De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

TITELSTIJL VAN MODEL BEWERKEN Impactlezing EU-dag SE 21/1/2016.

Verwante presentaties


Presentatie over: "TITELSTIJL VAN MODEL BEWERKEN Impactlezing EU-dag SE 21/1/2016."— Transcript van de presentatie:

1 TITELSTIJL VAN MODEL BEWERKEN Impactlezing EU-dag SE 21/1/2016

2 TITELSTIJL VAN MODEL BEWERKENWARM-UP Wie heeft in de praktijk al gewerkt rond maatschappelijke impact? Wat zou je in de eerste plaats willen DOEN met een impactevaluatie binnen jouw organisatie? -> Deel het met je buur (2’) -> Deel het met de groep Als er 1 ding is dat ik wil weten over impactevaluatie, dan is het… -> Deel het met je buur (2’) -> Deel het met de groep OPWARMER…

3 TITELSTIJL VAN MODEL BEWERKENREASONS FOR IMPACT MEASUREMENT 58% M ANAGEMENT P URPOSES 25% FUNDRAISING TOOL 20% M ARKETING TOOL (SELUSI research in 2010, executed in Spain, Hungary, Romania, Sweden & the UK.) WAARVOOR HET MEEST INGEZET? + onderzoek Nichols (2007): Impact meten helpt om… -Doelen realistisch te stellen -Efficiënt én effectief te werken -Investeringen binnen te halen

4 TITELSTIJL VAN MODEL BEWERKEN TENDENS Vertrouw me Vertel het me Vertrouw me Laat het me zien Vertrouw me Bewijs het me

5 TITELSTIJL VAN MODEL BEWERKEN -> SUCCES? Dingen doen Dingen goed doen De goede dingen doen

6 TITELSTIJL VAN MODEL BEWERKENER WAS EENS… Vistijd steeg met 33% Vispopulatie daalde met 17% WANT meer $ met kokosnoten DUS meer vrije tijd om te vissen… Initiatief Meer tijd in kokosnoten & Minder tijd om te vissen = Minder overbevissing! Werkt het?

7 TITELSTIJL VAN MODEL BEWERKEN RISICO…

8 TITELSTIJL VAN MODEL BEWERKEN Klaar? Draagvlak? Impact in kaart Evaluatie- focus/doel Impactdata verzamelen Impact valoriseren OVERZICHT VAN HET PROCES

9 TITELSTIJL VAN MODEL BEWERKEN BEN JE ER KLAAR VOOR? Klaar? Draagvlak?

10 TITELSTIJL VAN MODEL BEWERKEN THE BIGGER PICTURE Impact in kaart

11 TITELSTIJL VAN MODEL BEWERKEN ALLE EFFECTEN? PeopleProfitPlanet People-planet-profit? Bedoeld? Onbedoeld? Indirect? Positief-negatief? Impact in kaart

12 TITELSTIJL VAN MODEL BEWERKEN MAATSCHAPPELIJKE IMPACT SOC. EC. Welke maatschappelijke problemen/uitdagingen? Wat zijn de (mogelijke) effecten op vlak van people-planet-profit? Bedoelde effecten? Onbedoelde? Indirecte? Positief-negatief?

13 TITELSTIJL VAN MODEL BEWERKEN WAT EVALUEREN? ProbleemInterventieDoel Op basis van… -Kern/DNA van de Missie -Draagvlakoefening -‘Deadweight’-oefening -Voor wie evalueren -Betrek stakeholders VERANDERING Evaluatie- focus/doel

14 TITELSTIJL VAN MODEL BEWERKEN EEN VOORBEELD https://www.youtube.com/watch?v=dpb4AGT684U

15 TITELSTIJL VAN MODEL BEWERKEN WAT: WELKE VERANDERING? -> WAT… Verbeterde sociale status Verbeterde economische omstandigheden Verbeterde gezondheid Verbeterde economische ontwikkeling Veranderende houdingen/attitude ‘increased readiness’ Minder ongewenst gedrag Meer gewenst gedrag Nieuw gedrag … VERANDERING DOEL?! Evaluatie- focus/doel

