De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Introductie Individueel Keuzebudget (IKB) Basispresentatie met uitleg voor directie, P&O en leidinggevenden www.fcb.nl/welzijnwww.fcb.nl/welzijn| www.mogroep.nl.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Introductie Individueel Keuzebudget (IKB) Basispresentatie met uitleg voor directie, P&O en leidinggevenden www.fcb.nl/welzijnwww.fcb.nl/welzijn| www.mogroep.nl."— Transcript van de presentatie:

1 Introductie Individueel Keuzebudget (IKB) Basispresentatie met uitleg voor directie, P&O en leidinggevenden www.fcb.nl/welzijnwww.fcb.nl/welzijn| www.mogroep.nl | www.mijnvakbond.nlwww.mogroep.nlwww.mijnvakbond.nl januari 2016

2 Inhoud 1.Waarom deze cao 2.Streefdoel 3.Overgang naar Individueel Keuzebudget 4.Omvang Individueel Keuzebudget 5.Mogelijkheden Individueel Keuzebudget 6.Do’s & Don’ts 7.Reflectie en dialoog 8.Afsluiting

3 Waarom deze cao? Link naar meer achtergrondinformatieachtergrondinformatie De baan voor het leven bestaat niet meer, ontwikkeling en arbeidsmarktfitheid zijn essentieel One-size-fits all is voorbij, individuele flexibiliteit is nodig om in te kunnen spelen op veranderingen in werk en persoonlijke situatie Rol werkgevers verschuift van sturen en controleren naar stimuleren en faciliteren Rol werknemers verschuift naar meer zelfregie en verantwoordelijkheid CAO-ontwikkeling Verleiden: sector aantrekkelijk houden/maken voor werkgevers en werknemers Differentiëren: tegemoetkomen aan diversiteit in de sector Dereguleren: van rechten en plichten naar faciliteren van duurzame inzetbaarheid Ontzorgen: van eenrichting naar wederkerigheid en gedeelde verantwoordelijkheid

4 Gedachtengoed CAO W&MD

5 Individueel Keuze Budget (IKB) Loopbaan Budget (LBB)

6 Invoering IKB Invoering Loopbaanbudget (1-7-2015) en Individueel Keuzebudget (1-1-2016) speelt in op de trends en ontwikkelingen in de maatschappij en in de sector Focus vervolg presentatie: Individueel Keuzebudget (IKB) Waarom, hoeveel, mogelijkheden, details, hulpmiddelen

7 Organisaties die … proactief meebewegen met veranderingen medewerkers betrekken bij ontwikkelingen: gedeelde verantwoordelijkheid productieve medewerkers hebben die goed in balans zijn de arbeidsmarktfitheid van medewerkers stimuleren met vertrouwen de toekomst tegemoet gaan Medewerkers die … werk en persoonlijke situatie zo optimaal mogelijk afstemmen verantwoordelijkheid nemen blijven ontwikkelen arbeidsmarktfit zijn met vertrouwen de toekomst tegemoet gaan Wat streven cao-partijen na

8 Overgang naar IKB Verleden beperkte keuzevrijheid en beperkte invloed om arbeidsvoorwaarden pakket af te stemmen op persoonlijke situatie, werk en ambities voor de toekomst afzonderlijke regelingen Heden open dialoog over ontwikkelingen organisatie en werknemer (Jaargesprek) mogelijkheid om individuele pakket optimaal af te stemmen op ontwikkelingen in werk, ambities en persoonlijke situatie individueel totaalbudget

9 Overgang naar IKB Verleden Jij krijgt... vakantietoeslag in mei eindejaarsuitkering in dec 26 uur bovenwettelijk verlof € 10,00 tegemoetkoming ziektekostenverzekering Heden Jij kiest… hoe je je IKB verdeelt: verlof, vakantiedagen, extra geld, ander moment van uitbetaling, opleiding de ontwikkeling in je werk de optimale balans tussen werk en persoonlijke situatie  beperkt uit te ruilen: het een voor het ander  volop keuzemogelijkheden  1 e keuze vóór 1 mei 2016

10 Omvang: voorbeeld full time Oud: losse potjes Bruto salaris: € 2.000,- Vakantietoeslag: € 160,- Eindejaarsuitkering: € 179,28 Tegemoetkoming ziektekosten- verzekering: € 10,00 Bovenwettelijk verlof (BWV) 26 uur per jaar Nieuw: 1 pot Bruto IKB Per maand: € 383,93 Inclusief 0,1% extra (€ 2,16) en € 32,49 waarde bovenwettelijk verlof Per jaar: € 4.607,16 Totaal: minimaal 18,81% van jaarsalaris (ruim 2 maandsalarissen)

11 Mogelijkheden IKB Opname in verlof, geld, voor een opleiding of een combinatie ervan Mogelijkheid om IKB samen met Loopbaanbudget bijvoorbeeld in te zetten voor opleiding of cursus in lijn met duurzame inzetbaarheid Meerdere uitbetalingsmogelijkheden: einde van het jaar, bepaalde maand(en), elke maand Omzetting naar verlof altijd in overleg met werkgever Verlof kan eventueel gespaard worden voor een volgend jaar, mits gekoppeld aan een doel en akkoord werkgever

