De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Stellingen: juist of onjuist

Verwante presentaties


Presentatie over: "Stellingen: juist of onjuist"— Transcript van de presentatie:

1 Stellingen: juist of onjuist
BDK 1 - Hoofdstuk 8 Stellingen: juist of onjuist

2 Stelling 1 Besturing is het leiden van een organisatie naar de gestelde doelen

3 Stelling 1 Besturing is het leiden van een organisatie naar de gestelde doelen Juist (zie pag.334)

4 Stelling 2 Strategievorming valt onder de bestuurlijke processen

5 Stelling 2 Strategievorming valt onder de bestuurlijke processen
Juist (zie pag. 338)

6 Stelling 3 Bedrijfsprocessen komen alleen voor binnen profitgerichte organisaties

7 Stelling 3 Bedrijfsprocessen komen alleen voor binnen profitgerichte organisaties Onjuist, bedrijfsprocessen (bijv. inkoop-, productie-, administratieve, marketing- en verkoopprocessen) komen voor in zowel profit- als non-profitorganisaties (zie pag. 334)

8 Stelling 4 Marketing en verkoop is een primaire activiteit in een organisatie

9 Stelling 4 Marketing en verkoop is een primaire activiteit in een organisatie Juist (zie pag. 337)

10 Stelling 5 Procesbeheersing kan worden gedefinieerd als het zo efficiënt mogelijk laten verlopen van bedrijfsprocessen door middel van planning, coördinatie en bijsturing

11 Stelling 5 Procesbeheersing kan worden gedefinieerd als het zo efficiënt mogelijk laten verlopen van bedrijfsprocessen door middel van planning, coördinatie en bijsturing Onjuist (volgens uitgever), de procesbeheersingsactiviteiten zijn plannen, meten, vergelijken en bijsturen (zie pag. 339) Maar... op pag. 334 staat ‘procesbeheersing kan worden gedefinieerd als het doelgericht laten verlopen van bedrijfsprocessen d.m.v. planning, coördinatie en bijsturing’. Dus toch juist???

12 Stelling 6 Primaire processen bestaan uit alle activiteiten die voor een belangrijk deel richting geven aan de secundaire en bestuurlijke processen

13 Stelling 6 Primaire processen bestaan uit alle activiteiten die voor een belangrijk deel richting geven aan de secundaire en bestuurlijke processen Onjuist, bestuurlijke processen bestaan uit alle activiteiten die voor een belangrijk deel richting geven aan de primaire en secundaire processen (...). Zie pag. 337.

14 Stelling 7 In een transformatieproces wordt invoer omgezet in uitvoer

15 Stelling 7 In een transformatieproces wordt invoer omgezet in uitvoer
Juist (zie pag. 334)

16 Stelling 8 De indeling in typen bedrijfsprocessen vind je ook voor een deel terug in de verschillende hiërarchische lagen in een organisatie

17 Stelling 8 De indeling in typen bedrijfsprocessen vind je ook voor een deel terug in de verschillende hiërarchische lagen in een organisatie Juist

18 Stelling 9 Het doelgericht laten verlopen van de bedrijfsprocessen wordt voornamelijk bereikt door planning en structurering

19 Stelling 9 Het doelgericht laten verlopen van de bedrijfsprocessen wordt voornamelijk bereikt door planning en structurering Onjuist, door planning, meten & vergelijken en bijsturing (zie pag. 339)

20 Stelling 10 Bij Business Re-engineering gaat het erom het arbeidsproces zoveel mogelijk in kleine overzichtelijke stukjes op te delen

21 Stelling 10 Bij Business Re-engineering gaat het erom het arbeidsproces zoveel mogelijk in kleine overzichtelijke stukjes op te delen Onjuist, bij Business Re-engineering wordt het ondernemingsproces niet gezien als een stelsel van (apart) georiënteerde functies, maar als een verzameling van aan elkaar gekoppelde kernbedrijfsprocessen (zie pag. 340).

22 Stelling 11 Een kernbedrijfsproces is een groep van aan elkaar gekoppelde activiteiten die waarde toevoegen aan de afnemer

23 Stelling 11 Een kernbedrijfsproces is een groep van aan elkaar gekoppelde activiteiten die waarde toevoegen aan de afnemer Juist (zie pag. 340)

24 Stelling 12 Business Proces Re-engineering is een benadering die de organisatiestructuur als uitgangspunt neemt

25 Stelling 12 Business Proces Re-engineering (BPR) is een benadering die de organisatiestructuur als uitgangspunt neemt Onjuist, BPR is een benadering die de bedrijfsprocessen als centraal punt kiest (zie pag. 340)

26 Stelling 13 Bij Business Re-engineering hoort een autoritaire stijl van leidinggeven, omdat bedrijfsprocessen een zeer nauwgezette uitvoering van activiteiten met zich meebrengen

27 Stelling 13 Bij Business Re-engineering hoort een autoritaire stijl van leidinggeven, omdat bedrijfsprocessen een zeer nauwgezette uitvoering van activiteiten met zich meebrengen Onjuist, bij Business Re-engineering hoort een meer coachende stijl van leidinggeven, omdat de medewerkers niet meer ingezet worden voor kleine afgeronde taken, maar voor grotere gehelen waarvoor zij verantwoordelijkheid dragen (zie pag. 341/342).

