De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

10 krachtlijnen voor een sterk basisonderwijs. Strategische verkenning VLOR De eigenheid van het basisonderwijs Missie en troeven van het basisonderwijs.

Verwante presentaties


Presentatie over: "10 krachtlijnen voor een sterk basisonderwijs. Strategische verkenning VLOR De eigenheid van het basisonderwijs Missie en troeven van het basisonderwijs."— Transcript van de presentatie:

1 10 krachtlijnen voor een sterk basisonderwijs

2 Strategische verkenning VLOR De eigenheid van het basisonderwijs Missie en troeven van het basisonderwijs in Vlaanderen

3 Hoe ontstaan? Masterplan hervorming SO Zorgen voor een vlotte doorstroming van BaO naar SO Beleidsnota onderwijs 2014-2019 Het lager onderwijs naar waarde schatten met de focus op algemene vorming Vlor Advies op eigen initiatief

4 Strategische verkenningen -Uitdiepen van een bepaald thema en er de verschillende dimensies van in kaart brengen. -is een rapport aan de Vlor en bevat geen standpunten die de raad binden. - Uit een verkenning kan een advies ontstaan, maar dat is niet noodzakelijk zo.

5 Hoe komt een verkenning tot stand? -een denkgroep schrijft een vraagstelling uit (onderwerp in kaart) -voorleggen vraagstelling aan deskundigen -deskundigen formuleren een geschreven bijdrage -voorleggen van bijdrage aan deskundigen op seminarie deskundigen formuleren een platformtekst o Artikelen van deskundigen + synthese van denkgroep => publicatie in een boek

6 Strategische verkenning

7 De basisschool als fundament voor ontwikkelen en leren INHOUD Woord vooraf door Roland Vandenberghe Platformtekst Inleiding: het basisonderwijs uitgedaagd tot analyse en reflectie Eigenheid van het basisonderwijs: construct of werkelijkheid? De basisschool beschikt over sterke troeven Reflectiekader om het basisonderwijs toekomstgericht te versterken Bijdragen deskundigen Een historische kijk op de eigenheid van het basisonderwijs in Vlaanderen Marc Depaepe, hoogleraar Historische Pedagogiek KU Leuven Cognitieve, motorische en sociaal-emotionele ontwikkeling van basisschoolkinderen Annemie Desoete, hoogleraar Leerstoornissen UGent en Arteveldehogeschool Partnerschapsmodel met ouders en leerlingen: sterke troeven in het basisonderwijs Jan De Mets, medewerker Steunpunt Diversiteit en Leren, UGent Leren in het basisonderwijs. Over zelfregulering als fundament voor een leven lang leren Koen Lombaerts, hoofddocent Educatiewetenschappen VUB Pedagogische overwegingen over de eigenaardigheid van het basisonderwijs. Pleidooi voor een pedagogische benadering van de finaliteit Maarten Simons & Jan Masschelein, Laboratorium voor Educatie en Samenleving, KU Leuven Heterogeniteit en cohesie: het basisonderwijs legt sterke kaarten op tafel Piet Van Avermaet, directeur Steunpunt Diversiteit en Leren, UGent Allemaal gelijk en toch allemaal anders. Reflecties over schoolteam, schoolorganisatie en professionaliteit in het basisonderwijs Geert Kelchtermans, hoogleraar onderwijsvernieuwing en schoolontwikkeling KU Leuven Verslag focusgesprekken met leerlingen, ouders en schoolteams

8 Vlor advies 10 fundamenten voor een sterk basisonderwijs

9 1 Een basisschool is een school op maat van kinderen een basisschool werkt kind nabij en biedt geborgenheid

10 2 Een basisschool werkt ontwikkelingsgericht werkt aan alle ontwikkelingsdomeinen speelt in op de verscheidenheid in de ontwikkeling van kinderen.

11 3 Diversiteit als kracht een krachtige en heterogene leer- en leefomgeving voor alle leerlingen

12 4 Een geïntegreerde aanpak als fundament drie manieren sprake van integratie:  het kind en zijn brede persoonlijkheidsontwikkeling staan centraal,  in het aanbod (leerstof) zijn inhouden uit de verschillende leergebieden verbonden met elkaar  de groepsleraren zijn deskundig om inhouden uit alle leergebieden te structureren in een samenhangend onderwijsaanbod

13 5 Een lerend team dat verantwoordelijkheden deelt teamleden delen verantwoordelijkheden zodat elk teamlid vanuit zijn identiteit mee vorm kan geven aan de basisschool.

14 6 Het educatief partnerschap tussen school, leerling en ouder een goede communicatie tussen alle betrokkenen waardoor een gelijkgerichte visie groeit

15 7 De basisschool en de buurt hebben elkaar veel te bieden Verbondenheid met de buurt Verbreden van het sociale, culturele en economische weefsel

16 8 Het basisonderwijs zorgt voor een brede vorming het basisonderwijs leert kinderen meer dan enkel rekenen, lezen en schrijven.

17 9 Investeren in het basisonderwijs rendeert Scholen leveren een substantiële bijdrage aan de latere leeruitkomsten en de persoonlijke ontwikkeling van kinderen, en dus aan de gehele samenleving.

18 10 Meer dan een zaak van onderwijs alleen de brede persoonlijkheidsontwikkeling stopt niet aan de schoolpoort. flankerend beleid

19 WORKSHOPS Opdracht 1 : TOP 3 vanuit PPGO Opdracht 2: TOP 3 voor ondersteuning

20 10 krachtlijnen voor een sterk basisonderwijs 1 Een basisschool is een school op maat van kinderen 2 Een basisschool werkt ontwikkelingsgericht 3 Diversiteit als kracht 4 Een geïntegreerde aanpak als fundament 5 Een lerend team dat verantwoordelijkheden deelt 6 Het educatief partnerschap tussen school, leerling en ouder 7 De basisschool en de buurt hebben elkaar veel te bieden 8 Het basisonderwijs zorgt voor een brede vorming 9 Investeren in het basisonderwijs rendeert 10 Meer dan een zaak van onderwijs alleen


Download ppt "10 krachtlijnen voor een sterk basisonderwijs. Strategische verkenning VLOR De eigenheid van het basisonderwijs Missie en troeven van het basisonderwijs."

Verwante presentaties


Ads door Google