12 vijf voorbeelden Keuzemogelijkheden IKB

13

14 Bespreek als leidinggevende bij een dergelijke keuze of de medewerker hiermee voldoende hersteltijd in bouwt voor zichzelf. Voor ieder individu ligt dit anders. Voor de een kan een verbouwing juist rust geven en het hoofd leegmaken, voor de ander is het het schepje er bovenop, wat risico’s met zich mee brengt. De werknemer maakt zelf zijn keuze, maar het is goed om dit samen in gedeelde verantwoordelijkheid te bespreken. Zo kom je dichter bij elkaar en werk je samen aan een duurzamere toekomst.

15 augustus

16 Als een medewerker een dure maand of periode verwacht, dan kan uitbetaling in die periode een prima keuze zijn. Vooral als het betekent dat de medewerker zich dan minder zorgen maakt. Medewerkers die goed in hun vel zitten hebben een positief effect op hun collega’s, cliënten en de organisatie als geheel. Voor werkgevers is het belangrijk om na indiening van de keuzes te controleren of de verdeling van uitbetaling zodanig is dat de organisatie niet in liquiditeitsproblemen komt.

17

18 Kiest een medewerker er, al dan niet gewenst, voor om zorgtaken over te nemen in de privésfeer, dan is er de keuzemogelijkheid voor extra verlof. Bespreek met elkaar wat de invloed van de keuze is op de toekomstige arbeidsmarktfitheid van de medewerker en de bezetting in de organisatie. In sommige organisaties zijn met de OR of PVT afspraken gemaakt over verplichte verlof-opname. Bijvoorbeeld bij Peuterspeelzalen ivm de collectieve sluiting tijdens de vakantieperiode. In dat geval kan het IKB niet volledig vrij besteed worden.

19

20 Het IKB en LBB gaan over duurzame inzetbaarheid en de kracht van unieke mensen. De keuze voor een zelfgekozen opleiding is een aanleiding om open minded met elkaar in gesprek te gaan over mogelijkheden om door te ontwikkelen naar een rol waarin de unieke kracht van een medewerker nog beter tot zijn recht komt. Met aanvullende waarde voor de organisatie. Een win-win situatie.

21 Duurzame inzetbaarheid Balans tussen werk en persoonlijke situatie nu Balans en ontwikkeling in de toekomst Duurzame inzetbaarheid hangt af van de mate waarop de keuze is gericht op…

22 Wat kies je zelf? Waar ligt voor jou de nadruk? verlofgeld opleiding

23 Opbouw IKB start per 1 januari 2016 Zichtbaar op salarisstrook Vastleggen keuzes via IKB-keuzeformulier of medewerkers portaal (organisatie specifiek) Vanaf 2017 jaarlijks 2 keuzemomenten: december (2016) voor 1 e halfjaar, juni voor 2 e halfjaar Extra keuzemoment mogelijk in bijzondere omstandigheden en bij indiensttreding medewerker Andere/ meer keuzemomenten in overleg met OR/PVT IKB opname in het jaar waarin het is opgebouwd Collectieve afspraken over inzet bovenwettelijk verlof op vast moment blijven gelden. In overleg met OR of PVT IKB in detail - 1

24 IKB in detail - 2 Bij aangekocht verlof geldt: een uur blijft een uur Aangekocht verlof kan meegenomen worden naar volgend jaar, mits het doel ervan is vastgelegd Opname verlof altijd in overleg Aangekocht verlof kan niet teruggezet worden naar geld Bij uitbetaling geldt wettelijk verplichte loonheffing IKB en Loopbaanbudget kunnen samen ingezet worden voor opleiding met fiscale vrijstelling, mits in lijn met duurzame inzetbaarheid Nieuwe medewerkers maken keuze bij indiensttreding voor het deel tot aan het volgende keuzemoment Bij tijdelijke contracten eventueel uitbetaling bij einde dienstverband

25 Wijziging op de salarisstrook Vanaf januari 2016: Nettosalaris verandert niet, m.u.v. € 10,- tegemoetkoming ziektekostenverzekering: dit gaat uit het ‘salaris’ en is opgenomen in IKB (Reservering voor) Vakantietoeslag en eindejaarsuitkering staan niet meer apart op de salarisstrook, maar zijn opgenomen in IKB IKB als reservering op de salarisstrook Verlofopbouw zonder bovenwettelijk verlof

26 Aanvullende wijzigingen Vakantietoeslag 7 maanden uit 2015 uit te betalen in mei 2016. Dit is de laatste collectieve uitbetaling vakantiegeld in mei. Daarna afhankelijk van keuzes Keuzes IKB vóór 1 mei 2016 vastleggen:  uitbetaling einde van het jaar, enkele momenten, elke maand  verlof (terug-)kopen of meer: opname in dit jaar of een volgend jaar Opgebouwde IKB (reservering) neemt op de salarisstrook af bij uitbetaling en/of aankoop verlof Verlofregistratie neemt toe bij aankoop verlof Niet kiezen betekent uitbetaling in december

