De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

COMPETENTIEONTWIKKELING OP DE WERKPLEK IN LOOPBAAN EN BEROEPSONDERWIJS Lisa Temmerman 1 Bachelor Toegepaste Psychologie B3.

Verwante presentaties


Presentatie over: "COMPETENTIEONTWIKKELING OP DE WERKPLEK IN LOOPBAAN EN BEROEPSONDERWIJS Lisa Temmerman 1 Bachelor Toegepaste Psychologie B3."— Transcript van de presentatie:

1 COMPETENTIEONTWIKKELING OP DE WERKPLEK IN LOOPBAAN EN BEROEPSONDERWIJS Lisa Temmerman 1 Bachelor Toegepaste Psychologie B3

2 De verschillende vormen:  Inwerken  Intervisie  Het opdoen van werkervaring  Het volgen van werkplekopleiding  Het meedoen in leerprojecten

3 Meest voorkomende vormen:  Samen met anderen in de beroepspraktijkgemeenschap werken  Problemen oplossen  Met nieuwe machines  Materialen  Processen  Methoden leren werken, participeren en innovatie

4 ‘Natuurlijk’ of authentiek leerproces  Iedereen leert op de werkplek  Wat hij leert hangt af van de kenmerken van die werkplek by-doing-vs.html

5 Leren op de werkplek  Leerarrangement: Op ervaring gebaseerd leren Actief Constructief Zelfgestuurd proces  Leerpotentieel: In een specifieke arbeidssituatie vinden leerprocessen plaats o Wordt bepaald door het leer- en opleidingsaanbod op de werkplek en door de reeds bestaande competentie en leervaardigheden van de werknemer

6 Leren op de werkplek  Leren op basis van voldoende vooropleiding  Voorzien in de groeiende behoefte aan competentieontwikkeling  Activerende benadering  constructivistische benadering https://leerbloggok.wordpress.com/

7 Wat is leren?  De informatie kunnen: Selecteren Interpreteren Construeren

8 Leeractiviteiten onderverdeel a.h.v een procesmatige analyse  Beroepsbeoefenaar  zelfsturend ( exploratief ) leren  Zijn eerder verworven competenties verder ontwikkelen De nadruk ligt op eigen leerintenties en leerdoelstellingen

9 Leerprojecten  Vanuit handelingen  expliciets leerdoelstellingen verwezenlijken  Beroepsbeoefenaar  exploratief leren leren Spontane leerprocessen Menselijke activiteiten en ervaringen in sociale omgeving Situatiegestuurd leren Deze activiteiten en ervaringen bepalen het leren Sociale interactie is belangrijk!

10 Billett  ‘Affordances’ ( veroorloving )  Engagement van de lerende  Wijst erop dat De mogelijkheden bij de verschillende werkplekken niet eerlijk verdeeld zijn

11 Opleiden op de werkplek betreft  Alle door de organisatie ondernomen activiteiten die expliciet gericht zijn op competentieverwerving

12 De 3 hoofdvormen van opleiden op de werkplek 1.Het structureren van leermogelijkheden op de werkplek 2.Participatie in innovatie en kwaliteitscirkels 3.Gestructureerd opleiden op de werkplek

13 BEDANKT VOOR JULLIE AANDACHT


Download ppt "COMPETENTIEONTWIKKELING OP DE WERKPLEK IN LOOPBAAN EN BEROEPSONDERWIJS Lisa Temmerman 1 Bachelor Toegepaste Psychologie B3."

Verwante presentaties


Ads door Google