De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Inleiding in de pedagogiek Hoorcollege 5

Verwante presentaties


Presentatie over: "Inleiding in de pedagogiek Hoorcollege 5"— Transcript van de presentatie:

1 Inleiding in de pedagogiek Hoorcollege 5
Jennifer de Vries-Aydogdu Med.hro.nl/vrije

2 Vandaag Korte terugblik Artikel Angenent Artikel Eldering
Opvoedingsstijlen Artikel Eldering Cultuur en opvoeding Artikel Marano een land vol watjes

3 Terugblik Opvoedingsdoelen Opvoedingsvoorwaarden Opvoedingsmiddelen

4 Terugblik 1. De geesteswetenschappelijke stroming
2. De empirisch-analytische stroming 3. De kritisch-emancipatorische stroming 4. De ecologische pedagogiek

5 Terugblik

6 Artikel Angenent

7 Angenent ‘Big two’: Warmte & Dominantie

8 Big two

9 Dimensie 1 Warmte in de opvoeding

10 Warme opvoeding Kinderen Internal locus of control Zelfstandig
Normen en waarden Positief zelfbeeld Positief gevoel van eigenwaarde Onafhankelijk Ouders Child centered Acceptatie Veiligheid Basic trust / hechting Betrokken Belonen Samen Harmonische gezinnen

11 Koele opvoeding Ouders Kinderen Opvoedingsproblemen Oppervlakkig
Onverschillig Niet-optimale communicatie Weinig vertrouwelijkheid Straffend Egoïstische levens-instelling Disharmonische gezinnen Kinderen Opvoedingsproblemen Deviant gedrag Afhankelijkheid Negatief zelfbeeld Minderwaardigheidsgevoel Minder relationele vaardigheden External locus of control

12

13 Waar scoren jouw ouders op deze lijn???
Vraag Warmte in de opvoeding Waar scoren jouw ouders op deze lijn???

14 Dominantie in de opvoeding
Dimensie 2 Dominantie in de opvoeding

15 Dominante opvoeding Kinderen Ouders Vaste levensvisie Parent centered
Weinig flexibel Conformistisch Beïnvloedbaar Schuldgevoel Minderwaardigheid Ouders Parent centered Emotioneel en sociaal binden Veeleisend Attent / bezorgd Strenge straffen Gesloten gezinnen

16 Toegeeflijke opvoeding
Ouders Weinig toezicht Weinig eisen Weinig regels Anti autoritair Losse gezinnen Kinderen Onafhankelijk Weinig lijn Onzekerheid / angst Egocentrisme Onaangepast gedrag Inactief

17

18 Vraag Waar scoren jouw ouders op deze lijn???
Dominantie in de opvoeding

19 Weglopen, welke redenen kun je hebben?
Koele opvoeding: Genegeerd worden Afgewezen worden Dominante opvoeding Opstandigheid Ontworteld zijn Toegeeflijke opvoeding ‘Lichtvaardig’, met nauwelijks een aanleiding Avontuurzoekers

20 Vervolg opvoedingsstijlen Angenent (in: Malschaart)

21 Delfos: een derde dimensie
Intolerante opvoedingsstijl Groepsgerichte opvoedingsstijl Betrokken opvoedingsstijl Onverschil-lige opvoedingsstijl Waarom? Rekening houdend met niet-Westerse culturen! Individueel gerichte opvoedingsstijl Tolerantie opvoedingsstijl

22 Opvoedingsstijlen verschillen:
Vaders Moeders Meisjes Jongens Tijd Cultuur

23 Leeftijd van het kind

24 Vader/kind & moeder/kind

25 Jongens - meisjes

26 Pauze om over na te denken…
Je kind slaan... alleen als andere straffen niet helpen is altijd verkeerd een prima opvoedingsmiddel is soms nodig

27 Hoeveel verschillende nationaliteiten hebben we in Rotterdam?
Vraag Hoeveel verschillende nationaliteiten hebben we in Rotterdam?

