De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Werken in een besloten ruimte.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Werken in een besloten ruimte."— Transcript van de presentatie:

1 Werken in een besloten ruimte.
4/04/2017 Werken in een besloten ruimte. Workshop – infodag contactpersonen & directie 4/04/2017 1

2 Probleemstelling Problematiek:
4/04/2017 Problematiek: Personeel + leerlingen klagen over geurhinder in de toiletten. De preventieadviseur en de arbeidsgeneesheer hebben tijdens hun jaarlijkse rondgang opmerkingen gemaakt over dit item. Deze problematiek kan opgelost worden ofwel door de lokale werkman ofwel door de mobiele ploeg ofwel door een extern bedrijf. 4/04/2017

3 Situatieschets De toegang tot de kruipkelder ziet er als volgt uit:
4/04/2017 Situatieschets De toegang tot de kruipkelder ziet er als volgt uit: Geef een aanzet! 4/04/2017

4 Situatieschets De toegang tot de kruipkelder ziet er als volgt uit:
4/04/2017 De toegang tot de kruipkelder ziet er als volgt uit: 4/04/2017

5 Situatieschets De kruipkelder ziet er als volgt uit: 4/04/2017

6 Situatieschets De kruipkelder ziet er als volgt uit: 4/04/2017

7 Situatieschets De kruipkelder ziet er als volgt uit: 4/04/2017

8 Situatieschets De afvoerbuizen van de wastafels zien er als volgt uit:
4/04/2017

9 Probleemstelling Hoe pak je dit als directie, contactpersoon aan?
4/04/2017 Probleemstelling Hoe pak je dit als directie, contactpersoon aan? 4/04/2017 9

10 4/04/2017 Oplossing 4/04/2017

11 Save this template as a presentation (.ppt file) on your computer.
Using this PowerPoint break timer This PowerPoint slide uses images, custom animation, and timing to provide a countdown timer that you can use in any presentation. When you open the template, you’ll notice that the timer is set at 00:00. However, when you start the slide show, the timer will start at the correct time and count down by 1-minute intervals until it gets to 1 minute. At that point, it will count down in two 30-seconds intervals to 00:00. To insert this slide into your presentation Save this template as a presentation (.ppt file) on your computer. Open the presentation that will contain the timer. On the Slides tab, place your insertion point after the slide that will precede the timer. (Make sure you don't select a slide. Your insertion point should be between the slides.) On the Insert menu, click Slides from Files. In the Slide Finder dialog box, click the Find Presentation tab. Click Browse, locate and select the timer presentation, and then click Open. In the Slides from Files dialog box, select the timer slide. Select the Keep source formatting check box. If you do not select this check box, the copied slide will inherit the design of the slide that precedes it in the presentation. Click Insert. Click Close. 4/04/2017

12 De aangereikte oplossing is slechts een leidraad.
Een besloten ruimte is een ruimte1: die niet bestemd is voor een continu verblijf van werknemers en met een besloten karakter en waar een gevaarlijke atmosfeer aanwezig is of kan zijn. Beperkte of moeilijke toegangsmogelijkheden en een beperkte natuurlijke ventilatie van een ruimte wijzen op een besloten karakter van de ruimte. 1 Federaal Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid - Directie van de chemische risico’s (2002). Toezicht en redding bij het betreden van besloten ruimten. 4/04/2017

13 Oplossing Werd er rekening gehouden met: Organisatie en planning?
4/04/2017 Oplossing Werd er rekening gehouden met: Organisatie en planning? Veilig werken in een besloten ruimte? Werfinrichting? Behandeling afvalmaterialen? In de praktijk ! 4/04/2017 13

14 Oplossing Organisatie en planning :
Afzonderlijk tewerkgestelde werknemers? Is er cf. ARAB art. 53, 54ter, 625, 453, 462bis, het K.B. 13 maart 1998 een procedure “werken in een besloten ruimte”? Werd rekening gehouden met: Mogelijke aanwezigheid van asbesthoudend materiaal? Het niet aanwezig zijn van verlichting in de kruipkelder? Mogelijks onvoldoende verluchting in de besloten ruimte? De mogelijkheid dat verbrandingsgassen van externe toestellen binnendringen in de kruipkelder? Gebruik van zuurstofverbruikende (laswerkzaamheden) toestellen in de kruipkelder? 4/04/2017

