De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 CCC & CCM – Mod2 JACM Juridische Aspecten Credit Management H4. Pand & Hypotheek. H5. Eigendom.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 CCC & CCM – Mod2 JACM Juridische Aspecten Credit Management H4. Pand & Hypotheek. H5. Eigendom."— Transcript van de presentatie:

1 1 CCC & CCM – Mod2 JACM Juridische Aspecten Credit Management H4. Pand & Hypotheek. H5. Eigendom

2 Hoofdstuk 4 Pand en hypotheek: => Zekerheidsrechten  Pandrecht -> roerende zaak / vorderingen  Hypotheek -> registergoederen Beide: absoluut recht (geldt t.o. iedereen) droit de suite (volgt zaak) Prioriteitsregel (oud voor jong) 2

3 Hoofdstuk 4 Pandrecht Vuistpand->in macht pandhouder Bezitloos pandrecht ->niet in macht pandhouder o Authentieke of geregistreerde onderhandse akte o Registratie bij Belastingdienst (inspectie der Registratie en Successie) Openbaar pandrecht -> op vordering op naam o Akte + mededeling aan schuldenaar (artt. 3:236 jo 3:94 BW) Stil pandrecht -> idem als openbaar ZONDER mededeling aan schuldenaar 3

4 Hoofdstuk 4 Recht en pandhouder Recht van parate executie (art.3:248 BW) Separatist bij faillissement (art.57 Fw) Executie = openbare verkoop, tenzij… o Op last van de voorzieningenrechter (art.3:251, lid 1 BW) o Overeenkomst tussen pandhouder en –gever (art.3:251, lid 2 BW) o Pandrecht op roerende zaak die onroerende zaak dient (art.3:254 BW) 4

5 Hoofdstuk 4 Tenietgaan pandrecht Vordering tot zekerheid waarvan pandrecht strekt gaat teniet (art.3:7 BW) Uitoefenen executiebevoegdheid Goed waarop vuistpandrecht is gevestigd komt in de macht van de pandgever (art.3:258, lid 1 BW) 5

6 Hoofdstuk 4 Hypotheek  Gevestigd bij authentieke akte  Registratie bij kadaster Bijzondere functies Bouwhypotheek Krediethypotheek Bankhypotheek 6

7 Hoofdstuk 4 Hypotheek -> prioriteitsregel (oud gaat voor jong) Bijzondere bedingen Huurbeding (art.3:264 BW) -> beperkt mogelijkheid verhuur Beheersbeding (art.3:267 BW) -> in beheer nemen met rechterlijke machtiging bij ernstig tekort schieten hypotheekgever Ontruimingsbeding (art.3:267 BW) -> bevoegdheid zaak onder zich te nemen met oog op executie 7

8 Hoofdstuk 4 Rechten hypotheekhouder  Parate executie Te gelde maken van het goed zonder rechterlijke tussenkomst (art.3:268 BW) Door openbare verkoop (artt.3:250 en 268, lid 1 BW)  Separatist bij faillissement (art.57 Fw)  Voorrang bij verhaal (art.3:278 BW)  Bijzondere bevoegdheden op grond van de hypotheekakte 8

9 Hoofdstuk 4 Tenietgaan hypotheekrecht  Tenietgaan vordering (art.3:7 BW)  Uitoefenen executiebevoegdheid  Tijdsverloop 9

10 Hoofdstuk 4 Voorrechten op bepaalde goederen Kosten behoud van een goed (art.3:284 BW) o Behoeden voor tenietgaan goed Vordering wegen bearbeiding (art.3:237 BW) o Vordering uit overeenkomst tot aanneming van werk o Door kleine zelfstandige (art.3:285 BW) Vordering schade vergoeding o Aansprakelijke heeft vordering op zijn verzekeraar (art.3:287 BW) Voorrechten op alle goederen -> art.3:288 BW 10

11 Hoofdstuk 4 Retentierecht Bevoegdheid schuldeiser om afgifte van een zaak op te schorten (art.3:290 BW) Recht inroepen tegen: Schuldenaar Diens crediteuren (art.6:57 BW) Faillissementscurator (art.60 Fw) Derden die na ontstaan retentierecht rechten op de zaak hebben verkregen (art.3:291, lid 1 BW) Derden met een ouder recht (goede trouw) (art.3:291, lid 2 BW) 11

12 Hoofdstuk 4 Einde retentierecht  Voldoen vordering  Uitoefenen verhaalsrecht  Tenietgaan zaak  Zaak komt in de macht van de schuldenaar 12

13 Hoofdstuk 4 Rangorde bij verhaal  Executiekosten (art.3:277 BW)  Pand- of hypotheekhouders (art.3:279 BW)  Houders bijzondere voorrechten (art.3:280 BW)  Schuldeisers met algemeen voorrecht (art.3:280 BW)  Concurrente schuldeisers (art.3:277 BW) 13

14 Hoofdstuk 4  V R A G E N ? 14

15 Hoofdstuk 5  Eigendom Art.5:1 BW -> meest omvattende recht op een zaak Beperking eigendomsrecht Onroerende zaak o Onteigening (art.14 Gw) o Misbruik (art.3:13 BW) o Gem. of Prov. Verordeningen Roerende zaak o Misbruik (art.3:13 BW) 15

16 Hoofdstuk 5 Kwalitatieve rechten Recht gekoppeld aan de eigenaar in die hoedanigheid o Vb. Garantie Gaan over op nieuwe eigenaar (6:251 BW) Ook gaat over de aan het recht verbonden tegenprestatie o Uitz.: overgang is contractueel uitgesloten of verkrijger wil geen gebruik maken van het recht 16

17 Hoofdstuk 5 Kwalitatieve verplichtingen Gaan NIET automatisch over (art.6:252 BW) o Uitz.: kettingbeding (= beding om iets te dulden of iets niet te doen o Overeenkomst in notariële akte, moet worden ingeschreven in openbare registers o Kan eigenaar niet beperken in recht tot vervreemden / bezwaren 17

18 Hoofdstuk 5  V R A G E N ? 18


Download ppt "1 CCC & CCM – Mod2 JACM Juridische Aspecten Credit Management H4. Pand & Hypotheek. H5. Eigendom."

Verwante presentaties


Ads door Google