De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Rotterdam, 00 januari 2007 Kijken naar kinderen Bijeenkomst 3 kwartaal 3.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Rotterdam, 00 januari 2007 Kijken naar kinderen Bijeenkomst 3 kwartaal 3."— Transcript van de presentatie:

1 Rotterdam, 00 januari 2007 Kijken naar kinderen Bijeenkomst 3 kwartaal 3

2 Vandaag  Terugblik vorige week  Waarnemen en interpreteren  Operationaliseren  Aan de slag...

3

4 Terugblik: waarnemen

5 H6 &H7 Operationaliseren  Operationaliseren: meetbaar (of zicht ) maken van begrippen/factoren/variabelen  Als pedagoog in het onderwijs verzin je eens 2 begrippen die gelijk te meten zijn en begrippen die die dat niet zijn.  Http:www.uitzendinggemist.nl/afleveringen/1070539 Http:www.uitzendinggemist.nl/afleveringen/1070539  Welke begrip wordt er in dit fragment onderzocht? Huh...? Hoe ga je dit als onderzoeker meetbar maken?

6 H6&7 Operationaliseren Opdr. In duo’s 1.Hoe zou jij het begrip empathie meetbaar maken in een observatie? hoe zie je dat aan de buitenkant? 2.Waar ga je op letten ? Hoe kom je aan deze punten? zelf bedacht? 3.Is dit begrip wel te observeren of moet je een andere onderzoeksvaardigheid gebruiken (als ondervragen) 4.Wanneer scoort iemand dan hoog op dit begrip volgens jou? 5.Hoe bepaal je dat? 6.Hoe zet je dit begrip om in een observatielijst?

7 Hoe zorgt de leraar voor een veilig en ordelijk klimaat? 1.De leraar kent elke leerling bij naam. 2.De leraar heeft oog voor de manier waarop leerlingen met elkaar omgaan en bespreekt dat zo nodig. 3.De leraar heeft oog hoe het met een leerling gaat, laat dat blijken en brengt dat zo nodig ter sprake. 4.De omgangsregels zijn duidelijk en worden met de leerlingen besproken als dat nodig is. 5.De leraar begint pas met de les als het rustig is en richt de aandacht. 6.De leraar heeft overzicht en grijpt in als regels overschreden worden. 7.De leraar heeft hoge prestatieverwachtingen. 8.De leraar stimuleert en motiveert de leerlingen om goede prestaties te leveren. 9.De leraar legt goed uit (zorgt voor een goede oriëntatiebasis) en voorziet de presentaties van de leerlingen van commentaar (feedback). 10.De leraar maakt duidelijk welk huiswerk gemaakt moet worden en hoe. 11.De leraar sluit de les ordelijk af.  Welke op- en aanmerking heb jij?

8 Operationaliseren Begrip Wat is de definitie vanuit de literatuur (rekening houdend met setting /doelgroep/leeftijd)? Welke concrete gedragingen horen hierbij? Vormgeving observatielijst

9 Een observatie lijst vormgeven  Registreren – het vastleggen van observaties, zo objectief mogelijk, zo eerlijk mogelijk zonder interpretaties en eigen kleur te geven aan wat je hebt gezien. Een foto maken!  Ongestructureerde observatie: Voordelig bij ruime onderzoeksvragen “Hoe gedraagt Tom zich in de nieuwe klas”? Je kunt alles opschrijven de observator maakt zelf selectie. Elke observator zal het net even andere selectie maken  Gestructureerde observatie: structureren van bepaalde gedraging, gedurende een bepaald periode van een bepaald persoon of personen in bepaalde situaties

10 Een observatie lijst vormgeven structureren van bepaalde gedraging: Vooraf bepalen op welke gedragingen je gaat letten aan de hand van definitie(literatuur)/ setting?/ onderzoeksvraag/doelgroep Gedurende bepaald periode Event sampling; gericht op het gedrag registeren op welke moment gedrag plaats vindt. Time sampling; op van te voren vastgestelde tijden registreren of de gedragingen al dan niet voorkomen Van bepaald persoon of personen: individu, groep of/en interactie In een bepaalde situatie: Welke situaties/activiteit/ gebeurtenis?

11 Een observatielijst vormgeven Wat is het doel van de observatie? Frequentie van woede uitbarsting vraag iets anders, dan onderzoeken wat er aan een woede uitbarsting vooraf gaat. Wat is het te observeren begrip? Welke concrete gedragingen ga je observeren? Is het een observatie van een individu, groep of interactie? Event sampling of time sampling? Wat is het tijdsinterval? Worden observatie s volledig uitgeschreven /geturfd of verdeeld in categorieën?  Welke categorieën dan?  Let op: een participerende observatie? Dat vraag om een aanpassing van de observatie lijst!

12 Opdracht observatielijst  In bijlage 4 van de SHD vind je een bestaande observatielijst. Welk begrip wordt er volgens jou in deze vragenlijst gemeten? Kan het ook nog iets anders zijn of meet de lijst echt wat het wil meten?

13 Aan de slag...  In duo’s aan je opdracht werken.

14 Volgende week -H 4& 5 Petra de Bil & herhaling artikel ‘Why do observations?”


Download ppt "Rotterdam, 00 januari 2007 Kijken naar kinderen Bijeenkomst 3 kwartaal 3."

Verwante presentaties


Ads door Google