De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

STUDIELOOPBAANCOACHING Kwartaal 4. PLANNING SLC KWARTAAL 4 Week 1: Feedback en de opleidingscompetenties Week 3: Keuze voor stage 2 Week 5: Integratie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "STUDIELOOPBAANCOACHING Kwartaal 4. PLANNING SLC KWARTAAL 4 Week 1: Feedback en de opleidingscompetenties Week 3: Keuze voor stage 2 Week 5: Integratie."— Transcript van de presentatie:

1 STUDIELOOPBAANCOACHING Kwartaal 4

2 PLANNING SLC KWARTAAL 4 Week 1: Feedback en de opleidingscompetenties Week 3: Keuze voor stage 2 Week 5: Integratie modulen Week 5: Portfolio uiterlijk inleveren voor woensdag 3 juni 22.00 uur Week 7: Gezamenlijke activiteit Week 6, 7 en 8 : Eindgesprekken in kleine groep a.d.h.v. eindopdracht portfolio met coach en mogelijk tweede beoordelaar.

3 KWARTAALOVERZICHT Kennisgestuurd: Ethiek 1 (3 EC) Mishandeling en geweld en TA (2 EC) POA Praktijkgestuurd: Project social work (7 EC) Oriënterende stage 1 (4 EC) POA Studentgestuurd: SLC (2 EC) POA Keuzevakken

4 EINDOPDRACHT SLC Portfolio in n@tschool: Jouw ontwikkeling in jaar 1, heb je alle prestatie-indicatoren behaald? 1. Inleiding 2. Evaluatie POP 3. Verantwoordingsverslag eigen professionele ontwikkeling 4. Eindconclusies 5. Bijlagen: selectie van materiaal competenties jaar 1

5 LEERDOELEN COMPETENTIE 14: PROFESSIONALISEREN Prestatie-indicator 14.1 De student is in staat uitdagende leerdoelen te formuleren die aansluiten bij zijn ambitie Check alle competenties en prestatie-indicatoren niveau jaar 1 (zie document op med.)

6 TOETSING EN BEOORDELING 1 EC = startweek en taal/diagnostische toets 1 EC = portfolio Portfolio en Eindgesprek: terugkijken en vooruitkijken Totaal = 2 EC

7 TOETSING PORTFOLIO Eindgesprek waarin je verantwoordt in hoeverre je de competenties niveau jaar 1 hebt behaald. Op basis van je portfolio geef je een presentatie over je eigen professionele ontwikkeling (Hoe je dit doet mag je zelf weten). SLC’er kiest de vorm van het eindgesprek: individueel of kleine groepen, SLC ‘er en student, of SLC’er en student met een andere docent.

8 EINDGESPREK Bijvoorbeeld de STARR methode: Situatie Taak Acties Resultaat Reflectie

9 Situatie Taak Actie = gedrag Resultaat Reflectie STARR (ook Transfer)

10 VANDAAG: FEEDBACK GEVEN

11 HOTCHAIR Groep van 4 1. Student op de hotchair vertelt over leerdoel uit POP, of studiehouding, of rol in de groep (5 min.) 2. Student gaat weg en groepje bespreekt hun visie op wat de student verteld heeft. 1 student schrijft dit kort op (5 min.) 3. Student komt terug en groepje geeft feedback. Student mag er niet op reageren maar neemt feedback op papier mee (5 min.) 4. Wisselen zodat iedereen aan de beurt komt (5. Verwerk gekregen feedback in portfolio)


Download ppt "STUDIELOOPBAANCOACHING Kwartaal 4. PLANNING SLC KWARTAAL 4 Week 1: Feedback en de opleidingscompetenties Week 3: Keuze voor stage 2 Week 5: Integratie."

Verwante presentaties


Ads door Google