28 Stelling 14 De value chain van Porter is als het ware een moderne manier om de voortstuwing van goederen in de bedrijfskolom weer te geven

29 Stelling 14 De value chain van Porter is als het ware een moderne manier om de voortstuwing van goederen in de bedrijfskolom weer te geven Onjuist, de value chain geeft aan welke toegevoegde waarde de verschillende organisatorische onderdelen hebben voor de gehele organisatie (zie pag. 343)

30 Stelling 15 In de value chain wordt onderscheid gemaakt tussen primaire en secundaire activiteiten

31 Stelling 15 In de value chain wordt onderscheid gemaakt tussen primaire en secundaire activiteiten Juist (zie pag. 343)

32 Stelling 16 Een strategie die Porter voor ogen staat bij zijn value chain is diversificatie: het geven van unieke kenmerken aan producten

33 Stelling 16 Een strategie die Porter voor ogen staat bij zijn value chain is diversificatie: het geven van unieke kenmerken aan producten Onjuist, deze strategie heet differentiatie (zie pag. 345)

34 Stelling 17 De relatieve kwaliteit richt zich op de behoeften van de afnemer en op de concurrentiepositie

35 Stelling 17 De relatieve kwaliteit richt zich op de behoeften van de afnemer en op de concurrentiepositie Juist (zie pag. 345)

36 Stelling 18 Integrale kwaliteitszorg heeft betrekking op zowel de relatieve als de technische kwaliteit van producten

37 Stelling 18 Integrale kwaliteitszorg heeft betrekking op zowel de relatieve als de technische kwaliteit van producten Juist (zie pag. 346)

38 Stelling 19 Aan de uitvoering van integrale kwaliteitszorg zal een kwaliteitssysteem ten grondslag moeten liggen

39 Stelling 19 Aan de uitvoering van integrale kwaliteitszorg zal een kwaliteitssysteem ten grondslag moeten liggen Juist (zie pag. 346)

40 Stelling 20 Kwaliteitssystemen kunnen worden gecertificeerd indien ze aan bepaalde normen en eisen voldoen

41 Stelling 20 Kwaliteitssystemen kunnen worden gecertificeerd indien ze aan bepaalde normen en eisen voldoen Juist (zie pag. 348)

42 Stelling 21 Kwaliteitsbeheersing betreft de operationele technieken en activiteiten die noodzakelijk zijn om aan de kwaliteitseisen te voldoen

43 Stelling 21 Kwaliteitsbeheersing betreft de operationele technieken en activiteiten die noodzakelijk zijn om aan de kwaliteitseisen te voldoen Juist (zie pag. 350)

44 Stelling 22 Het kwaliteitssysteem Six Sigma is alleen toepasbaar in een productieomgeving

45 Stelling 22 Het kwaliteitssysteem Six Sigma is alleen toepasbaar in een productieomgeving Onjuist, Six Sigma is ook toepasbaar in een dienstenomgeving (zie pag. 351)

46 Stelling 23 Business Re-engineering en logistiek management bestuderen in het algemeen dezelfde materie

47 Stelling 23 Business Re-engineering en logistiek management bestuderen in het algemeen dezelfde materie Onjuist, logistiek management bestudeert de goederen- en dienstenstroom in de bedrijfskolom. Business Re-engineering bestudeert alle kernbedrijfsprocessen (zie pag. 354 mbt logistiek management)

48 Stelling 24 Materiaalmanagement en fysieke-distributiemanagement bestrijken twee afzonderlijke trajecten in de bedrijfskolom.

49 Stelling 24 Materiaalmanagement en fysieke-distributiemanagement bestrijken twee afzonderlijke trajecten in de bedrijfskolom. Juist (zie pag. 354)

50 Stelling 25 Logistieke voordelen kunnen op verschillende manieren worden gerealiseerd. Eén manier is het inbouwen van speling. Hiermee behaal je (aanzienlijke) kostenvoordelen.

51 Stelling 25 Logistieke voordelen kunnen op verschillende manieren worden gerealiseerd. Eén manier is het inbouwen van speling. Hiermee behaal je (aanzienlijke) kostenvoordelen. Onjuist, bij het inbouwen van speling wordt het prestatieniveau verlaagd, waardoor overcapaciteit ontstaat. De kosten en het risico van incourant zijn van voorraden neemt hierdoor toe (zie pag. 355).

52 Stelling 26 t/m 28 Vallen buiten de lesstof

53 Stelling 29 Met bestuursniveaus worden alleen leidinggevende niveaus bedoeld

54 Stelling 29 Met bestuursniveaus worden alleen leidinggevende niveaus bedoeld Onjuist, met bestuursniveaus worden zowel leidinggevende als uitvoerende niveaus bedoeld (zie pag. 374).