27 Let op! Het IKB (en het Loopbaanbudget) is een stimulans om in gedeelde verantwoordelijkheid tussen werkgever en werknemer de optimale individuele ruimte te bieden die bijdraagt aan duurzame inzetbaarheid. Ga de dialoog aan Kiezen betekent verantwoordelijkheid nemen. Advies: biedt geen ‘default’ om alles bij het oude te laten Alles laten uitbetalen in geld kan invloed hebben op zaken als huurtoeslag, informeer werknemers hierover

28 Do’s - werkgevers Ken de omvang en opbouw van het IKB Stel vragen om doordachte keuzes te stimuleren, bijv. tijdens het Jaargesprek Stel vragen om doordachte keuzes te stimuleren, bijv. tijdens het Jaargesprek Ken de fiscaalvriendelijke mogelijkheden Informeer over mogelijke effecten op huurtoeslag e.d. bij volledige uitbetaling Informeer over mogelijke effecten op huurtoeslag e.d. bij volledige uitbetaling Check en overleg effecten van keuzes op liquiditeit en bezetting Check en overleg effecten van keuzes op liquiditeit en bezetting Gebruik de hulpmiddelen in het IKB-dossier Gebruik de hulpmiddelen in het IKB-dossier Wijs medewerkers in de voorbereiding van hun keuze op het IKB-dossier voor werknemers Wijs medewerkers in de voorbereiding van hun keuze op het IKB-dossier voor werknemers

29 Don’ts - werkgevers Werknemers vertellen hoe zij hun IKB moeten besteden; ondersteun en stimuleer doordachte keuzes, maar neem het niet over. Het IKB is van de werknemer zelf Het keuzemoment voorbij laten gaan en/of keuzes niet vastleggen Niet ingaan op het effect op individuele duurzame inzetbaarheid Een default keuze mogelijk maken om alles bij het oude te laten

30 Do’s - werknemers Check de opbouw op je salarisstrook en weet wat de hoogte van je budget is Denk aan nu én aan de toekomst Bereid je voor met ondersteunende infoondersteunende info Denk goed na over de verdeling van je budget en overleg met collega’s en leidinggevende, bijvoorbeeld tijdens je Jaargesprek

31 Don’ts - werknemers Het keuzemoment voorbij laten gaan Wachten op het initiatief van je werkgever Niet(s) kiezen: je hele IKB wordt dan aan het einde van het jaar uitbetaald (dus geen geld in mei, zoals voorheen met de vakantietoeslag) Geen rekening houden met effecten voor bijv. huurtoeslag in geval van volledige uitbetaling Geen overleg voeren bij omzetting in verlof

32 Wat kies je zelf? Hoe ondersteun en stimuleer je werknemers? Hoe neem je elkaar mee in het gedachtengoed: duurzame individuele inzetbaarheid Hoe ga je met elkaar de open dialoog aan, in gedeelde verantwoordelijkheid? Deel ervaringen via caowelzijn@fcb.nl, in de groepen op www.mogroep.nl en via JZOcaowelzijn@fcb.nlwww.mogroep.nlJZO Dialoog en reflectie www.fcb.nl/welzijnwww.fcb.nl/welzijn| www.mogroep.nl | www.mijnvakbond.nlwww.mogroep.nlwww.mijnvakbond.nl

33 Website CAO W&MD en Dossier IKB met info en materialen voor directie, leidinggevenden, P&O, salarisadministratie, OR/PVT, werknemers: checklist invoering IKB, cao-tekst, factsheet IKB, format keuzeformulier, praktijkervaringen, rekenvoorbeelden, brochure en meer Website CAO W&MD en Dossier IKB met info en materialen voor directie, leidinggevenden, P&O, salarisadministratie, OR/PVT, werknemers: checklist invoering IKB, cao-tekst, factsheet IKB, format keuzeformulier, praktijkervaringen, rekenvoorbeelden, brochure en meer E-mailnieuwsbrief met updates over de cao E-mailnieuwsbrief met updates over de cao Website MOgroep met specifieke cao-informatie en discussiegroepen voor P&O en salarisadministratie en de helpdesk Juridische Zaken Online voor leden Website MOgroep met specifieke cao-informatie en discussiegroepen voor P&O en salarisadministratie en de helpdesk Juridische Zaken Online voor leden Website CNV Zorg & Welzijn Website CNV Zorg & Welzijn Extra informatie

34


Download ppt "Introductie Individueel Keuzebudget (IKB) Basispresentatie met uitleg voor directie, P&O en leidinggevenden www.fcb.nl/welzijnwww.fcb.nl/welzijn| www.mogroep.nl."

Verwante presentaties


Ads door Google