Elektrische schakelaars Mobiele telefoons Statische elektriciteit + geen open vlammen

10 Lekken Gasreservoir + vergister –Lekdicht –Drukbestendig (beveiliging tegen over/onderdruk: zie later) Goede ventilatie (ook om verstikkingsgevaar te voorkomen)

11 Overdruk/onderdruk Overdruk door ophoping gas Onderdruk door leegpompen van ‘hermetisch’ afgesloten reactor Schommelende temperaturen → voorzie over- en onderdrukbeveiliging (veiligheidskleppen)

12 Zonering Gevaarlijke ruimten/omgevingen opdelen in verschillende zones: –Zone 0: ruimte waar de atmosfeer bestendig of gedurende lange periodes explosief is of waar vaak een explosieve atmosfeer verwacht wordt –Zone 1: ruimte waar zich tijdens de normale werking van de installaties periodiek of toevallig een explosieve atmosfeer kan vormen –Zone 2: ruimte waar het bestaan van een explosieve atmosfeer weinig waarschijnlijk is bij normale werking of waar deze slecht voor korte tijd zou blijven bestaan in geval ze zich toch zou vormen Wetgeving geeft aan welke apparatuur er in de verschillende zones mag gebruikt worden

13 Toxicologische aspecten Giftige gassen / verstikking Giftige componenten in grondstof/digestaat Aanwezigheid van pathogenen

14 Eigenschappen van gevormde gassen GasGeurGeurdrempel (ppm) Toxiciteitsgrens (gemiddelde) (ppm) Toxiciteitsgrens (acuut) (ppm) Fysiologisch Effect MethaanGeen-n.a. Verstikkend Waterstof sulfide Rotte eieren 0,71015Toxisch Methyl mercaptaan Sterke lookgeur 0.50,5n.a.Toxisch Kooldioxidegeen-500011000Verstikkend

15 Toxiciteit van geproduceerd biogas Biogas = combinatie van potentieel gevaarlijke gassen –Methaan (CH 4 ) – 50-75% Verstikking bij 87% door gebrek aan zuurstof –Kooldioxide (CO 2 ) – 25-50% Gevaar voor gezondheid en leven vanaf 5% Bewusteloosheid binnen de minuut bij 11% Stuiptrekkingen bij 25-35% –Waterstofsulfide (H 2 S) Gevaar voor gezondheid vanaf 10 ppm!! Imminent levensgevaar (ademhaling stopt) vanaf 500 ppm Verstikkingsgevaar (afgesloten ruimten) –Zorg voor voldoende zuurstof !

16 Pathogenen Mengsel in de vergister bevat veel pathogenen –Vergisting is gebaseerd op populaties bacteriën → vaak niet volledig geïdentificeerd –Materiaal afkomstig van Dierlijk mest Waterzuiveringsslib → bevat veel pathogene organismen → worden tijdens vergisting gedeeltelijk afgebroken (hogere T) → houd rekening met onvolledige afbraak Te nemen maatregelen –Contact met reactorinhoud/digestaat vermijden –Hygiënische normen na contact (handen wassen, …)

17 Geur als waarschuwing? H 2 S → geur van rotte eieren → ga niet op enkel de geur af → geur wordt na bepaalde tijd niet meer waargenomen → gas is reukloos in de gevaarlijke concentraties

18 Na vergisting? Houd ook rekening met navergisting van het digestaat –Vaak niet volledig uitgegist –Ook in verwerking kunnen nog gassen gevormd worden

19 Onderhoudswerkzaamheden Vaak bron van ongevallen Bij biogas vooral letten op –Werken in afgesloten ruimten: verstikkingsgevaar –Gevaar op resthoeveelheid gas: eventuele explosies

20 Overzicht biogas-installatie

21 Thermische valorisatie

22 Elektrische valorisatie

23 Overdrukkleppen Met beveiliging vlamterugslag + beveiliging onderdruk

24 Vlamdovers

25 Terugslagklep

26 Drukregelaar leidingen

27 Vlamvanger Combinatie vlamdover, klep voor afsluiten brandstoftoevoer

28 Conclusie: Is vergisting gevaarlijk? Aan biogasproductie zijn gevaren verbonden net als: –Andere industriële activiteiten –Het verkeer (auto’s, vliegtuigen) –Elektriciteit –En zelfs water Indien enkele maatregelen in acht worden genomen is een veilige werking zeker mogelijk !

29 Nog vragen?


Download ppt "Veiligheid van biogasinstallaties Prof. dr. ir. Raf Dewil Dept. Chemische Ingenieurstechnieken."

Verwante presentaties


Ads door Google