De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Inleiding in de pedagogiek Hoorcollege 5 Jennifer de Vries-Aydogdu Med.hro.nl/vrije

Verwante presentaties


Presentatie over: "Inleiding in de pedagogiek Hoorcollege 5 Jennifer de Vries-Aydogdu Med.hro.nl/vrije"— Transcript van de presentatie:

1 Inleiding in de pedagogiek Hoorcollege 5 Jennifer de Vries-Aydogdu Med.hro.nl/vrije vrije@hr.nl

2 Vandaag Korte terugblik Artikel Angenent – Opvoedingsstijlen Artikel Eldering – Cultuur en opvoeding Artikel Marano – een land vol watjes

3 Terugblik Opvoedingsdoelen Opvoedingsvoorwaarden Opvoedingsmiddelen

4 Terugblik 1. De geesteswetenschappelijke stroming 2. De empirisch-analytische stroming 3. De kritisch-emancipatorische stroming 4. De ecologische pedagogiek

5 Terugblik

6 Artikel Angenent

7 Angenent ‘Big two’: Warmte& Dominantie

8 Big two

9 Dimensie 1 Warmte in de opvoeding

10 Warme opvoeding Ouders Child centered Acceptatie Veiligheid Basic trust / hechting Betrokken Belonen Samen Harmonische gezinnen … Kinderen Internal locus of control Zelfstandig Normen en waarden Positief zelfbeeld Positief gevoel van eigenwaarde Onafhankelijk …

11 Koele opvoeding Ouders Oppervlakkig Onverschillig Niet-optimale communicatie Weinig vertrouwelijkheid Straffend Egoïstische levens-instelling Disharmonische gezinnen … Kinderen Opvoedingsproblemen Deviant gedrag Afhankelijkheid Negatief zelfbeeld Minderwaardigheidsgevoel Minder relationele vaardigheden External locus of control …

12

13 Vraag Warmte in de opvoeding Waar scoren jouw ouders op deze lijn???

14 Dimensie 2 Dominantie in de opvoeding

15 Dominante opvoeding Ouders Parent centered Emotioneel en sociaal binden Veeleisend Attent / bezorgd Strenge straffen Gesloten gezinnen … Kinderen Vaste levensvisie Weinig flexibel Conformistisch Beïnvloedbaar Schuldgevoel Minderwaardigheid …

16 Toegeeflijke opvoeding Ouders Weinig toezicht Weinig eisen Weinig regels Anti autoritair Losse gezinnen … Kinderen Onafhankelijk Weinig lijn Onzekerheid / angst Egocentrisme Onaangepast gedrag Inactief …

17

18 Vraag Dominantie in de opvoeding Waar scoren jouw ouders op deze lijn???

19 Weglopen, welke redenen kun je hebben? Koele opvoeding: 1. Genegeerd worden 2. Afgewezen worden Dominante opvoeding 1. Opstandigheid 2. Ontworteld zijn Toegeeflijke opvoeding 1. ‘Lichtvaardig’, met nauwelijks een aanleiding 2. Avontuurzoekers

20 Vervolg opvoedingsstijlen Angenent (in: Malschaart)

21 Delfos: een derde dimensie Groepsgerichte opvoedingsstijl Betrokken opvoedings stijl Onverschil- lige opvoedings stijl Tolerantie opvoedings stijl Intolerante opvoedings stijl Individueel gerichte opvoedings stijl Waarom? Rekening houdend met niet-Westerse culturen!

