De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

11 Aankoopbeleid Workshop – infodag contactpersonen & directie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "11 Aankoopbeleid Workshop – infodag contactpersonen & directie."— Transcript van de presentatie:

1 11 Aankoopbeleid Workshop – infodag contactpersonen & directie

2 2Probleemstelling Aankopen door de school van arbeidsmiddelen, toegangsmiddelen,persoonlijke beschermings- middelen, speeltoestellen.   Arbeidsmiddelen:machines,handwerktuigen, tuinonderhoudswerktuigen, enz.   Arbeidsmiddelen: vaatwasser, kookplaten, keukenrobot, enz.   Ladders, rolsteigers   Speeltoestellen en ondergrond speeltuinen

3 3 Situatieschets Welke procedure te volgen? Wie doet wat ?  Aankoop, bestelling ( KB arbeidsmiddelen van 1993 art. 8, de 3 groene lichten )   WIE? Iedereen op zijn beleidsniveau: directie, TAC, econoom enz.   Vooronderzoek: waar te gebruiken? Door wie te gebruiken? Omgevingsfactoren, enz.   Offerte met veiligheidseisen en technische eisen   Bestelformulier of lastenboek   Steeds volgens vigerende wetgeving   Advies vragen aan de PA voor eventuele bijkomende eisen inzake veiligheid (CE = vermoeden van overeenstemming)   Te leveren documenten

4 Procedure  3 groene lichten ( art. 8 KB arbeidsmiddelen) 1 bestelbon   Formulering bij bestelling van de algemene en veiligheidseisen Naleving vigerende wetgeving ( CE, andere KB’s, basisnorm machineveiligheden, normen …) Bijkomende veiligheidseisen PA en visum 2 levering   Controle of levering overeenkomt met bestelling (arbeidsmiddel, technische eisen, veiligheidseisen, documenten, conformiteit, plaatsing, aansluiting) 3 indienststelling door HL en PA   Controle omgevingsfactoren, CE attesten, instructies enz.

5 Wetgeving Arbeidsmiddelen: Richtlijnen CE (machinerichtlijn, laagspanning, EMC, richtlijn gastoestellen enz.) Minimum veiligheidsvoorschriften KB arbeidsmiddelen (bijlage 1) en Richtlijn 2009/104/EG Speeltoestellen: EN 1176 en EN 1177 Ladders: EN 131 en VGS label of bvb TUV GS Rolsteigers: EN 1004 en VGS label of bvb TUV GS PBM: Volgens de normen naargelang gebruik. 5

6 6 Werkwijze bij case Hoe pakt men het aan?   Wie doet wat? Vooronderzoek? Opmaak bestelbon? Opmaak veiligheidseisen? Opmaak technische eisen?   Waar te gebruiken? Geschikte omgeving?   Opmaak bestek ?: vigerende wetgeving en veiligheidseisen? Restrisico’s: PBM’s ?   Bestelling, wie? Verdere Informatie bij de PA’s en powerpoint tijdens de cases

7 Procedure 7 www.g-o.be/preventie Procedures PRO….. Wetgeving Preventieregister: bestelbon, speeltoestellen

8 Vragen 8


Download ppt "11 Aankoopbeleid Workshop – infodag contactpersonen & directie."

Verwante presentaties


Ads door Google