De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

KOP/MINOR Thema klassenmanagement/ orde in de klas

Verwante presentaties


Presentatie over: "KOP/MINOR Thema klassenmanagement/ orde in de klas"— Transcript van de presentatie:

1 KOP/MINOR Thema klassenmanagement/ orde in de klas
Bijeenkomst 1.6 6 oktober 2014 6 oktober 2014

2 Consciously, we teach what we know,
Unconsciously, we teach who we are. (Hamachek,1999, p.209)) Wat wil deze spreuk volgens jou zeggen? Hoe sluit deze spreuk aan bij tip 1 Wees niet jezelf ( wees professioneel) uit het Lessen in orde,Teitler, 2013, p.37

3 Inhoud van de les Intro thema klassenmanagement Bespreken thuiswerk wordle op papier: wat is volgens jou een goede docent? 2.Opdracht regels/afspraken 3.Begrippen: stopgedrag, ik boodschap- escalatie/correctieladder 4.Opdracht videofragment Wisselmomenten in de klas 5.Groepsopdracht cases bespreken en onderbouwen vanuit de literatuur. 6. Groepsopdracht feedback geven 7.Afsluitende opdracht

4 Doelen van de les Je kunt :
-cases met betrekking tot klassenmanagement en orde analyseren -aan de hand van cases verschillende gedragsalternatieven beargumenteren vanuit de literatuur -je eigen standpunten bepalen en verwoorden rondom begrippen klassenmanagement /orde in de klas -voor jezelf een aantal leerpunten formuleren m.b.t. orde in de klas en klassenmanagement

5 Afspraken en regels in de klas
Kijk op blz. 47/48 (Teitler.P. Lessen in orde ) naar de lijst gedrag van leerlingen. Werkvorm: denken – delen - uitwisselen Maak individueel de volgende opdrachten: 1.Maak een top 5 van gedragingen die je absoluut niet wilt in de klas? 2.Maak een top 5 van afspraken /regels die voor jouw les kunnen gelden. Je kunt gebruik maken van de lijst maar je kunt ook je eigen keuzes maken. Bespreek je antwoorden in een groepje

6 http://www.leraar24.nl/video/1420 Wisselmomenten
Wat zijn de overeenkomsten met de werkwijze van docent Rene Kneyboer en fase 4 van het DI model? Hoe zou jij een wisselmoment in de klas willen aanpakken?

7 Aandachtspunten klassenmanagement (Kounin) Geerts. W
Aandachtspunten klassenmanagement (Kounin) Geerts.W. Handboek voor leraren, hoodstuk 4, blz.128. Aandachtspunten Rol van leraar willen oppakken (de bereidheid om leiding te nemen) Alertheid /precies weten wat je wel en wat je niet wilt in de klas (gewenst en ongewenst gedrag) Goede lesvoorbereiding (in alle facetten) maken Gevarieerd gedragsrepertoire kennen om orde in de klas te kunnen creëren en handhaven ( bijv. escalatieladder, ik boodschappen, stop gedrag, erkennen, verwerpen, negeren). Goochelen met aandacht Aandacht voor wisselmomenten

8 Stopgedrag Het waarnemen van beginnend ongewenst gedrag
Dwing jezelf goed rond te kijken Zorg ervoor dat je het begin in de gaten hebt Vermijd struisvogelgedrag Niet elk ongewenst gedrag stoort Het doen stoppen van ongewenst gedrag Wees direct en effectief zonder “schade” Maak contact en reageer direct Probeer het eerst non-verbaal Vermijd discussies’/ goochelen met aandacht

9 Escalatie of correctieladder (Handboek voor leraren)
1.Bewust negeren( maar je hebt het wel gezien) 2.Leerling aankijken en ondertussen doorgaan met de les 3.Leerling aankijken en les even stopzetten 4.Naam noemen en ondertussen doorgaan met de les 5. Naam noemen en ik - boodschap geven 6. Naam noemen en waarschuwen 7. Leerling verplaatsen in de les 8. Leerling na laten komen na de les 9. Leerling straf geven 10.Leerling eruit sturen

10 Opbouw ik – boodschap benoem wat de leerling doet.
Ik zie/hoor dat …….. benoem welk effect / gevoel dat heeft op jou. Ik vind dat…… geef de leerling een gedragsalternatief. Ik wil dat je……… Opbouw ik – boodschap

11 Groepsopdracht 1 Cases klassenmanagement
Maak met behulp van kaartjes een groep van 4 studenten en verdeel 4 verschillende rollen + taken in de groep. Bespreek met je groep de uitgereikte cases, bedenk één of meerdere alternatieven voor een aanpak en gebruik voor argumentatie/onderbouwing de theorie die je voor deze bijeenkomst gelezen hebt. -Kies voor argumentatie /onderbouwing m.b.t. een case steeds een andere invalshoek vanuit de gelezen literatuur. -Beschrijf gekozen aanpak + verantwoording per case kort en krachtig op een A3 formulier.

12 Groepsopdracht 2 Feedback geven
. Verdeel de rollen opnieuw en maak een nieuwe taakverdeling. Bespreek gezamenlijk de cases en beschreven aanpak en de argumentatie/onderbouwing vanuit de literatuur . Geef feedback op de aanpak en verantwoording: Wat vind je van de gekozen aanpak? In hoeverre is de aanpak onderbouwd vanuit de literatuur? Wat vind je goed? Wat mis je in de beargumentering en onderbouwing?

13 Afsluiting Welke concrete voornemens neem je mee naar de lespraktijk?
Stel voor jezelf een smart leerdoel naar aanleiding van deze bijeenkomst.


Download ppt "KOP/MINOR Thema klassenmanagement/ orde in de klas"

Verwante presentaties


Ads door Google