De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

BEROEPSOPDRACHT 5 Agnes Braam & Frank van der Vooren 1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "BEROEPSOPDRACHT 5 Agnes Braam & Frank van der Vooren 1."— Transcript van de presentatie:

1 BEROEPSOPDRACHT 5 Agnes Braam & Frank van der Vooren 1

2 Doel van beroepsopdracht 5 Omgaan met verschillen in de klas Leren differentiëren in de les 2

3 Beroepsopdrachten en stages Focus WPLBeroepsopdracht jaar 1ikBO 1 en 2 jaar 2lesgevenBO 3 en 4 jaar 3de leerlingBO 5 jaar 4de schoolBO 6 3

4 Http://nos.nl/artikel/2055366-zorgen-in-kamer-over-passend- onderwijs.html 4

5 5

6

7 ONTWIKKELING VAN BO5 2014-15stuurgroephalffabricaat handleiding opleidingeneigen invulling 2015-16uitvoering1 e ronde evaluatiedefinitieve handleiding 2016-17uitvoering2 e ronde 7

8 NA DEZE MODULE Kan de student methodisch en planmatig de verschillen in de klas onderzoeken volgens de HGW- methode en daarop je lessen ontwerpen en uitvoeren ( Handelings Gericht Werken) Heeft de student meer kennis en inzicht gekregen in kinderen met specifieke leer- en gedragstoornissen en wat ze nodig hebben tijdens de les Kent de student de verschillende vormen van differentiëren en heeft enkele daarvan geoefend en toegepast in de lessen op stage Heeft de student gesprekstechnieken geleerd om effectieve begeleidingsgesprekken te voeren met individuele leerlingen Is de student in staat een eigen visie te ontwikkelen over Passend Onderwijs en de begeleiding van leerlingen met speciale onderwijsbehoeften

9 DE OPDRACHTEN 1. HGW cyclus toepassen op stageschool Verslag 2. Workshop geven over een leer-/gedragsprobleemWorkshop 3. Visie over Passend Onderwijs Stellingenopdracht 4. Bekwaamheidsproef 2 Portfolio en assessment 9

10 BRONNEN boeken: Pameijer: Handelingsgericht werken in het VO Berben: Differentiëren is te leren Van Lieshout: Pedagogische adviezen voor speciale kinderen Van der Wal: Leerlingbegeleiding Konig: In gesprek met de leerling Geerts: Handboek voor leraren extra artikelen en lesmateriaal op DLWO eigen inbreng: casussen eigen stage ( logboek) gastcolleges 10

11 BO5 EN DE ONDERZOEKSLIJN Accent op systematisch verzamelen van betrouwbare gegevens Via meerdere en valide bronnen / meetinstrumenten ( observeren, bevragen, testen, LVS, etc) Werkwijze ( en keuzes) verantwoorden 11

12 VOORBEELD LESOPDRACHT KENMERKEN VAN ‘DE LEERLING’ Associaties rond twee leerlingen in stage Grootste onderlinge verschillen en overeenkomsten ? Waarneming of oordeel ? Onderliggend doel van deze module: je bewust worden met welke bril je naar leerlingen kijkt Filmpje Wat zou jij als docent doen met dit meisje in de les ?Filmpje 12

13 OMGAAN MET VERSCHILLEN ? Welke verschillen zijn er in een klas, waar je als docent rekening mee moet houden? 13

14 14

15 15

16 Handelingsgericht werken (HGW) Achtergrond en eigen ervaring met HGW  Ambulant begeleider (AB-er) – Begeleider Passend onderwijs Orion SO Concept HGW staat centraal in BO5 Opdrachten 16

17 Verschil ambulant begeleider-trajectbegeleider 17 Rennen van school naar school. Geen binding met school. Ondersteuning niet geïntegreerd in zorgsysteem school. Minder planmatig Docent niet betrokken Individuele handelingsplannen Medisch model: leerling had zorg nodig/had een probleem (deficit) Indicatie nodig. Rugzak

18 Concept HGW centraal BO5 18 7 uitgangspunten Doelgericht Afstemming en wisselwerking Onderwijsbehoeften Docenten en mentoren Positieve aspecten Samenwerken Systematisch en transparant

19 Onderwijs- en begeleidingsroute bij HGW 19 HGW-cyclus voor de klas

20 Vraag aan de AB-er 20 Voorbeeld: Rowan heeft ADHD en thuis is er weinig ruimte om huiswerk te doen. Hij heeft het huiswerk vaak niet af. Dus wil jij met hem gaan plannen? Vraag aan de begeleider Passend onderwijs Wat heeft Rowan nodig om zijn huiswerk te doen? (van zijn docent, ouders, klasgenoten, mbt opdrachten, leeractiviteiten etc.)

21 HGW-cyclus voor de klas 21 Begrijpen Waarnemen Plannen Realiseren 1) Klassen- overzicht 2) Signaleren leerlingen die extra begeleiding nodig hebben 3) Benoemen van hun onderwijs- behoeften 5) Opstellen Klassenplan 6) Uitvoeren en evalueren klassenplan OPP/I HP leerlingen ouders docenten 4) Clusteren leerlingen met vergelijkbare onderwijs- behoeften

22 Overzicht HGW en opdrachten Waarnemen Vakoverstijgend klassenoverzicht/leerlingen extra ondersteuning Begrijpen Plannen Keuzeoptie 1: Vakspecifiek klassenplan Keuzeoptie 2 Individueel handelingsplan Realiseren Keuzeoptie 1: Begeleiding subgroep Keuzeoptie 2: Individuele begeleiding van één leerling Eigen visie op actuele ontwikkelingen binnen passend onderwijs/HGW 22

23 Vakoverstijgend klassenoverzicht Vakoverstijgend klasseoverzicht Klas: Mentor: Periode: Datum: Namen van leerlingen Stimulerende aspecten: leerprestaties, werkhouding sociaal-emotioneel functioneren (recente toetsen, LVS, leerlingendossier, observaties en gesprekken) en overige relevante aspecten Belemmerende aspecten: leerprestaties, werkhouding sociaal-emotioneel functioneren (recente toetsen, LVS, leerlingendossier, observaties en gesprekken) en overige relevante aspecten Handreiking vakoverstijgend: hoe leert deze leerling het beste? (1 zin) 1. 2. 3. 4. 5. Algemene handreiking voor de hele klas: 23

24 Opdrachten fase 1 en 2 24

25 Smart doel + onderwijsbehoeften  Voor enkele leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben: wat zijn hun onderwijsbehoeften? 1.Formuleren van concrete doelen 2.Wat heeft deze leerling nodig om dat doel te bereiken: onderwijsbehoeften 25

26 Opdracht klassenoverzicht Kijk naar het overzicht en kies één leerling. o Jan gaat na de instructie niet zelfstandig aan het werk. Formuleer één concreet doel. (SMART) o Jan gaat na de instructie met hulp van de docent aan het werk (wanneer de opdrachten die hij moet maken op het bord staan.) Formuleer de onderwijsbehoefte (wat heeft de leerling nodig om dat doel te bereiken?) (Zie de hulpzinnen) o Om dit doel te bereiken, heeft Jan het volgende nodig o een docent die hem bij de instructie betrekt. o een docent die na de instructie Jan als eerste starthulp geeft o een docent die de opdrachten zowel verbaal als visueel geeft. o voorspelbaarheid van de docent mbt hulp o een behulpzame klasgenoot o 26


Download ppt "BEROEPSOPDRACHT 5 Agnes Braam & Frank van der Vooren 1."

Verwante presentaties


Ads door Google