22 Opvoedingsstijlen verschillen: Vaders Moeders Meisjes Jongens Tijd Cultuur …

23 Leeftijd van het kind

24 Vader/kind & moeder/kind

25 Jongens - meisjes

26 Pauze om over na te denken… Je kind slaan...  alleen als andere straffen niet helpen  is altijd verkeerd  een prima opvoedingsmiddel  is soms nodig

27 Hoeveel verschillende nationaliteiten hebben we in Rotterdam? Vraag

28 Antwoord 174!

29 29 Lotty Eldering Cultuur, migratie en opvoeding

30 Acculturatie = het veranderingsproces dat op gang komt wanneer 2 culturen in continue en direct contact met elkaar komen

31 31 Acculturatie Factoren die een rol spelen bij aanpassing: - Duur van het verblijf (tijdelijk of permanent) - Doelstelling van de migratie - Ervaringen met nieuwe cultuur/samenleving - Culturele afstand tussen groeperingen - Machtsverhoudingen

32 Participatie Mate van participatie is van grote invloed op de acculturatie: Meedoen leidt tot eerder opnemen van cultuurelementen Verschillen tussen mannen en vrouwen, ouders en kinderen en kinderen onderling: – Werk – Onderwijs

33 33 Accomodatie Traditioneel Egalitair Mengvormen

34 Gezinssetting De cultuur beïnvloedt de ‘gezinssetting’ van het kind en daardoor zijn ontwikkeling Aspecten: – Taakverdeling – Rol van broers en zussen – Andere volwassenen – Fysische / fysieke kenmerken

35 Parental beliefs De waarde van kinderen Opvoedingsdoelen: – Prestatiegerichtheid – Conformisme – Sociabiliteit – Autonomie Seksespecifieke opvoeding Referentiekader

36 Artikel Marano Een land vol watjes

37 37 Marano: ontwikkelingen in de omgang tussen ouders en kinderen in de VS Voor de jaren ‘70: Kinderen werden ‘vanzelf’ groot Kinderen ‘gaven wat terug’ voor de opvoeding: – Zorgden voor oude ouders – Ze werkten mee in het bedrijf – Ze droegen bij aan het gezinsinkomen

38 38 In de VS: Naoorlogs optimisme verdwijnt Verschuiving in de economische situatie Bange ouders: welke kansen hebben mijn kinderen? Nadruk op zoveel mogelijk voordeel voor je eigen kinderen Je moet er als ouders alles aan doen om het leven van je kind tot een succes te maken  obsessief gedrag Jaren ’70, volgens Marano

39 39 Sinds de jaren ‘70 Ouders zien kinderen als projecten Het succes van ouders is afhankelijk van de prestaties van hun kind Succes heeft materiële kenmerken: type buggy en schoolkeuze (Harvard) Grote mate van betrokkenheid en controle van ouders Wat is het effect op de kinderen?

40 40 Effect op kinderen: schadelijk! Alles is ‘scary’ Moeten voldoen aan hoge verwachtingen Worden geleefd Perfectionisme Onzekerheid Zelfbeeld en zelfwaardering zijn afhankelijk van wat gepresteerd wordt Moeite met ontwikkeling van eigen identiteit Krijgen de kans niet om van fouten te leren

41 Perfectionisme Perfectionisme van ouders kan leiden tot perfectionisme bij de kinderen. Kenmerken: 1. Angst voor fouten 2. Hoge standaard voor jezelf 3. Hoge verwachtingen van ouders 4. Kritische houding van ouders 5. Twijfel aan eigen acties 6. Nadruk op orde en netheid

42 Perfectionisme en excellentie Excellentie: je hebt plezier in iets dat je doet, je bent blij met dat wat je hebt geleerd, het geeft zelfvertrouwen. Perfectionisme: je voelt je slecht over wat mis is gegaan en hebt geen oog voor wat goed ging. De perfectieparadox

43 Ouders prijzen kinderen Op het product ‘Wat een mooi werkstuk, wat een goede prestatie’ Op eigenschappen ‘Wat ben jij een slim kind’ Op het proces ‘Wat heb jij goed bijgedragen’ In vragende vorm ‘Hoe heb je dat voor elkaar gekregen?’ Met verantwoordelijkheid van het kind voor de emotionele staat van de ouder ‘Oh wat maak jij mij gelukkig!’

44 Om over na te denken… Acculturatie is niets voor mij Tot volgende week!!!


Download ppt "Inleiding in de pedagogiek Hoorcollege 5 Jennifer de Vries-Aydogdu Med.hro.nl/vrije"

Verwante presentaties


Ads door Google