De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Interprofessioneel leren in Communities of Practice Peter Hilderink en Hester Smeets Faculteit Gezondheidszorg Zuyd Hogeschool.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Interprofessioneel leren in Communities of Practice Peter Hilderink en Hester Smeets Faculteit Gezondheidszorg Zuyd Hogeschool."— Transcript van de presentatie:

1

2 Interprofessioneel leren in Communities of Practice Peter Hilderink en Hester Smeets Faculteit Gezondheidszorg Zuyd Hogeschool

3 Inhoud en opzet Ervaringen met gezamenlijk onderwijs Interprofessioneel onderwijs Samenwerken in curricula, T-shape of kapstok?

4 1.Hoeveel EC per jaar wordt in jaar 1 en 2 gezamenlijk met andere opleidingen gegeven? 0 EC1-11 EC11-30 EC31-40 ECmeer 2.Hoe wordt gezamenlijk onderwijs gewaardeerd in vergelijking met opleidingspecifiek onderwijs? LagerVergelijkbaarHoger 3.Wat is de reden voor gezamenlijk onderwijs? EfficiëntieInhoudelijkAnderszins

5 Is er sprake vanMultidisciplinair werken Interprofessioneel werken Verschillende disciplinesja Overlegmomentensomsja Gemeenschappelijke visieneeja Evenwaardigheid van rollenkanja Werken met éé n zorgplan neeja Weten wie waar mee bezig is met cli ë nt neeja Kennis van elkaars professienee, somsja Holistisch perspectiefkanja Cli ë ntgerichtheid Ja, vooral op mono- disciplinair niveau Ja, op breed niveau E é n verantwoordelijke als aanspreekpunt voor de cli ë nt neeja Samen verantwoordelijk voor realisatie zorgplan neeja Tsakiszides en van Royen 2012 Multidisciplinair - Interprofessioneel (gezondheidszorg)

6 Multidisciplinair werken:

7 Interprofessioneel Opleiden in de Gezondheidszorg Interprofessioneel Opleiden gebeurt wanneer twee of meer professionals leren over, van en met elkaar om te komen tot een effectievere samenwerking en betere gezondheidszorg (WHO) Waarom? Interprofessioneel samenwerken kan leiden tot een verbetering van: Gezondheidsdiensten Gebruik van gespecialiseerde klinische middelen Gezondheidsresultaten Zorg en veiligheid Interprofessioneel samenwerken kan leiden tot een vermindering van: Cliënt complicaties De lengte van verblijf in het ziekenhuis Spanningen en conflicten Ziekenhuisopnamen Sterftecijfers In de geestelijke gezondheidszorg kan interprofessioneel samenwerken: De tevredenheid verhogen van cliënt en mantelzorger Een grotere acceptatie van de behandeling bevorderen De duur van de behandeling verminderen De kosten van de zorg verminderen De incidentie van suïcide verminderen Chronisch zieke cliënten die interprofessionele zorg ontvangen: Zijn meer tevreden met hun zorg Rapporteren minder symptomen Rapporteren een verbeterde algehele gezondheid Gezondheidszorg systemen kunnen profiteren van IP samenwerken vanwege verminderde kosten door: Het opzetten en het implementeren van primaire gezondheidszorg teams Het verminderen van overbodige medische testen en de daarmee samenhangende kosten

8 Interprofessioneel Opleiden gebeurt wanneer twee of meer professionals leren over, van en met elkaar om te komen tot een effectievere samenwerking en betere gezondheidszorg (WHO) Interprofessioneel samenwerken kan leiden tot een verbetering van: Gezondheidsdiensten Gebruik van gespecialiseerde klinische middelen Gezondheidsresultaten Zorg en veiligheid Interprofessioneel samenwerken kan leiden tot een vermindering van: Cliënt complicaties De lengte van verblijf in het ziekenhuis Spanningen en conflicten Ziekenhuisopnamen Sterftecijfers In de geestelijke gezondheidszorg kan interprofessioneel samenwerken: De tevredenheid verhogen van cliënt en mantelzorger Een grotere acceptatie van de behandeling bevorderen De duur van de behandeling verminderen De kosten van de zorg verminderen De incidentie van suïcide verminderen Chronisch zieke cliënten die interprofessionele zorg ontvangen: Zijn meer tevreden met hun zorg Rapporteren minder symptomen Rapporteren een verbeterde algehele gezondheid Gezondheidszorg systemen kunnen profiteren van IP samenwerken vanwege verminderde kosten door: Het opzetten en het implementeren van primaire gezondheidszorg teams Het verminderen van overbodige medische testen en de daarmee samenhangende kosten Hoe? Interprofessioneel Opleiden in de Gezondheidszorg

9 Ervaringen met echt interprofessioneel onderwijs? 1.Nee 2.We zijn net bezig 3.Ja, verloopt overwegend problematisch 4.Ja, verloopt overwegend positief 5.Anderszins Hoe?