15 Oplossing Organisatie en Planning: Staat de kruipkelder droog?
Is er ongedierte aanwezig? Welke elektrisch arbeidsmiddelen zal men gebruiken? Is het aanwezige gereedschap aangepast aan de omgevingsfactoren (water)? Hoe zit het met de toegankelijkheid + toegangsmiddelen van de kruipkelder? Zijn er al dan niet producten met gevaarlijke eigenschappen (lijmen op basis van solventen, lood, …) die moeten bewerkt/verwerkt worden? Is er een systeem van werkvergunningen in voege? Werd de school op de hoogte gebracht van de eventuele datum van de interventie? 4/04/2017

16 Oplossing Zie procedure PRO (www.g-o.be/preventie --> procedures) Zie procedure PRO 06 ( 4/04/2017

17 Oplossing Organisatie en planning. Organisatie:
De nodige voorzieningen om de besloten ruimte geforceerd te beluchten zijn aanwezig en functioneel. Voor het uitvoeren van de R.A. is een geschikt, conform, door een EDTC gekeurd veiligheidsharnas + voldoende lange leeflijn ter beschikking. Een toezichter, die instructies ontvangen heeft en voorzien is van een functioneel communicatie-middel met mogelijkheid om hulpdiensten en anderen te verwittigen, is permanent aanwezig. De vereiste PBM zijn beschikbaar (helm, P3 masker  asbest, …). Vooraleer de kelder te betreden werd de risicoanalyse uitgevoerd! 4/04/2017

18 Oplossing 2. Veilig werken in een besloten ruimte.
Aankoop / gebruik correct materiaal: Afhankelijk van de risicoanalyse worden de geschikte middelen (o.a. wegwerpwerkkledij + P3 mondmaskers) aangekocht en ter beschikking gesteld van de uitvoerder(s) . Indien elektrisch aangedreven gereedschappen nodig zijn, dan wordt de voorkeur gegeven aan toestellen op batterijen. Is dit niet mogelijk, dan worden toestellen gebruikt die dubbel geïsoleerd zijn en die werken op een spanning die geleverd wordt door een veiligheidstransformator die buiten de besloten ruimte opgesteld staat. Per transformator wordt max. 1 toestel aangesloten. 4/04/2017

19 Oplossing Veilig werken in een besloten ruimte.
Aankoop / gebruik correct materiaal: Is de te betreden ruimte droog, dan mogen verlichtingstoestellen op 230V gebruikt worden indien ze: mechanisch beschermd zijn en buiten handbereik opgesteld staan OFWEL werken op een spanning die geleverd wordt door een veiligheidstransformator die buiten de besloten ruimte opgesteld staat. Per transformator wordt max. 1 toestel aangesloten. 4/04/2017

20 Oplossing Verlengkabels zijn in goede toestand, ze zijn geschikt voor de heersende uitwendige invloeden (rubberstekker, min. I.P. 44, kabels zijn van het type H07 RN-F (CTMB-kabel). 4/04/2017

21 Oplossing Permanente beluchting gebeurt door een ventilator (al dan niet voorzien van een luchtslang) met voldoende hoog debiet. De ventilator staat zodanig opgesteld dat: hij de toegang van de besloten ruimte niet hindert buitenlucht in de besloten ruimte blaast 4/04/2017

22 Oplossing 3. Werfinrichting. Afbakening van de werkzone.
4/04/2017 Oplossing 3. Werfinrichting. Afbakening van de werkzone. Inrichten van de werf (stockering van materialen,…). Doorgangen en evacuatiewegen. Minimale verlichtingssterkte op de werf. Elektriciteitsvoorziening voor de werf. Zie eveneens procedure werken met derden. Inrichten werf: waar worden nieuwe lampen geplaatst, oude lampen, gereedschap, voertuig, … Evacuatiewegen: dienen steeds vrij te zijn. Indien trappen dienen afgezet te worden dan personeel in kennis stellen dat trap tijdelijk afgezet wordt. 4/04/2017

23 Oplossing 4. Behandeling van afvalmaterialen.
Producten met gevaarlijke eigenschappen (vb. loodhoudende metalen). Duidelijke instructies om niet te eten en te drinken tijdens de uitvoering van de werken. Instructie om en mogelijkheid voorzien tot wassen van de handen. Restmaterialen (w.o. loden buizen) onmiddellijk op een correcte wijze (buiten bereik van kinderen) opslaan en nadien legaal verwijderen. 4/04/2017

24 Oplossing Oplossing 4/04/2017

25 Oplossing In de praktijk! 4/04/2017

26 4/04/2017 Vragen 4/04/2017 26


Download ppt "Werken in een besloten ruimte."

Verwante presentaties


Ads door Google