De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Taghon Geert 2011. Zijn ouders de dag van vandaag meer hulpeloos dan vroeger? •Verlies van familie-gevoel = minder verbondenheid •Werknormen = sterke.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Taghon Geert 2011. Zijn ouders de dag van vandaag meer hulpeloos dan vroeger? •Verlies van familie-gevoel = minder verbondenheid •Werknormen = sterke."— Transcript van de presentatie:

1 Taghon Geert 2011

2

3 Zijn ouders de dag van vandaag meer hulpeloos dan vroeger? •Verlies van familie-gevoel = minder verbondenheid •Werknormen = sterke veranderingen => geen duidelijke begrenzing meer en dit beschadigd het aanwezig zijn. Je bent er, maar tezelfdertijd niet •Communicatie in gezinnen = sterke verandering => Vroeger eenduidiger en minder mogelijkheden •We leven in een ‘schuld’ maatschappij.

4 Wat we zeker weten ! Onveiligheidsgevoel Media

5 Agressie een nieuw fenomeen? POSITIEF: 80% !! 20 % => 5% problematisch Vroeger Zichtbaar Nu Onzichtbaar

6 Vormen van agressie: •VERBALE AGRESSIE •Psychologische agressie •Fysieke agressie (incl. automutilatie) •Onopzettelijke agressie •Speelse agressie •Conformistische agressie

7 Oorzaken van agressie: •Agressie ten gevolge van (psycho)pathologie •Agressie ten gevolg van Grensoverschrijding en frustratie •Instrumentele agressie:Instrumentele agressie: •Instrument •Emotie •Angst •Patroon •Reputatie

8 Kenmerken frustratie-agressie: •Frustraties stapelen zich op •Onvoorspelbaarheid van agressie •Boosheid: emoties! •Minder controle over het eigen gedrag •Het kan iedereen zijn •De organisatie als deelgenoot •Het triggermoment •Grensoverschrijding die leidt tot agressie of depressie

9 Grensoverschrijding Frustratie (triggermoment) Angst Fysieke energie (vechten of vluchten) Energie richt zich naar buiten zich naar binnen agressie depressie constructieve destructieve agressie agressie

10

11

12

13

14

15 Lichaamstaal en agressie: "Het is onmogelijk om deze stelling niet te lezen." Naar P. Watzlawick, De pragmatische aspecten van de menselijke communicatie, 1970. Communicatie? Voortekenen? Hoe dicht? Aanraking? Ogen?

16 Basishouding : •Neem de ander serieus! Laat de ander in zijn of haar eigenwaarde => cultuur •Grijp snel in, laat niet escaleren. Neem en houd contact met de agressor •Blijf vooral jezelf en controleer zo je eigen emoties (angst en irritaties) •Herkader de situatie

17 •Mijn kader = niet => dus mijn evidentie is niet jouw evidentie

18 Elk eigen Dus probeer zicht te krijgen op de andere zijn “De wijze waarin we in staat zijn om achter de stoere dreigende houding, het kleine, kwetsbare kind te zien dat ons zo hard nodig heeft zal de kwaliteit van onze relatie mede bepalen.”

19 Het gaat niet om wat we zeggen dat we zullen doen, maar om wat we effectief doen! Dit is ook waar leerlingen naar kijken!

20 Moeilijk gedrag = moeilijke ouders? Moeilijke leerlingen = moeilijke leerkrachten? •1 + 1 = 5 •5 antwoorden = 5 vaardigheden •Gerald Patterson

21 Het coërcief proces of dwinggedrag •Normaal gegeven (koppigheidsfase) •Meeste ouders in evenwicht •In problematische gezinssituaties neemt dwinggedrag de overhand

22

23 5 antwoorden •5 ouderlijke vaardigheden: 1.ouderlijke betrokkenheid 2.positieve bekrachtiging 3.probleem oplossen 4.discipline 5.monitoring

24 1. Ouderlijke betrokkenheid 1.Interesse voor de leerling 2.Verantwoordelijkheid opnemen als leerkracht voor ‘welzijn’ leerling 3.Ondersteuning, positieve stimulering en betrokkenheid van leerkracht op leerling 4.Doel = investeren in de relatie

25 Omgaan met moeilijke leerlingen start bij de R I nhoud R elatie STRIJD Hoe denk ik dat je naar mij kijkt? Hoe wil ik dat je naar mij kijkt? = ?

26 2. Positieve bekrachtiging 1.Aanmoedigen en belonen van sociaal gewenst gedrag 2.‘Positief’ gedrag versterken, ‘negatief’ gedrag verzwakken 3.Opletten van ‘té straf’

27 3. Probleemoplossende vaardigheden 1.Vaardigheden om met de leerling problemen af te lijnen, te overleggen. Inspraak leidt tot daling agressie. 2.Liefst gezamenlijk beslissen en te evalueren. Gevoel van gezamenlijk verantwoordelijk te zijn.

28 4. Discipline 1.Gelinkt aan het indijken van sociaal ongewenst gedrag bij leerlingen 2.Natrekken en benoemen wat fout loopt 3.Negeren van minder belangrijke regelovertredingen 4.Daadwerkelijk gebruik van sancties of negatieve gevolgen

29 5. Monitoring of overzicht houden 1.Nadruk adolescenten 2.Natrekken: wat, waar, met wie en tot wanneer 3.Monitoring = toepassing 1-2-3-4 en aanpassen aan leeftijd leerling

30 Reflecties: 1.Agressie geen geïsoleerd fenomeen 2.Erkenning = ‘must’ 3.Schoolbeleid en visie op agressie moet kenbaar zijn 4.Draag zorg voor de ‘zorg’ 5.Haal de ‘cultuur’ in uw school binnen => zorg voor verbondenheid 6.Vaardigheden van ouders = vaardigheden van leerkrachten


Download ppt "Taghon Geert 2011. Zijn ouders de dag van vandaag meer hulpeloos dan vroeger? •Verlies van familie-gevoel = minder verbondenheid •Werknormen = sterke."

Verwante presentaties


Ads door Google