10 Pogingen in het verleden Bij gezondheidszorgopleidingen Zuyd: Gezamenlijk startblok in jaar 1 ‘Multiblok’ in jaar 3 Patiëntencontactdag Hoe?

11 Hindernissen ……. fysiologobiometrievpkctergo faculteit Gezondheidszorg Zuyd… OER Osiris Curri- cula tijd (gebrek aan) draagvlak

12 Hoe? Pogingen in het verleden Bij gezondheidszorg Zuyd: Gezamenlijk startblok in jaar 1 ‘Multiblok’ in jaar 3 Patiëntencontactdag => werkgroep

13 IPOS werkgroep van aantal bachelor-opleidingen gezamenlijk Bewust en systematisch werken aan gedragsverandering Formuleren gezamenlijke uitgangspunten, taal en competenties Systematische benadering van implementatie Interprofessioneel Opleiden en Samenwerken Faculteit Gezondheidszorg Zuyd

14 Opleiden in de vorm van een T? T-shaped skills From Wikipedia, the free encyclopedia The concept of T-shaped skills, or T-shaped persons is a metaphor used in job recruitment to describe the abilities of persons in the workforce. The vertical bar on the T represents the depth of related skills and expertise in a single field, whereas the horizontal bar is the ability to collaborate across disciplines with experts in other areas and to apply knowledge in areas of expertise other than one's own. The earliest reference is by David Guest in 1991. [1] Tim Brown, CEO of the IDEO design consultancy defended this approach to résumé assessment as a method to build interdisciplinary work teams for creative processes.

15 Opleiden in de vorm van een T? Jaar 1 & 2: brede basis Jr 3 & 4 spe cia li sa tie Jr 3 & 4 spe cia li sa tie Jr 3 & 4 spe cia li sa tie

16 Uitsplitsing competenties Common: alle professies bvb communicatie Complementary/individual professional: professie- specifieke competenties bvb klinische expertise Collaborative: nodig om met elkaar samen te kunnen werken

17 Uitwerking samenwerkings- competenties

18 Barr Collaborative competencies Commu- nicator Scholar Manager Expert Professional Health advocate Teamplayer Shared care plans Refer Evaluate Problem approach Consult and collaborate CanMed roles EIPEN Zuyd IP competentie raamwerk CanMEDS rollen Expert Communicator Teamspeler ManagerBelangenbehartiger Levenslang lerende Professional

19 1. Effectief kunnen samenwerken en consulteren in inter- professionele teams op basis van het begrip van de competenties die de verschillende zorgprofessionals bezitten 2. Het kunnen uitwerken van cliëntgecentreerde zorgplannen op basis van de informatie van en de interactie met de verschillende zorgprofessionals. 3. Het kunnen anticiperen op, identificeren van en het oplossen van problemen in inter-professioneel teamwork en de gezamenlijke planning 4. Het kunnen verwijzen op een passende manier naar de verschillende zorgprofessionals op basis van het begrip van de competenties die de verschillende zorgprofessionals bezitten 5. Het kunnen evalueren van inter-professionele communicatie, besluitvorming en planning van zorg op efficiëntie 5 Interprofessionele sleutel competenties Samen- werken Begrijpen IP zorgplan opstellen Probleem oplossen Verwijzen Evalueren

20 Samen- werken en begrijpen IP zorgplan nen opstellen Verwijzen Evalueren Belangenbeh artiger Teamspeler Levenslang lerende Professional Expert Communicat or Manager Kennis – vaardigheden - houding IPOS leerlijn Samenwerker Collaborative competences Probleem oplossen

21 IPOS leerlijn Jaar 1 Introductie COP's Aftrap Opdracht 1 Bijeenkomst 2 Opdracht 2 Jaar 2 Bijeenkomst 3: Workshop "Vergroten van je zeggenschap" Patiëntencontact dag Opdracht 3 Opdracht 4 Jaar 3 Opdracht 5 Stage, sociale kaart, minoren Bijeenkomst 5 Opdracht 6: Verwijsbrief Jaar 4 Opdracht 7 IP evalueren op stage IP bachelor thesis Deelname meetpunt, deelname living labs

22 Competenties om samen te werken in beeld (IPOS werkgroep, 2014)

23 Complementary those necessary to work effectively with others Client Centred Care Inter professional Competences (Barr) Common those held in common Collaborative those that distinguish one profession from another Inter professional Education (WHO) Occurs when two or more professions learn about, from and with each other to enable effective collaboration and improve health outcomes 5 key IP competences (EIPEN) 1. Consult and collaborate in IP teams 2. Work out patient-centred shared care plans 3. Anticipate, identify and remediate problems in IP teamwork 4. Make appropriate referrals 5. Evaluate inter professional teamwork Zuyd IP competentie-raamwerk uitwerken in onderwijs

