De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Basis GGZ Organisatie in de regio Midden Holland; een ketenaanpak Jane de Sauvage Nolting, projectmanager.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Basis GGZ Organisatie in de regio Midden Holland; een ketenaanpak Jane de Sauvage Nolting, projectmanager."— Transcript van de presentatie:

1 Basis GGZ Organisatie in de regio Midden Holland; een ketenaanpak Jane de Sauvage Nolting, projectmanager

2 Basis GGZ organisatie MH 1.Feiten en cijfers regio Midden-Holland 2.Visie en missie Basis GGZ samenwerking MH 3.Karakteristiek zorgprogramma BGO MH i.o. 4.De rol van de POH GGZ 5.Interventieaanbod POH GGZ 6.Uitdagingen en risico’s

3 Regio Midden-Holland feiten/cijfers Stand 1 januari 2015 – 98 huisartsen – 175.000 patiënten – Dekking 75 % van Midden-Holland – 14 FTE POH GGZ 33 POH GGZ specialisten ( SPV-en / basis en GZ- psychologen, POH GGZ opgeleiden); Generalisten, spécialités K&J en verslaving

4 Visie en Missie Visie; Hoogwaardig GGZ zorg? een regionale aanpak met de lokale partijen vormt het uitgangspunt voor het optimaliseren van de geestelijke gezondheidszorg. patiënten met psychische problematiek, meer dan nu het geval is, adequaat en efficiënt behandeld kunnen worden door een team van eerstelijns zorgverleners in de directe woonomgeving van de patiënt. Toename van volume en zwaarte van psychische problematiek kan door dit team tot op zekere hoogte opgevangen worden. Versnippering van zorg, stigmatisering en onnodig dure zorg worden vermeden. Substitutie van stabiele patiënten uit de SGGZ kan plaatsvinden. Huisartsenzorg GGZ blijft expliciet huisartsenzorg en gaat haar grenzen duidelijk bewaken. De verwachting is dat de patiënttevredenheid toeneemt en dat progressie naar ernstiger klachten/ziekte gedeeltelijk wordt voorkomen.

5 Visie en Missie? Missie ketenzorgprogramma; vertalen van visie in concreet beleid Patiënt staat centraal; patiënt als belangrijkste behandelaar Kwaliteitsteam maakt kwaliteitsbeleid Schaal -en kwaliteitsvoordelen worden gehaald door het centraal organiseren van: de POH GGZ, screenings/triage-instrument, korte CGT interventies, consultatie, e-health en geïndiceerde (groeps)preventie PSY MH, GGZ MH en de ROHMH

6 Karakteristiek zorgprogramma Protocollaire GGZ, NHG standaard Zorgpaden Robuust – Signaleren en screenen, depressie, angst, slaapproblemen, verslaving, – In ontwikkeling SOLK, KOPP, Chronische psychiatrie Basiszet kwaliteitscriteria ( Toegankelijke zorg, Continuïteit van zorg, Informatie, voorlichting en educatie, Emotionele ondersteuning, empathie en respect, Patiëntgerichte omgeving) Evidence based/best practise behandelaanbod

7 De kennismaking patiënt en POH GGZ: Voorbereiding (informatie HA en/of derden?) Het 1 e gesprek; intake, triage en plan van aanpak ; wat wil de patiënt? Wat wil de huisarts, Hoe biedt je de juiste hulp aan? Wat kan de POH GGZ zelf ‘behandelen’ Doorverwijzen; wanneer, naar wie en waarom Communicatie in de (kleine) keten; netwerk! Rol van de huisarts?

8 interventieaanbod POH GGZ psycho-educatie E-health Klachtgerichte mini interventies Ultra korte behandelingen (CGT basis) Overbruggingstrajecten Motiveringstrajecten Begeleiden chronische patiënten

9 Risico’s voor de POH GGZ Zijn de verantwoordelijkheden helder? Tijd: te volle agenda’s? wachtlijst bij instanties, crisisopvang POH GGZ? Is er voldoende tijd voor netwerkvorming Is er supervisie of intervisie? Is er structureel overleg met huisarts?

10 Basis GGZ Organisatie in de regio Midden Holland, wat brengt dit de POH GGZ?  Regionale samenwerkingsafspraken  Eenduidig zorgprogramma  Heldere taken voor POH GGZ en ketenpartners  Kwaliteitsbewaking  Supervisie, intervisie en deskundigheidbevordering  Signalerende functie in de keten


Download ppt "Basis GGZ Organisatie in de regio Midden Holland; een ketenaanpak Jane de Sauvage Nolting, projectmanager."

Verwante presentaties


Ads door Google