De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

27-10-10 Biologische agentia in de buitendienst. Pagina 2 Inhoud 1. Wat zijn biologische agentia? 2. Blootstelling en effecten biologische agentia 3.

Verwante presentaties


Presentatie over: "27-10-10 Biologische agentia in de buitendienst. Pagina 2 Inhoud 1. Wat zijn biologische agentia? 2. Blootstelling en effecten biologische agentia 3."— Transcript van de presentatie:

1 27-10-10 Biologische agentia in de buitendienst

2 Pagina 2 Inhoud 1. Wat zijn biologische agentia? 2. Blootstelling en effecten biologische agentia 3. Soorten infecties, barrières en besmettingswegen 4. Preventie 5. Kwetsbare groepen 6. Hoe kunnen risico's bepaald worden? 7. Wat te doen bij een (vermoede) besmetting? 8. Prik-, snij- of bijtaccidenten

3 Pagina 3 Wat zijn biologische agentia? Micro-organismen niet zichtbaar met blote oog. Overal in omgeving aanwezig.

4 Pagina 4 Wat zijn de gevolgen van biologische agentia? Overgrote deel is onschadelijk maar er zijn er ook die schadelijk zijn met de mogelijke effecten: 1.geen waarneembare klachten 2.tijdelijke klachten 3.chronische klachten 4.dodelijk afloop

5 Pagina 5 Infecties van dier op mens Besmetting door: 1.contact met (dode) dieren 2.contact met dierlijk materiaal (haren, uitwerpselen, urine) 3.contact met besmette grond 4.eten van besmet voedsel 5.inademen van aerosolen of fijn stof 6.parasieten (vlooien, teken, muggen, wespen)

6 Pagina 6 Infecties van mens op mens Besmetting door: prik- snij- of bijtwonden als gevolg van agressie

7 Pagina 7 Barrières Micro-organismen zijn overal aanwezig echter (normaliter) weinig te vrezen wegens vele barrières. Infectieketen, micro-organismen moeten: 1. in voldoende mate aanwezig zijn 2. een bepaalde weg afleggen 3. in leven blijven tijdens deze weg 4. een ingang vinden in het lichaam 5. aanwezige afweersysteem overwinnen

8 Pagina 8 Hoe kun je besmet raken? I 1.Huid 2.Ademhalingswegen 3.Slijmvliezen 4.Maagdarmkanaal 5.Combinatie van effecten

9 Pagina 9 Hoe kun je besmet raken? II Huid De huid vormt een ondoordringbare barrière. Echter, beschadigingen als: snij-, prik-, brand-, of schaafwonden doorbreken deze barrière Gevolgen kunnen zijn: Hepatitis, HIV of ziekte van Lyme

10 Pagina 10 Hoe kun je besmet raken? III Ademhalingswegen Micro-organismen hechten zich aan aerosolen of (fijn)stof en veroorzaken irritatie, allergie of besmetting. Gevolgen kunnen zijn: legionella of Q-koorts. Ondanks filtering neus en afweersysteem van de longen.

11 Pagina 11 Hoe kun je besmet raken? IV Slijmvliezen Gezonde slijmlagen in neus, mond. Gevolgen kunnen zijn: irritatie, ontsteking, allergie. Spatten van besmet bloed, urine of uitwerpselen kunnen in de ogen besmetting veroorzaken.

12 Pagina 12 Hoe kun je besmet raken? V Maagdarmkanaal Besmetting door inslikken Gevolg kan zijn: Salmonella Maag en darmen hebben goed afweersysteem.

13 Pagina 13 Hoe kun je besmet raken? VI Combinatie van effecten Micro-organismen kunnen via meerdere ingangen in lichaam binnentreden.

14 Pagina 14 Wat kun je er tegen doen? I Afweersystemen beschermen gezonde persoon. Toch zijn preventiemaatregelen noodzakelijk. Bio-arbeidshygiënisch principe: 1.bestrijding bij de bron 2.organisatorische maatregelen 3.technische maatregelen 4.persoonlijke verzorging 5.persoonlijke beschermingsmiddelen 6.vaccinatie

15 Pagina 15 Wat kun je er tegen doen? II Bestrijding bij de bron Voorbeelden: bestrijding nesten eikenboomprocessierups contact kadavers, urine of bloed vermijden eten uit natuur beperken (reduceren)

16 Pagina 16 Wat kun je er tegen doen? III Organisatorische maatregelen, voorbeelden: pas werkzaamheden aan seizoen aan beperk kwetsbare groepen regelmatig schoonmaken (potentiële) besmetting snel melden snelle diagnose

17 Pagina 17 Wat kun je er tegen doen? IV Technische maatregelen, voorbeelden: gebruik geen vieze kleding in voertuig vermijd contact tussen schoon en vies gebruik kadavertonnen gebruik geen vervuilde voorwerpen in voertuig reinig gebruikt gereedschap

18 Pagina 18 Wat kun je er tegen doen? V Persoonlijke verzorging, voorbeelden: wonden behandelen handen wassen niet eten en drinken op werkplek niet in werkkleding naar huis gebruik van vers water bij handen wassen

19 Pagina 19 Wat kun je er tegen doen? VI Persoonlijke beschermingsmiddelen, voorbeelden beschermende werkkleding veiligheidsschoenen geschikte handschoenen spat-/ veiligheidsbril voorlichting

20 Pagina 20 Wat kun je er tegen doen? VII Vaccinatie Meest efficiënte vorm van bescherming In beperkte mate mogelijk:  Hepatitis A en Hepatitis B  Rabiës  Tetanus Advies volgt uit RIE/ PMO Is niet verplicht, maar kan tot consequentie hebben dat werknemer niet langer deze taak kan uitvoeren (= verantwoordelijkheid werkgever)

21 Pagina 21 Kwetsbare groepen 1.Jeugdigen 2.Ouderen 3.Zwangere vrouwen 4.Personen zonder miltfunctie 5.Personen met aangeboren immuunafwijkingen 6.Gebruikers van: geneesmiddelen alcohol drugs 7.Zieken 8.Personen met ongezonde leefwijze

22 Pagina 22 Hoe bepalen we de risico's? I Risicoanalyse per functie/ taak Risico= W x B x E W = Waarschijnlijkheid wat is de verwachting dat je ermee in contact komt? kan variëren van te verwachten tot bijna onmogelijk B = Duur van de blootstelling hoe vaak kom je ermee in contact? kan variëren van voortdurend tot zeer zelden E = Ernst van het letsel wat zijn de gevolgen? kan variëren van gering tot dodelijk

23 Hoe bepalen we de risico’s? II Risico= Waarschijnlijkheid x Blootstelling x Ernst Voorbeeld: R = W x B x E= 3 x 2 x 7= 42 R < 20 zeer beperkt risico 20400 werken direct stoppen Pagina 23

24 Pagina 24 Risicoanalyse biologische agentia

25 Pagina 25 Bij (vermoede) besmetting zo spoedig mogelijk melden bij huis- en/of bedrijfsarts mogelijke oorzaak aangeven Bijzondere aandacht voor prik-,snij of bijtaccidenten: komen relatief veel voor er is (te) weinig aandacht voor de gevolgen kunnen blijvend zijn prikprotocol

26 27-10-10 Hoe is het bij ons? Pagina 26


Download ppt "27-10-10 Biologische agentia in de buitendienst. Pagina 2 Inhoud 1. Wat zijn biologische agentia? 2. Blootstelling en effecten biologische agentia 3."

Verwante presentaties


Ads door Google