De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

“Kijken, denken en doen met voor risico” Over een integrale aanpak van risicomanagement Hans Keijzer, 27 november 2008.

Verwante presentaties


Presentatie over: "“Kijken, denken en doen met voor risico” Over een integrale aanpak van risicomanagement Hans Keijzer, 27 november 2008."— Transcript van de presentatie:

1 “Kijken, denken en doen met voor risico” Over een integrale aanpak van risicomanagement Hans Keijzer, 27 november 2008

2  Integraal risicomanagement  “Multidisciplinair vraagt om integraal”  “De risk manager managet geen risico’s”  “Een kwestie van gedrag” Inhoud

3 Doelen formuleren Gebeurtenissen identificeren Beoordelen risico’s Vaststellen reacties Beheersings- activiteiten Bewaking, rapportage en continue verbetering Interne omgeving Informatie, communicatie Integraal risicomanagement Op niveau van: de organisatie de afdeling het proces

4 Veel aandacht voor kwaliteit en veiligheid:  Afdelingen (K&V managers, trainingen, protocollen, VIM, audits,…)  Centraal: Patiëntveiligheid, kwaliteit, hygiëne, veilige medicijnen, gecert. labs Arbo, screening, training IT- en informatie-security, privacy, veilig(e) (gebruik) instrumenten Beveiliging, brandveiligheid, ontruiming, bezoekers, voedsel,.. Interne controle van de geld- en goederenstroom Hoe gebruiken we die kennis en kunde optimaal? “Multidisciplinair vraagt om integraal”

5 Leerpunten IGZ:  Brandveiligheid OK’s (gassen)  Veilig(e) (gebruik van) medische instrumenten  Ontvluchting niet-zelfredzame patiënten Aanpak:  Multidisciplinair team o.l.v. risicomanager levert voorstellen:  Voorstellen aan stuurgroep o.l.v. RvB-lid: Versnellen gasafsluiters per OK Versnellen trainingen medische apparatuur + tussenoplossing Verbeteren / intensiveren ontruimen niet-zelfredzame patiënten Oplossen ruimte-probleem opslag medische apparatuur Follow-up:  Projectmanager verzekert: Uitvoering eenmalige acties Eigenaarschap procedures Voorbeeld: Reactie op Twenteborg

6 Wat doet zij/hij dan wel? In opbouwfase: Multidisciplinaire teams (laten) leiden Al doende de “risk appetite” calibreren Eenmalige follow-up acties in de gaten (laten) houden Continue: Een risicomanagement systeem beschikbaar maken / houden dat: ◦Lijnmanagement in staat stelt effectief en efficiënt hun risico’s te beheersen ◦Raad van Bestuur in staat stelt prioriteiten te stellen en verantwoording af te leggen De implementatie daarvan faciliteren “De risk manager managet geen risico’s”

7 Wat zij/hij dus wel doet….. Procesbegeleiding Scenario analyse Stresstesting Procesbegeleiding Risicolijsten Beoordelingsmethodes Tools (Heatmaps, etc.) Kennis van reacties Coördinatie Sluitend systeem van continue beheersings- maatregelen Vormgeving Website RM Training Bewaking: TBV’s, training Consolidatie Dashboard RvB Voorstellen aan RvB Procesbegeleiding “Leren van incidenten” “Consequence management”

8 “Een kwestie van gedrag” Aantal incidenten Tijd Techniek & technologie Systemen en procedures (Groeps-) gedrag 1980

9 “Kijken, denken en doen met oog voor risico” De opwaartse spiraal: Werk protocollair; Blijf denken; Indien niet optimaal: Stel verbetering voor Werk protocollair; Blijf denken; ……….


Download ppt "“Kijken, denken en doen met voor risico” Over een integrale aanpak van risicomanagement Hans Keijzer, 27 november 2008."

Verwante presentaties


Ads door Google