28 Antwoord 174!

29 Lotty Eldering Cultuur, migratie en opvoeding
29

30 Acculturatie = het veranderingsproces dat op gang komt wanneer 2 culturen in continue en direct contact met elkaar komen

31 Acculturatie Factoren die een rol spelen bij aanpassing:
- Duur van het verblijf (tijdelijk of permanent) - Doelstelling van de migratie - Ervaringen met nieuwe cultuur/samenleving - Culturele afstand tussen groeperingen - Machtsverhoudingen 31

32 Participatie Mate van participatie is van grote
invloed op de acculturatie: Meedoen leidt tot eerder opnemen van cultuurelementen Verschillen tussen mannen en vrouwen, ouders en kinderen en kinderen onderling: Werk Onderwijs

33 Accomodatie Traditioneel Egalitair Mengvormen 33

34 Gezinssetting Aspecten: De cultuur beïnvloedt Taakverdeling
Rol van broers en zussen Andere volwassenen Fysische / fysieke kenmerken De cultuur beïnvloedt de ‘gezinssetting’ van het kind en daardoor zijn ontwikkeling

35 Parental beliefs De waarde van kinderen Opvoedingsdoelen:
Prestatiegerichtheid Conformisme Sociabiliteit Autonomie Seksespecifieke opvoeding Referentiekader

36 Artikel Marano Een land vol watjes

37 Marano: ontwikkelingen in de omgang tussen ouders en kinderen in de VS
Voor de jaren ‘70: Kinderen werden ‘vanzelf’ groot Kinderen ‘gaven wat terug’ voor de opvoeding: Zorgden voor oude ouders Ze werkten mee in het bedrijf Ze droegen bij aan het gezinsinkomen 37

38 Jaren ’70, volgens Marano In de VS: Naoorlogs optimisme verdwijnt
Verschuiving in de economische situatie Bange ouders: welke kansen hebben mijn kinderen? Nadruk op zoveel mogelijk voordeel voor je eigen kinderen Je moet er als ouders alles aan doen om het leven van je kind tot een succes te maken  obsessief gedrag 38

39 Sinds de jaren ‘70 Ouders zien kinderen als projecten
Het succes van ouders is afhankelijk van de prestaties van hun kind Succes heeft materiële kenmerken: type buggy en schoolkeuze (Harvard) Grote mate van betrokkenheid en controle van ouders Wat is het effect op de kinderen? 39 39

40 Effect op kinderen: schadelijk!
Alles is ‘scary’ Moeten voldoen aan hoge verwachtingen Worden geleefd Perfectionisme Onzekerheid Zelfbeeld en zelfwaardering zijn afhankelijk van wat gepresteerd wordt Moeite met ontwikkeling van eigen identiteit Krijgen de kans niet om van fouten te leren 40

41 Perfectionisme Perfectionisme van ouders kan leiden tot
perfectionisme bij de kinderen. Kenmerken: Angst voor fouten Hoge standaard voor jezelf Hoge verwachtingen van ouders Kritische houding van ouders Twijfel aan eigen acties Nadruk op orde en netheid

42 Perfectionisme en excellentie
je hebt plezier in iets dat je doet, je bent blij met dat wat je hebt geleerd, het geeft zelfvertrouwen. Perfectionisme: je voelt je slecht over wat mis is gegaan en hebt geen oog voor wat goed ging. De perfectieparadox

43 Ouders prijzen kinderen
Op het product ‘Wat een mooi werkstuk, wat een goede prestatie’ Op eigenschappen ‘Wat ben jij een slim kind’ Op het proces ‘Wat heb jij goed bijgedragen’ In vragende vorm ‘Hoe heb je dat voor elkaar gekregen?’ Met verantwoordelijkheid van het kind voor de emotionele staat van de ouder ‘Oh wat maak jij mij gelukkig!’ 43

44 Acculturatie is niets voor mij
Om over na te denken… Acculturatie is niets voor mij Tot volgende week!!!


Download ppt "Inleiding in de pedagogiek Hoorcollege 5"

Verwante presentaties


Ads door Google