De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het Groene Woud  Nationaal Landschap Het Groene Woud (2005)  Aantrekkelijk natuur-, cultuur- en recreatiegebied tussen Den Bosch, Eindhoven en Tilburg.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het Groene Woud  Nationaal Landschap Het Groene Woud (2005)  Aantrekkelijk natuur-, cultuur- en recreatiegebied tussen Den Bosch, Eindhoven en Tilburg."— Transcript van de presentatie:

1 Het Groene Woud  Nationaal Landschap Het Groene Woud (2005)  Aantrekkelijk natuur-, cultuur- en recreatiegebied tussen Den Bosch, Eindhoven en Tilburg  Hart van BrabantStad, natuurlijke voortuin  Impuls voor versterken duurzame, regionale economie

2 Het Groene Woud  Behoud en verbetering kwaliteiten natuur, landschap en cultuurhistorie  Ook op bredere thema’s Energie Streekproducten Gezondheid, welzijn, leefbaarheid Vrije tijd

3 Ondersteuning van uw initiatief  Op vele wijze ondersteuning van inwoners  Naast geld ook op veel andere manieren: - Streekhuis / Johan van Cuyck -Netwerk (partners, andere initiatieven) -Bijeenkomsten op inhoud en facilitering -Digitaal: Werkplaats Het Groene Woud voor ondersteuning in natura én (landelijke) fondsen

4 Financieel Streekhuis -Bijdrage om Projectidee uit te werken tot concreet voorstel (“stimulering projectinitiatieven”) -Boekenfonds -Stimulering jongerenprojecten -www.hetgroenewoud.com/www.hetgroenewoud.com/ streekhuis/menukaart

5 Financieel via andere partners Ook middelen van andere partners als: Provincie investeringsfondsen, natuur en landschap, bouwen, cultuur, leefbaarheid, sport, breedband etc KNHMKern met Pit ZETKleinschalig vervoer En verder bv. Oranjefonds, Prins Bernard Cultuurfonds

6 Streekfonds  Fonds voor duurzame projecten - Creëren structurele geldstroom - Genereren extra financiële middelen - Onafhankelijk  Beoogd Uitgiftekapitaal van beoogd € 200.000,- per jaar (2015: € 100.000)  Vernieuwend en uniek concept; navolging in heel Nederland (25 fondsen actief, naast andere lokale fondsen)

7 Het concept Spaarrekening Rabo StreekRekening Andere bijdragen, donaties of afdrachten (vb wandelboxen) Financiële ondersteuning duurzame projecten Streekfonds ( Deel) rente

8 Doelen Streekfonds In Het Groene Woud behoud, herstel en toename van:  biodiversiteit  cultuurhistorische waarden  landschappelijke waarden  bevorderen van agrarische, recreatieve en andere economische activiteiten die bijdragen aan de eerdere doelstellingen  creëren van draagvlak voor kernkwaliteiten van Het Groene Woud

9  Het Streekfonds werkt met jaarthema's. Voor 2015 is dit thema: 'Vrijwilligers in natuur en landschap'.  Vorm van te ontvangen bijdrage: bv garantiestelling, stimuleringsbijdrage of renteloze lening

10 Voorwaarden  Vorm van bijdrage aan Streekfonds bv streekrekening zelf of via netwerk, donatie, afdracht op resultaat, lening met garantstelling  Duurzaam, innovatief, bottum-up, zelfwerkzaamheid, instandhouding, eigen bijdrage en bijdrage andere partijen,

11 Proces  Intake (formulier en gesprek Johan van Cuyck)  Beoordeling Streekhuis (2 maal, tussentijdse bijstelling)  Aanvraag (formulier)  Onafhankelijke beoordeling bestuur fonds (4x per jaar)


Download ppt "Het Groene Woud  Nationaal Landschap Het Groene Woud (2005)  Aantrekkelijk natuur-, cultuur- en recreatiegebied tussen Den Bosch, Eindhoven en Tilburg."

Verwante presentaties


Ads door Google