De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Presentatie titel BIMBDK02 Bedrijfskundige thema’s Week 5

Verwante presentaties


Presentatie over: "Presentatie titel BIMBDK02 Bedrijfskundige thema’s Week 5"— Transcript van de presentatie:

1 Presentatie titel BIMBDK02 Bedrijfskundige thema’s Week 5
Thema 9a – Reverse Logistics Business IT & Management Rotterdam, 00 januari 2007

2 Even voorstellen Jean-Pierre Beelen Hogeschooldocent
Principal Consultant Achtergrond Bedrijfskundige informatievoorziening > 25 jaar ervaring in ICT Management > 15 jaar ervaring in (Sales)Consultancy > 15 jaar ervaring Solution / Services Marketing Specialismen Business & ICT Alignment Marketing en Portfolio analyse ICT Management

3 Bereikbaarheid E-mail j.p.m.beelen@hr.nl jeanpierre.beelen@kpn.com
Profile Twitter Fileshare

4 Wat gaan we doen? Twee bedrijfskundige thema’s per week
Thema’s: tools die je gebruikt in project 1 (Cronus) De modulewijzer: op Natschool en med.hr.nl/beejp Beoordeling Tentamen; Multiple Choice (40 vragen)

5 Literatuur Een praktijkgerichte benadering van Organisatie en Management, Marcus en van Dam ISBN: (8e druk) bezoek de website Werken met logistiek, Visser en Van Goor ISBN: (7e druk) Grondslagen AO (deel B: processen en systemen), Jans ISBN: (21e druk) ERP en Business Management, van der Hoeven ISBN:

6 Planning 16 Nov - Introductieles en Strategisch Management
23 Nov - AO Primaire processen en Logistiek 6 30 Nov - Management Informatie & KPI en Besluitvorming 7 Dec - Besturing en Bestuurs- & Managementstijlen 14 Dec - Wet- en regelgeving en Logistiek 4 Vakantie 4 Jan - Financieel Management (7e+8e) 8 Jan - ERP (15:00-17:00) 11 Jan - Organisaties in ontwikkeling en Groeiscenarios 18 Jan - Logistiek 5 en Proeftentamen 25 Jan - Tentamen 1 Feb -

7 Bedrijf: Cronus fietsenfabriek
Bedrijfsprofiel: samenvatting beschikbaar Platte organisatie Groeispurt: van commercieel pionieren naar echte bedrijfsvoering: wat betekent dit?? Bedrijf komt in beeld bij externe partijen Verplichtingen op financieel gebied en op terrein van wet en regelgeving Relatie met het project!

8 Bedrijfskunde

9 Week 4 Besturing

10 Bedrijfsprocessen (OM 8.2)

11 Typen bedrijfsprocessen (OM f8.4)

12 Toegevoegde waarde (OM 8.2.4)
Relatie toegevoegde waarde en concurrentiekracht Waardeketen: alle activiteiten om een product of dienst te kunnen leveren Welke afdeling voegt welke waarde toe?

13 Human Resource Management (OM f8.16/18)

14 Bestuursniveaus (OM 8.3) Verschillende taken: strategisch vs operationeel Verschillende beslissingen: strategisch vs operationeel Structuur door hierarchie = rangorde! Hoe groter het bedrijf, hoe …….. Strategie: voor topmanagers Uitvoering: voor teamleiders/coördinatoren Maar wat doet het middenmanagement? Antwoord: Vertaalt strategische in operationele beslissingen Houdt zich bezig met organisatorische taken Geeft leiding aan het uitvoerend niveau Dus: spilfunctie!

15 Structuurwet (OM 8.3.1) Raad van Commissarissen Taken van de RvC:
RvC verplicht voor nv's en bv's die aan drie eisen voldoen: geplaatst kapitaal en reserves ten minste 16 miljoen euro de vennootschap is wettelijk verplicht een ondernemingsraad in te stellen de vennootschap heeft meer dan 100 werknemers in dienst Taken van de RvC: toezicht houden op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken in de organisatie (hoofdtaak) directeuren ontslaan en benoemen vaststellen van de jaarrekening belangrijke besluiten (fusies, grote investeringen, enzovoort) moeten door de RvC goedgekeurd worden Verschil heeft te maken met uitgifte aandelen: nv: aandelen vrij verhandelbaar en aandeelhouders niet bekend bv: aandelen niet vrij verhandelbaar (speciale toestemming nodig) en aandeelhouders bekend

16 MVO en Corporate Governance (OM 8.3.5)
Behoorlijk bestuur Of: maatschappelijk verantwoord ondernemen Code van de commissie Tabaksblat Gaat over beursgenoteerde ondernemingen Zelfregulatie Transparantie Beheersing beloning, bonussen en ontslagpremies topmanagers Aandeelhouders meer invloed In VS: Sarbanes-Oxley Act (een wet!)

