De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De omkadering en opvolging van uw stage. Inhoud 1. Reglementaire context 2. Benoemingsvoorwaarden 3. Duur van de stage 4. Evaluatiesysteem 5. Vermeldingen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De omkadering en opvolging van uw stage. Inhoud 1. Reglementaire context 2. Benoemingsvoorwaarden 3. Duur van de stage 4. Evaluatiesysteem 5. Vermeldingen."— Transcript van de presentatie:

1 De omkadering en opvolging van uw stage

2 Inhoud 1. Reglementaire context 2. Benoemingsvoorwaarden 3. Duur van de stage 4. Evaluatiesysteem 5. Vermeldingen 6. Onthaal en integratie – rol van de actoren 7. Contact

3 1.Reglementaire context Koninklijk besluit van 02.10.1937 (Statuut van het Rijkspersoneel) Koninklijk besluit van 24.09.2013 betreffende de evaluatie in het federaal openbaar ambt

4 2. Benoemingsvoorwaarden Slagen wervingsselectie Toelaatbaarheidsvereisten Stage met vrucht volbrengen Na de benoeming Eedaflegging

5 3. Duur van de stage De stage duurt normaalgezien 12 maanden De stage kan worden verlengd - in geval van meer dan 30 werkdagen afwezig te zijn wegens ziekte of andere afwezigheden - via de interdepartementale beroepscommissie inzake evaluatie (max 1/3 van de duur van de stage) De stage kan bij zware problemen worden stopgezet - via de interdepartementale beroepscommissie inzake evaluatie wegens beroepsongeschiktheid - geen tussenkomst van een commissie in geval van zware fout

6 4. Evaluatiesysteem 1 functiegesprek 1 planningsgesprek 3 functioneringsgesprekken 1 evaluatiegesprek

7 5. Vermeldingen Bij een van de 3 functioneringsgesprekken: - de vermeldingen ‘uitzonderlijk’ of ‘beantwoord aan de verwachtingen’ (de stage wordt voortgezet) - de vermelding ‘te verbeteren’ (de stage wordt voortgezet met aandachtspunten) - de vermelding ‘onvoldoende’ (de interdepartementale beroepscommissie inzake evaluatie voor voorstel van ontslag) Bij een evaluatiegesprek aan het einde van de stage: - de vermeldingen ‘uitzonderlijk’ of ‘beantwoord aan de verwachtingen’ (benoeming) - de vermelding ‘te verbeteren’ of ‘onvoldoende’ (de interdepartementale beroepscommissie inzake evaluatie voor beslissing tot verlenging of voor voorstel van ontslag)

8 5. Onthaal en integratie Actoren op de werkvloer: de stagiair de functionele chef de mentor de collega’s

9 4. Onthaal en integratie P&O-actoren de lokale P&O vertegenwoordiger het Shared Service Center– Werving en Loopbaan de P&O Business Partner (BuPa)

10 De rol van de P&O vertegenwoordiger zijn engagement m.b.t. uw stage : o.m. biedt steun bij integratie en begeleiding van de stagiair door regelmatige feedback gesprekken met de stagiair, functionele chef en mentor

11 De rol van het Shared Service Center - Werving en Loopbaan hun engagement m.b.t. uw stage : o.m. opvolging via Crescendo voorbereiden van de benoemingen samenwerken met Business Partner bij risicostages administratieve tussenkomst bij de interdepartementale beroepscommissie inzake evaluatie

12 De rol van de P&O Business Partner zijn engagement m.b.t. uw stage : o.m. komt tussen in de benoeming van de stagiairs beoordeelt risico-stages en neemt acties vertegenwoordigt de FOD bij de interdepartementale beroepscommissie inzake evaluatie

13 Contactpersonen Shared Service Center – Werving & Loopbaan: Ticketing : http://www.finbel.intra/PO_TICKETING_web/myTickets.jsf P&O Informatiecentrum : 0257/257.60 Adres : FOD Financiën Shared Service Center P&O – Werving en Loopbaan North Galaxy B19 Koning Albert II laan, 33 bus 80 1030 Brussel

14 Vragen?


Download ppt "De omkadering en opvolging van uw stage. Inhoud 1. Reglementaire context 2. Benoemingsvoorwaarden 3. Duur van de stage 4. Evaluatiesysteem 5. Vermeldingen."

Verwante presentaties


Ads door Google