De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

21-3-20151 Bestrijden van aardappelopslag met handapparatuur Veiligheidsinstructie voor het met handapparatuur (selector of onkruidstrijker) bestrijden.

Verwante presentaties


Presentatie over: "21-3-20151 Bestrijden van aardappelopslag met handapparatuur Veiligheidsinstructie voor het met handapparatuur (selector of onkruidstrijker) bestrijden."— Transcript van de presentatie:

1 21-3-20151 Bestrijden van aardappelopslag met handapparatuur Veiligheidsinstructie voor het met handapparatuur (selector of onkruidstrijker) bestrijden van aardappelopslag met behulp van gewasbeschermingsmiddelen op basis van glyfosaat. Veiligheidsinstructie aardappelopslag

2 Geldigheid Het bewijs dat instructie is gevolgd is 5 jaar geldig. Het is alleen geldig voor het met handapparatuur (selector of onkruidstrijker) bestrijden van aardappelopslag met behulp van gewasbeschermingsmiddelen op basis van glyfosaat. Dus: oNiet geldig voor het vullen van de apparatuur. oNiet geldig voor het schoonmaken van de apparatuur. Zorg dat je de kopie van de instructie bij je hebt bij het bij de bestrijding vaan aardappelopslag. 21-3-20152Veiligheidsinstructie aardappelopslag

3 Algemene maatregelen Voorkom contact met het middel. Werk volgens de afgesproken werkwijze. Gebruik goed werkende apparatuur, meld storingen direct bij de leidinggevende. Zorg dat je de alarmnummers kent en hebt voorgeprogrammeerd in je telefoon. Voorkom beschadiging / morsen / lekken tijdens transport. Niet roken, eten of drinken tijdens het werk. Was de handen voor het eten, etc. en voor en na toiletbezoek Draag indien nodig de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen. Neem een kopie van instructie vakbekwaamheid gewasbescherming mee. 21-3-20153Veiligheidsinstructie aardappelopslag

4 Gevaren voor mens, dier en milieu Glyfosaat kan de ogen beschadigen en is irriterend voor de huid. Er zijn geen bijzondere gevaren voor mensen en milieu als er gewerkt wordt volgens de gebruiksaanwijzingen op het etiket en deze veiligheidsinstructie 21-3-20154Veiligheidsinstructie aardappelopslag

5 Wat als het misgaat (1) Algemene maatregelen –Direct een bedrijfshulpverlener inschakelen –Buiten de gevaarlijke zone brengen. –Ligging en vervoer in stabiele zijligging. –Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken en veilig verwijderen. –Zorg dat je een etiket of veiligheidsinformatieblad bij de hand hebt als er een arts geraadpleegd moet worden. 21-3-20155Veiligheidsinstructie aardappelopslag

6 Wat als het misgaat (2) Inademing: –Onmiddellijk een arts raadplegen. –In de frisse lucht brengen. –Het slachtoffer warm en rustig houden. Contact met de huid: –Met veel water wassen. –Als de klachten aanhouden, een arts raadplegen. 21-3-20156Veiligheidsinstructie aardappelopslag

7 Wat als het misgaat (3) Contact met de ogen: –Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met veel water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen. –Contactlenzen verwijderen –Onmiddellijk een arts raadplegen. Inslikken: –GEEN braken opwekken. –Mond spoelen. –Onmiddellijk een arts raadplegen 21-3-20157Veiligheidsinstructie aardappelopslag

8 Noodmaatregelen bij lekkages, verspilling, etc. 21-3-2015 Persoonlijke (voorzorgs)maatregelen –Vermijd contact met het product. –In overleg met de leidinggevende bepalen of het middel opgeruimd moet worden. –Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken. Milieu(voorzorgs)maatregelen –Niet in oppervlaktewater, riolering en grondwater laten terecht komen. 8Veiligheidsinstructie aardappelopslag


Download ppt "21-3-20151 Bestrijden van aardappelopslag met handapparatuur Veiligheidsinstructie voor het met handapparatuur (selector of onkruidstrijker) bestrijden."

Verwante presentaties


Ads door Google