17 Beelden van organisatiebestuur (OM 8.4)

18 Methoden bij besturen (OM 8.5)
Individugericht: Management by objectives Management by exception Organisatiegericht: Risicomanagement Unitmanagement Procesgericht: Projectplanning Netwerkplanning

19 Bestuurs- en Managementstijlen
Week 4 Bestuurs- en Managementstijlen 'Ga zo om met je ondergeschikten als je zelf wenst dat je meerderen met jou omgaan.' Seneca

20 De manager (OM 6.1/2) Werkt op ‘beleidsniveau’, En brengt activiteiten van anderen mensen in de organisatie op gang en stuurt deze, dus…… ………hij of zij heeft niet zo veel te doen….!??

21 Managementniveaus (OM 6.2)
Afplatting: wie krijgt het zwaar? Betere mix Relatie met economische situatie?

22 Rollen van de manager (OM 6.2.1)

23 Manager en Macht(sbronnen) (OM 6.3.1)
Beloningsmacht: gedrag beïnvloeden via beloning Afgedwongen macht: gedrag beïnvloeden via straf Legitieme macht: medewerker erkent (binnen bepaalde) grenzen) de macht van de manager Expertisemacht: gedrag beïnvloeden via kennis Referentiemacht: gedrag beïnvloeden via charisma (relationele kwaliteiten)

24 Manager en Macht(srelaties) (OM 6.3.1)

25 Leiderschapstijlen (OM 6.3.3)
Leiderschapsindeling op basis van inspraak en beslissingsbevoegdheid van de medewerker X-Y-theorie Leiderschapsdiagram Driedimensionaal leiderschap Situationeel leiderschap Situatieafhankelijk leiderschap Transformationeel leiderschap Zelfleiderschap

26 Effectief Leiderschap

27 Internationaal management
Verschillende culturen, verschillende stijlen! Nederland: gelijkwaardigheid Frankrijk: autoritair Duitsland: sterke leider Spanje: vriendelijk maar streng Engeland: eerlijkheid in de relatie

28 Management en ethiek (OM 6.5)

29 Reverse Logistics Week 5
Welke bijdrage kan logistiek leveren aan het hergebruik van producten en verpakkingsmaterialen?

30 Reverse Logistics (WmL H11)
Goederenstroom nu omgedraaid Hergebruik i.p.v. retourgoederen Recycling ja, maar ook Green Logistics Cradle to cradle (C2C): het opnieuw uitvinden van productiemethoden Circulaire economie Recycling, Upcycling en Downcycling Informatiesysteem voor retourstromen: barcoding Verpakking en logistiek: bij aanvoer- en distributielogistiek Verpakking=miljoenen business: m.n. consumentenverpakking Functies consumentenverpakking: bescherming en efficiente handling distributiekanaal én Informatie over identiteit: containers!

31 Logistiek raamwerk reverse logistics (WmL 11)

32 Wat verstaat men tegenwoording onder cradle-to-cradle?
(WmL 11.2)

33 Downcycling (WmL 11.2)

34 Upcycling (WmL 11.2)

35 Circulaire economie (WmL 11.3)

36 Basisdimensies reverse logistics (WmL 11.5)

37 Actoren en hun functies (WmL 11.5)

38 Opdracht Basisdimensies
DOCENT SLIDE Opdracht Basisdimensies Vorm groepjes van 4-5 Kies een bedrijf en benoem voor een tweetal producten van dat bedrijf de 5 basisdimensies

39 Verpakkingen en logistiek (WmL 11.6)

40 Welke functies kent een verpakking?
WmL p. 391

41 Begrippen (WmL 11) Opdracht: zoek de begrippen op Reverse logistics
Service returns Biosfeer Technosfeer Closed loop system Open loop system ‘Forward players’ ‘Reverse players’ Bulk verpakkingen

42 Vragen zijn welkom


Download ppt "Presentatie titel BIMBDK02 Bedrijfskundige thema’s Week 5"

Verwante presentaties


Ads door Google