24 Ontwikkelen onderwijs en inbedding in curricula

25 Inhoud Bundelen expertise docenten Ontwikkelen onderwijsUitvoeren onderwijs Samenwerkingskapstok gezondheidszorgcurricula Zuyd

26 Inhoud Bundelen expertise docenten Ontwikkelen onderwijsUitvoeren onderwijs Eindtermen onderwijsDoelen onderwijsBouwstenen Onderwijseenheden Samenwerkingskapstok gezondheidszorgcurricula Zuyd

27 Inhoud Bundelen expertise docenten Ontwikkelen onderwijsUitvoeren onderwijs EindtermenOpleidingen afzonderlijk onderwijsDoelenG: alle studenten gemeenschappelijk onderwijsBouwstenenS: 2 of meer opleidingen samen Onderwijseenheden K: keuze student Samenwerkingskapstok gezondheidszorgcurricula Zuyd

28 Inhoud Bundelen expertise docenten Ontwikkelen onderwijsUitvoeren onderwijs EindtermenOpleidingen afzonderlijk onderwijsDoelenG: alle studenten gemeenschappelijk onderwijsBouwstenenS: 2 of meer opleidingen samen Onderwijseenheden K: keuze student …E E … D D … B B … G, S, KG … S … K Samenwerkingskapstok gezondheidszorgcurricula Zuyd Hulpmiddel: curriculumdatabase www.maius.nlwww.maius.nl

29 Concretisering Curriculumafspraken Gezondheidszorg:  Onderscheid in studiefasen: o Jaar 1+2: basiscurriculum met veel ‘vast’ onderwijs Jaar 1: => studiebekwaam Jaar 2: => stagebewaam (en voorbereiding op individuele profilering) o Jaar 3+4: => beroepsbekwaam en individuele profilering. Meer flexibel ingericht.  Samenwerkingsopdrachten in jaar 1+2 tussen opleidingen onderling  Flexibele curriculumgedeelten voor profilering, samenwerking en innovaties: o Jaar 1: tenminste 4 EC, waaronder een samenwerkingsopdracht (G, 1 EC) o Jaar 2: tenminste 4 EC, waaronder de patiëntencontactdag (G, 1 EC) o Jaar 3 en 4:  Stages: gerichte samenwerkingsopdrachten (S/G)  Meer mogelijkheden om volgorde modulen individueel aan te passen  Minor 15 EC (K)  Afstudeerproject 30 EC met mogelijkheid interprofessioneel afstudeerproject (K)

30 Onderwijsvorm: Community of Practice  Een “community who shares practice”  Groep mensen die “iets delen” o Interesse o Aandachtsgebied o Probleem o Etc…  Samenwerken om gezamenlijke èn individuele doelen te bereiken

31 Werken met IP CoP jaar 1 Opdrachten Opdracht Rondleiding Opdracht “Het eigen onderzoek” Opdracht “De eigen interventie” Face to face en digitaal Assessment IP portfolio

32 Werken met IP CoP jaar 2 In ontwikkeling Gezamenlijke opdracht met cliënt Patiëntencontactdag Assessment IP portfolio

33 Werken met IP CoP jaar 3 en 4 IP-teambesprekingen, samen met Geneeskunde In ontwikkeling: IP-verwijzen in stage Echt interprofessionele minoren Interprofessionele afstudeerprojecten Registreren en meten eindcompetenties

34 Uiteindelijk: Interprofessionele professionals!

35 Na IP opleiden…

36 Geleerd van verleden Visie en draagvlak management – docenten Betrokkenheid cliënten (Huis voor de zorg) Versterkte aandacht vanuit werkveld Structurele aanpak Enthousiasme docenten => studenten Reflectie op succes/faalfactoren Interprofessioneel Opleiden en Samenwerken Complex en bewerkelijk Nog veel te ontwikkelen, te implementeren en te borgen Maar eerste reacties zijn erg positief.

37 Samenvatting Ervaringen met gezamenlijk onderwijs Motieven voor gezamenlijk onderwijs Interprofessioneel onderwijs – Verschil met gezamenlijk en multidisciplinair onderwijs – Geen T-shaped curriculum, maar onderscheid in Common Complementary Collaborative Competenties – Samenwerkingskapstok – Uitwerking Collaborative Competenties – Succes- en faalfactoren

38 Echt interprofessioneel samenwerken verdiept en versterkt óók de specifieke beroepscompetenties peter.hilderink@zuyd.nl


Download ppt "Interprofessioneel leren in Communities of Practice Peter Hilderink en Hester Smeets Faculteit Gezondheidszorg Zuyd Hogeschool."

Verwante presentaties


Ads door Google