De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

© CBG-MEB POM-non-POM Wijziging kanalisatie diergeneesmiddelen voor voedselproducerende dieren.

Verwante presentaties


Presentatie over: "© CBG-MEB POM-non-POM Wijziging kanalisatie diergeneesmiddelen voor voedselproducerende dieren."— Transcript van de presentatie:

1 © CBG-MEB POM-non-POM Wijziging kanalisatie diergeneesmiddelen voor voedselproducerende dieren

2 © CBG-MEB Richtlijn 2001/82, gewijzigd met 2004/28 en Richtlijn 2006/130 •….alle middelen voor voedselproducerende dieren zijn/worden enkel beschikbaar voor gebruik op voorschrift ( art. 66-3) •NL-consequentie: alle “VRIJE” middelen enkel op voorschrift = gekanaliseerd •…er zijn uitzonderingen mogelijk…. (art. 67-aa)

3 © CBG-MEB NL implementatie •Uitvoerig overleg met de sectoren o.a. in “klankbordgroep o.l.v. LNV –”Uitzonderingscriteria: NL mening ingebracht in Brussel t.b.v. EU-brede criteria –Recept, voorschrijven en afleveren –NL implementatie van uitzonderingscriteria

4 © CBG-MEB EU-uitzonderingscriteria van voorschriftplicht •Toediening vereist geen specifieke kennis of vaardigheid •Ook bij onjuiste toediening geen risico`s (mens/dier/milieu) •SPC bevat geen waarschuwingen mbt enstige bijwerkingen •Middel / werkzame stof kent geen historie van ernstige bijwerkingen •SPC bevat geen contra-indicaties in relatie tot andere non- POM middelen •Geen bijzondere bewaarcondities •Ook bij onjuist gebruik geen risico op residuen •Ook bij onjuist gebruik geen risico op resistentie-ontwikkeling

5 © CBG-MEB EU “suggereert” uitzonderingen ( = nonPOM) voor: •Ijzerinjecties voor biggen •Vitamins •Mineralen •Sporenelementen •Electrolyten, •Ca en Mg zouten in injecties voor rund •Laxeermiddelen, •Antidiarree, •Antimycotica •Desinfectantia/antiseptica •“Bepaalde” ectoparasitica en anthelmintica •Expectorantia •Mucolytica, •Kruiden •Homeopathica •“Carbohydrates” •Antacids,

6 © CBG-MEB Middelen die “VRIJ” blijven •Antidiarree middelen •IV vloeistoffen voor rund, melk- kopziekte, Ca en Mg •Stofwisselingscorrigerende middelen •Desinfectantia en antiseptica •Middelen tegen uitwendige parasieten zonder werking tegen inwendige parasieten •Slijmoplossers •Kruidengeneesmiddelen •Homeopatische middelen •Ijzerinjecties voor biggen/kalveren •Laxeermiddelen •Maagzuursecretieremmers •Ondersteunend bij huidaandoeningen •Vitamines,electrolyten,mineralen,sporenelementen

7 © CBG-MEB Veranderingen: van VRIJ naar URA (middelen (mede) voor voedselprod. dieren) •Ontwormingsmiddelen •Middelen tegen parasieten •Middelen tegen schimmels •Kalmeringsmiddelen •Niet-steroïde pijn, koorts en ontstekingsremmers •+ amitraz (Tactic) en diazinon (Neocidol) •Lijst met middelen komt beschikbaar op website

8 © CBG-MEB Kanalisatie •Huidige UDD middelen: geen verandering •Huidige UDA middelen: geen verandering behalve Ca/Mg infuus •Huidige “VRIJE” middelen: wèl veranderingen •Deel blijft VRIJ, deel wordt URA (= nieuw) •URA=Uitsluitend Afleveren op Recept •Af te leveren door erkende handelaar met minimaal A-vergunning

9 © CBG-MEB Recept, voorschrijven en uitleveren •Recept: (minimale criteria? geen vormvoorschrift? geen centrale (overheids)uitgever? rol voor sectoren?) •Mogelijke minimale criteria, staan nog ter discussie –Datum van uitschrijven –Naam en reg.nr. Van diergeneesmiddel –Diersoort –Hoeveelheid –NAW dierenarts –NAW ontvanger –Wachttermijn •Recept “omgangsregelingen”: nog ter discussie

10 © CBG-MEB Voorschrijven en afleveren •Dierenarts is (in NL) de enige voorschrijver •Afleveraars met een A (afleveren) – vergunning mogen bepaalde recepten van dierenartsen honoreren •Relatie voorschrijven en diagnose: zie Wet Uitoefening Diergeneeskunde •Bij afleveren door behandelend dierenarts zelf, wel “logboek-info” mee te leveren •Kanalisatie en afleveren: –UDD: niet afleveren –UDA: afleveren door dierenarts zelf of apotheker op recept –URA: afleveren door dierenarts/apotheker/ leverancier –“VRIJ” zonder recept verkrijgbaar en toe te passen

11 © CBG-MEB Wat staat er (nog) te gebeuren? •NL-implementatie naar Brussel: vóór april •(Publicatie) aanpassing Diergeneesmiddelenregeling • Van kracht op 1 oktober 2007 •Publicatie lijst middelen van VRIJ naar URA (april?) •Aanpassing kanalisatiestatus “door minister” •Voorwaarden recept •Overgangsregeling •Informering sectoren •Recept nodig voor sportpaarden? •Review kanalisatie-criteria “in den algemene” (dus ook mbt UDA/UDD en gezelschapsdieren)2008?


Download ppt "© CBG-MEB POM-non-POM Wijziging kanalisatie diergeneesmiddelen voor voedselproducerende dieren."

Verwante presentaties


Ads door Google