16 TITELSTIJL VAN MODEL BEWERKEN Evalueren om jouw interventie te verbeteren. Jij bent de kok die zijn soep proeft en smaakt geeft. + Screening Ontwikkelingsgericht Kennisgericht Evalueren om de resultaten, de verdienste, de (meer)waarde van jouw interventie te tonen. Je laat klant/investeerder proeven In hoeverre en op welke manier komt het programma tegemoet aan de behoeften van de deelnemers/doelgroep/investeerder? In hoeverre werden de outcomes bereikt? In hoeverre kan de verzamelde outcome worden toegewezen aan de interventie? Wat was de bredere impact van het programma? Wat zijn onvoorziene outcomes en impact, en waarom? Brengt het programma financieel een meerwaarde op voor het geïnvesteerde geld? Is dit een bijzonder effectieve praktijk die kan uitgebreid worden naar andere interventie- of programmadomeinen? WAAROM EVALUEREN? Evaluatie- focus/doel Wat zijn de sterktes en de zwaktes van het project/programma? Wat werkt en wat niet? Welke implementatieprocessen moeten we verbeteren? Hoe reageren deelnemers/doelgroep op het programma? Wat vinden ze er (minder) goed aan? Waar voelen ze weerstand? Welke factoren helpen om het programma tot het einde door te zetten? Hoe reageren verschillende subgroepen in het programma? Zijn er verschillen in de manier waarop ze op het programma reageren (en zo ja: onder welke omstandigheden)? Hoe reageren de medewerkers? Waar zien zij marge voor verbetering? Waar zie je mogelijkheden tot verbetering? Op vlak van outcome/impact, kosten, kwaliteit?

17 TITELSTIJL VAN MODEL BEWERKEN ‘WERKT HET?’ InputActivititeitOutputOutcomeImpact Missie uitdagingen Maatsch ∆ evolutie Maatsch Theory of change Logisch model (Implementatie)proces meten Effectiviteit: outcome/impact meten Wat gebeurt er? Wat is het resultaat? Ons aandeel? Neveneffect(en)? ToC formuleren + onderbouwen ToC goed beschreven? Evaluatie- focus/doel

18 TITELSTIJL VAN MODEL BEWERKEN STEL DE JUISTE EVALUATIEVRAGEN ? o.b.v. WAT evalueren o.b.v. WAAROM evalueren -> meten verandering -> kunnen voldoende beantwoord worden -> binnen een redelijk tijdskader -> tegen een redelijke kost -> niet voor meerdere interpretaties vatbaar -> als de belangrijkste beschouwd door stakeholders Evaluatie- focus/doel

19 TITELSTIJL VAN MODEL BEWERKEN OVER IMPACTINDICATOREN… Indicatoren en data… Kwantitatief <> kwalitatief ‘value for money’, een familie apart... Wenselijkheid: van – naar + Schaal: van klein naar groot Intensiteit: laag naar hoog Richting: succesfactoren/faalfactoren Duurzaamheid: korte –> lange termijn Spreiding: geografisch, socio-demogr. Impactdata verzamelen

20 TITELSTIJL VAN MODEL BEWERKEN BRONNEN Impactdata verzamelen http://www.globalvaluexchange.org/ https://iris.thegiin.org/metrics www.indicators.be http://www4dar.vlaanderen.be/sites/svr/publicaties/Publica ties/vrind/2014-11-20-vrind2014-volledig-bldw.pdf http://sdgcompass.org/business-indicators/

21 TITELSTIJL VAN MODEL BEWERKEN HOE VERZAMELEN?… Kwantitatief <> niet-kwantitatief ‘value for money’, een familie apart... -> Wat al in huis? Integreer met bestaande processen! -> Kies een tool/aanpak… je kan ook combineren -> Meet intervallen Let op: -Bouw gerust op, niet alles tegelijk -Managing the measures! -Garbage in, garbage out… Impactdata verzamelen

22 TITELSTIJL VAN MODEL BEWERKEN VISIE OESO & GECES WERKGROEP ‘New’ public management Kwantiteit (& kwalitatief) ‘Controle’-overhead Beleidsplanning -> output Efficiëntiewinst (experiment) -> Vertrouwen? Impactgericht werken Kwantiteit & kwalitatief Nood andere procedures outcome -> ‘sturen’ Efficiëntie & effectiviteit Ruimte voor experiment -> …en verantwoording Impact valoriseren

23 TITELSTIJL VAN MODEL BEWERKEN VOORWAARDEN Nuance over ambities ‘impact’ meten Tijd nodig: jargon eigen maken, cultuurverandering & evolutie Dialoog, bvb. wat willen beide partijen te weten komen? Richtlijnen ipv one-size-fits-all Ondersteuning bij dit LEERproces Verantwoording op niveau van het proces, eerder dan resultaat Individueel niveau <> marco-niveau -> beleidsinfo Impact valoriseren

24 TITELSTIJL VAN MODEL BEWERKEN ERVARINGEN & DILEMMA’S Dit is 70% van het werk… een investering. Zonder wrijving geen glans (waar moeilijk? -> leren!) Legitimeren en communiceren gaandeweg minder op voorgrond Dilemma ‘Is het wel onze impact?’ blijft lang overeind Risico’s: kwetsbaar opstellen Cherry picking ‘managing the measures’…

25 TITELSTIJL VAN MODEL BEWERKENWIE EN WAAROM? DANK! Vragen? tomas@socialeinnovatiefabriek.be 0486 651 008 www.impactnetwerk.be


Download ppt "TITELSTIJL VAN MODEL BEWERKEN Impactlezing EU-dag SE 21/1/2016."

Verwante presentaties


Ads door Google