De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

11 Werken in een besloten ruimte. Workshop – infodag contactpersonen & directie 31/07/2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "11 Werken in een besloten ruimte. Workshop – infodag contactpersonen & directie 31/07/2014."— Transcript van de presentatie:

1

2 11 Werken in een besloten ruimte. Workshop – infodag contactpersonen & directie 31/07/2014

3 2Probleemstelling Problematiek: Personeel + leerlingen klagen over geurhinder in de toiletten. De preventieadviseur en de arbeidsgeneesheer hebben tijdens hun jaarlijkse rondgang opmerkingen gemaakt over dit item. Deze problematiek kan opgelost worden ofwel door de lokale werkman ofwel door de mobiele ploeg ofwel door een extern bedrijf. 31/07/2014

4 3 De toegang tot de kruipkelder ziet er als volgt uit: Situatieschets 31/07/2014

5 4 Situatieschets De toegang tot de kruipkelder ziet er als volgt uit: 31/07/2014

6 5 Situatieschets De kruipkelder ziet er als volgt uit:

7 631/07/2014 Situatieschets De kruipkelder ziet er als volgt uit:

8 731/07/2014 Situatieschets De kruipkelder ziet er als volgt uit:

9 De afvoerbuizen van de wastafels zien er als volgt uit: 831/07/2014 Situatieschets

10 Hoe pak je dit als directie, contactpersoon aan? 9 Probleemstelling 31/07/20149

11 10 Oplossing 31/07/2014

12

13 1231/07/2014 Oplossing De aangereikte oplossing is slechts een leidraad. Een besloten ruimte is een ruimte 1 : die niet bestemd is voor een continu verblijf van werknemers en met een besloten karakter en waar een gevaarlijke atmosfeer aanwezig is of kan zijn. Beperkte of moeilijke toegangsmogelijkheden en een beperkte natuurlijke ventilatie van een ruimte wijzen op een besloten karakter van de ruimte. 1 Federaal Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid - Directie van de chemische risico’s (2002). Toezicht en redding bij het betreden van besloten ruimten.

14 13 Oplossing Werd er rekening gehouden met: 1. 1. Organisatie en planning? 2. 2. Veilig werken in een besloten ruimte? 3. 3. Werfinrichting? 4. 4. Behandeling afvalmaterialen? 5. 5. In de praktijk ! 31/07/201413

15 1. 1.Organisatie en planning : Afzonderlijk tewerkgestelde werknemers? Is er cf. ARAB art. 53, 54ter, 625, 453, 462bis, het K.B. 13 maart 1998 een procedure “werken in een besloten ruimte”? Werd rekening gehouden met: Mogelijke aanwezigheid van asbesthoudend materiaal? Het niet aanwezig zijn van verlichting in de kruipkelder? Mogelijks onvoldoende verluchting in de besloten ruimte? De mogelijkheid dat verbrandingsgassen van externe toestellen binnendringen in de kruipkelder? Gebruik van zuurstofverbruikende (laswerkzaamheden) toestellen in de kruipkelder? 1431/07/2014 Oplossing

16 1. 1.Organisatie en Planning: Staat de kruipkelder droog? Is er ongedierte aanwezig? Welke elektrisch arbeidsmiddelen zal men gebruiken? Is het aanwezige gereedschap aangepast aan de omgevingsfactoren (water)? Hoe zit het met de toegankelijkheid + toegangsmiddelen van de kruipkelder? Zijn er al dan niet producten met gevaarlijke eigenschappen (lijmen op basis van solventen, lood, …) die moeten bewerkt/verwerkt worden? Is er een systeem van werkvergunningen in voege?werkvergunningen Werd de school op de hoogte gebracht van de eventuele datum van de interventie? … 1531/07/2014 Oplossing

17 1631/07/2014 Oplossing Zie procedure PRO 12 (www.g-o.be/preventie --> procedures )procedure PRO 12 Zie procedure PRO 06 (

18 1. 1.Organisatie en planning. Organisatie: De nodige voorzieningen om de besloten ruimte geforceerd te beluchten zijn aanwezig en functioneel. Voor het uitvoeren van de R.A. is een geschikt, conform, door een EDTC gekeurd veiligheidsharnas + voldoende lange leeflijn ter beschikking. Een toezichter, die instructies ontvangen heeft en voorzien is van een functioneel communicatie- middel met mogelijkheid om hulpdiensten en anderen te verwittigen, is permanent aanwezig. De vereiste PBM zijn beschikbaar (helm, P3 masker  asbest, …). Vooraleer de kelder te betreden werd de risicoanalyse uitgevoerd!risicoanalyse 1731/07/2014 Oplossing

19 1831/07/2014 Oplossing 2. Veilig werken in een besloten ruimte. Aankoop / gebruik correct materiaal: Afhankelijk van de risicoanalyse worden de geschikte middelen (o.a. wegwerpwerkkledij + P3 mondmaskers) aangekocht en ter beschikking gesteld van de uitvoerder(s). Indien elektrisch aangedreven gereedschappen nodig zijn, dan wordt de voorkeur gegeven aan toestellen op batterijen. Is dit niet mogelijk, dan worden toestellen gebruikt die dubbel geïsoleerd zijn en die werken op een spanning die geleverd wordt door een veiligheidstransformator die buiten de besloten ruimte opgesteld staat. Per transformator wordt max. 1 toestel aangesloten.

20 1931/07/2014 Oplossing 2. 2.Veilig werken in een besloten ruimte. Aankoop / gebruik correct materiaal: Is de te betreden ruimte droog, dan mogen verlichtingstoestellen op 230V gebruikt worden indien ze: mechanisch beschermd zijn en buiten handbereik opgesteld staan OFWEL werken op een spanning die geleverd wordt door een veiligheidstransformator die buiten de besloten ruimte opgesteld staat. Per transformator wordt max. 1 toestel aangesloten.

21 Oplossing Verlengkabels zijn in goede toestand, ze zijn geschikt voor de heersende uitwendige invloeden (rubberstekker, min. I.P. 44, kabels zijn van het type H07 RN-F (CTMB-kabel). 31/07/2014

22 Permanente beluchting gebeurt door een ventilator (al dan niet voorzien van een luchtslang) met voldoende hoog debiet. De ventilator staat zodanig opgesteld dat: hij de toegang van de besloten ruimte niet hindert buitenlucht in de besloten ruimte blaast 2131/07/2014 Oplossing

23 3. Werfinrichting. Afbakening van de werkzone. Inrichten van de werf (stockering van materialen,…). Doorgangen en evacuatiewegen. Minimale verlichtingssterkte op de werf. Elektriciteitsvoorziening voor de werf. Zie eveneens procedure werken met derden.procedure werken 2231/07/2014 Oplossing

24 4. Behandeling van afvalmaterialen. Producten met gevaarlijke eigenschappen (vb. loodhoudende metalen). Duidelijke instructies om niet te eten en te drinken tijdens de uitvoering van de werken. Instructie om en mogelijkheid voorzien tot wassen van de handen. Restmaterialen (w.o. loden buizen) onmiddellijk op een correcte wijze (buiten bereik van kinderen) opslaan en nadien legaal verwijderen. 2331/07/2014 Oplossing

25 2431/07/2014 Oplossing Oplossing

26 5. 5.In de praktijk!In de praktijk 2531/07/2014 Oplossing

27 Vragen 26 26


Download ppt "11 Werken in een besloten ruimte. Workshop – infodag contactpersonen & directie 31/07/2014."

Verwante presentaties


Ads door Google