De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Als de nerd de beauty zoent … Een interactieve bijeenkomst over Interactief Klassikaal Lesgeven Hein Bruijnesteijn Leerorganisator scheikunde, APS en De.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Als de nerd de beauty zoent … Een interactieve bijeenkomst over Interactief Klassikaal Lesgeven Hein Bruijnesteijn Leerorganisator scheikunde, APS en De."— Transcript van de presentatie:

1 Als de nerd de beauty zoent … Een interactieve bijeenkomst over Interactief Klassikaal Lesgeven Hein Bruijnesteijn Leerorganisator scheikunde, APS en De Nieuwe School, Amsterdam

2 Werkvormen vanmorgen Variaties op Denken-delen-uitwisselen Dat vereist: Groepjesvorming: twee- of drietallen een pen, een blocnootje, deel ze eerlijk en …… discipline!

3 Als de nerd de beauty zoent … vh

4 Als de nerd de beauty zoent … gaat er testeron over van nerd in beauty om …. ‘proeft’ de beauty via feromonen of de nerd een geschikte partner is om kinderen mee te krijgen. worden er bacteriën uitgewisseld, waardoor beider afweersysteem verbetert. wordt er waarschijnlijk ‘passie’ uitgewisseld. en kunnen ze elkaar besmetten met van alles behalve …………. met kennis. de

5 Kennis is niet besmettelijk. Kennis kan je niet overdragen, informatie wel. Om informatie in kennis om te zetten moeten leerlingen met die informatie aan de slag.

6 Constructivisme de In het onderwijs wordt het (sociaal) construc- tivisme gebruikt als een moderne leertheorie. Ook als onderwijsstroming gaat het Construc- tivisme ervan uit dat mensen zelf betekenis verlenen aan hun omgeving en dat sociale processen hierbij een prominente rol spelen. Kennis wordt door ieder mens op een eigen wijze geconstrueerd, waarbij men sterk wordt beïnvloed door de reacties en opvattingen in de sociale omgeving.

7 De werking van de hersenen OMGEVINGOMGEVING HOREN KORTE TERMIJN GEHEUGEN LANGE TERMIJN GEHEUGEN WERK GEHEUGEN RUIKEN ZIEN VOELEN PROEVEN WEG WAARNEMING WEG

8 K=I.e.v.a dd K = Kennis I = Informatie e = ervaring v = vaardigheden a = attitude Mathieu Weggeman

9 Wat is het meest effectief? 1.Een onderwijsleergesprek 2.Een glasheldere uitleg 3.Interactief opdrachten maken 4.Uitleg met tussenopdrachten 5.Theorie in het boek lezen en opgaven maken dd

10 Kan een mens leren zonder interactie? ddu 1.Nee, kansloos! 2.Nee …. maar in bijzondere gevallen wel. 3.De schoolgaande leerling niet! 4.Ja hoor, best wel.

11 Manieren om informatie in kennis om te zetten 1.Interactief opdrachten maken 2.Een onderwijsleergesprek 3.Theorie in boek bestuderen en opdrachten maken 4.Een glasheldere uitleg van de docent 5.Aantekeningen laten maken met tussenopdrachten dd

12 Theorieën waar bewijs voor is de Operante conditionering stimulus-respons, straffen & belonen (Pavlov) Samenwerkend leren mits aan PIGS voldaan is Reciprocal teaching geef mij als docent een moeilijke opgave; ik denk als expert hardop Negotiating meaning met elkaar als leerlingen in discussie of dialoog moeten Leerstijlen (Jan Vermunt) vier stijlen: reproductie-, begrips-, toepassings- & ongerichte stijl Activeren van voorkennis bijvoorbeeld d.m.v. vormgevers Reproductieve kennis in nieuwe situatie toepassen moet onthouden & begrijpen zónder integreren & toepassen: inerte kennis

13 PIGS, vier criteria voor SWL Positieve wederzijdse afhankelijkheid elkaar écht nodig hebben als er iemand wegloopt, stokt het Individuele aanspreekbaarheid ieder lid is verantwoordelijk voor het hele product het groepsproduct wordt niet becijferd, wél het individueel gemaakte product Gelijkwaardige deelname Simultane activiteit

14 Interactief Klassikaal Lesgeven Bij Interactief Klassikaal Lesgeven organiseert de docent het gesprek over de leerstof tussen de leerlingen onderling en tussen de leerlingen en de docent. De leerlingen werken en de docent stuurt.

15 Leeractviteiten bij IKL Denkvragen stellen Links-rechts- of vergelijkopdrachten Variatie in opdracht en vergelijken Dictaat met kladpapier ernaast Klassikaal zelfontdekkend leren Opstelletje schrijven over een onderwerp Schriftelijk onderwijsleergesprek

16 Variatie in opdracht en vergelijken CH 4 75,0% C 2 H 6 80,0% C 3 H 8 81,8% C 4 H 10 82,8% C 5 H 12 83,3% C 6 H 14 C 7 H 16 84,0% C 8 H 18 84,2% C 9 H 20 84,4% C 10 H 22 84,5% C n H 2n+2 85,7% (12/14, voor n → ∞) de

17 Variatie in opdracht bij natuurkunde du

18 Schriftelijk onderwijsleergesprek Een goede les is een les die/waarbij ….. ddu

19 SchrOLG bij BiNaSk du

20 Kenmerken Interactief klassikaal lesgeven dd De docent heeft de regie, docentgestuurd Tempo, tijdsdruk Eerst zelf nadenken, wachttijd Veel variëren op denken-delen-uitwisselen SWL, de vier basiswerkvormen Individuele aanspreekbaarheid Klassikale startopdracht Als afwisseling op zelfstandig werken.

21 Vier basiswerkvormen Check-in-duo’s Denken-delen-uitwisselen Genummerde hoofden Experts

22 What’s in the name? Docent (doceren of doseren?) Leraar Leerorganisator Leermanager de

23 Kennis niet, passie wel Passie is wel besmettelijk, kennis niet. Passie is wel overdraagbaar, kennis niet. Bij een docent met passie voor zijn vak, zowel hetgeen dat op het rooster staat als wat hij uitoefent, is het leerklimaat zodanig dat er kwartjes zullen vallen en vonkjes overslaan.

24 Tot slot Ideeën naar h.bruijnesteijn@aps.nlh.bruijnesteijn@aps.nl Mark Mieras – ‘Liefde’ Reehorstconferentie BiNaSk en Mens&Natuur: 21 maart 2011 in Ede met als motto: Een nieuwe lente Neem een bundeltje mee!!


Download ppt "Als de nerd de beauty zoent … Een interactieve bijeenkomst over Interactief Klassikaal Lesgeven Hein Bruijnesteijn Leerorganisator scheikunde, APS en De."

Verwante presentaties


Ads door Google