55 Stelling 30 De hoofdtaak van de raad van commissarissen is het beleid van de organisatie te formuleren

56 Stelling 30 De hoofdtaak van de raad van commissarissen is het beleid van de organisatie te formuleren Onjuist, de RvC houdt zich niet bezig met de eigenlijke bedrijfsvoering. De hoofdtaak van de RvC is het toezicht houden op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken in de organisatie (zie pag. 376).

57 Stelling 31 Het middenmanagement heeft vanuit de directie een uitvoerende functie, vanuit de uitvoerende medewerkers heeft het een leidinggevende functie

58 Stelling 31 Het middenmanagement heeft vanuit de directie een uitvoerende functie, vanuit de uitvoerende medewerkers heeft het een leidinggevende functie Juist (zie pag. 380)

59 Stelling 32 Alhoewel de hoofdtaak van de raad van commissarissen zich richt op het belang van de gehele organisatie, kan er binnen de raad van commissarissen sprake zijn van een bepaalde taakverdeling

60 Stelling 32 Alhoewel de hoofdtaak van de raad van commissarissen zich richt op het belang van de gehele organisatie, kan er binnen de raad van commissarissen sprake zijn van een bepaalde taakverdeling Juist (zie pag. 376)

61 Stelling 33 De code voor de Nederlandse Corporate Governance is gebaseerd op vastgestelde wetten vanuit de overheid

62 Stelling 33 De code voor de Nederlandse Corporate Governance is gebaseerd op vastgestelde wetten vanuit de overheid Onjuist, de code voor de Nederlandse Corporate Governance is ontwikkeld door deskundigen uit het bedrijfsleven, de wetenschap, accountancy, institutionele beleggers, enz. en roept op tot zelfregulatie. Als dit niet lukt, kan de regering ervoor kiezen bepaalde zaken over wet te regelen (zie pag. 383).

63 Stelling 34 Het coöptatiestelsel houdt in dat de benoeming van commissarissen vooral een taak is van de aandeelhouders en de ondernemingsraad

64 Stelling 34 Het coöptatiestelsel houdt in dat de benoeming van commissarissen vooral een taak is van de aandeelhouders en de ondernemingsraad Onjuist, het coöptatiestelsel houdt in dat de RvC zelf zorgt voor opvolging. De aandeelhouders en de ondernemingsraad hebben wel het recht om iemand voor te dragen (zie pag. 377)

65 Stelling 35 Bestuursvormen kunnen alleen qua besluitvorming van elkaar verschillen

66 Stelling 35 Bestuursvormen kunnen alleen qua besluitvorming van elkaar verschillen Onjuist, bestuursvormen kunnen verschillen qua samenstelling, taakverdeling en besluitvorming (zie pag. 378)

67 Stelling 36 Binnen een collegiaal bestuur is sprake van gelijkwaardige beslissingsbevoegdheid

68 Stelling 36 Binnen een collegiaal bestuur is sprake van gelijkwaardige beslissingsbevoegdheid Juist (zie pag. 379)

69 Stelling 37 Bij een collegiaal bestuur vindt besluitvorming plaats op basis van het consensusprincipe

70 Stelling 37 Bij een collegiaal bestuur vindt besluitvorming plaats op basis van het consensusprincipe Juist (zie pag. 376)

71 Stelling 38 Op het niveau van de uitvoerende medewerkers vinden primaire en secundaire processen plaats. Ze hebben allebei tot doel dat input door transformatie wordt omgezet in output.

72 Stelling 38 Op het niveau van de uitvoerende medewerkers vinden primaire en secundaire processen plaats. Ze hebben allebei tot doel dat input door transformatie wordt omgezet in output. Onjuist, op uitvoerend niveau dragen de primaire processen rechtstreeks bij aan het tot stand komen van een product of dienst. De secundaire processen dienen om de primaire processen goed en ongestoord te laten verlopen (zie pag. 380)

73 Stelling 39 Atomistische organisaties zijn organisaties die uit relatief veel losse onderdelen bestaan. Het zijn organisaties die zich kenmerken door de afwezigheid van strakke leiding en coördinatie.

74 Stelling 39 Atomistische organisaties zijn organisaties die uit relatief veel losse onderdelen bestaan. Het zijn organisaties die zich kenmerken door de afwezigheid van strakke leiding en coördinatie. Juist (zie pag. 385)

75 Stelling 40 t/m 63 Vallen buiten de lesstof

76 Stelling 64 De code-Tablaksblad is net als de ‘Sarbanes Oxley Act’ een wet.

77 Stelling 64 De code-Tablaksblad is net als de ‘Sarbanes Oxley Act’ een wet. Onjuist, de Commissie-Tablaksblad heeft op 1 juli 2003 een code voor de Nederlandse Corporate Governance gepubliceerd. Deze code staat bekend als de code-Tablaksblad. Zie verder bij stelling 33 (zie ook pag. 383).

78 Stelling 65 Binnen de structuurwet in Nederland is sprake van het ‘two-tier’ systeem.

79 Stelling 65 Binnen de structuurwet in Nederland is sprake van het ‘two-tier’ systeem. Juist (zie pag. 377)


Download ppt "Stellingen: juist of onjuist"

Verwante presentaties


Ads door Google